สังคมซีแอตเติ้ล 24 กันยายน 2559

โดย...สมศักดิ์
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙......ฉบับสุดท้ายสำหรับฤดูร้อนปีนี้ สัปดาห์หน้า วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายนก็จะเป็น วันแรกของฤดูใบไม้ร่วง (Fall Season) .... Read more

บอกข่าวซานฟรานฯ 24 กันยายน 2559

โดย...นายดาบ
ฟ้าเปิดที่เมืองรีโน เป็นวันประวัติศาสตร์ ของชาวชาวไทยรีโน และเมืองใกล้เคียง ต้องจดจำจารึกไว้อีกนาน เมื่อมีข้าราชการระดับสูง คือ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิส ซึ่งพึ่งเดินมารับตำแหน่งใหญ่ ........ Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นดนตรีไทย ตอนที่ ๒

โดย...เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
ฉบับที่แล้ว ได้เขียนบันทึกถึงที่มาและที่ไปของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นดนตรีไทย ที่สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา ..... Read more

แวดวง สังคมธุรกิจ 24 กันยายน 2559

โดย...รุจิลาภา พัฑฒนะ
สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกับ รุจิลาภา ทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “สังคม-ธุรกิจ” เสาร์นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559……..* น่าเสียดายกับข่าว นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ต้องปิดตำนาน! …….. Read more

พระกิตติโสภณวิเทศ

โดย...อ.ประภาศรี
@ สมณศักดิ์โปรดเกล้าฯ ศักดิ์สมณะ ฉลองพระกิตติโสภณวิเทศฉลอง ครองศักดิ์สงฆ์ทรงศีลสงฆ์ศักดิ์ครอง งานสนองพุทธศาสน์สนองงาน .... Read more

เปิดเบิ่ง วันที่ 24 กันยายน 2559

โดย...วิรัช โรจนปัญญา
ผมป่วยถึงขนาดเดินไม่ได้ต้องใช้ Wheelchair แทนเท้า มาเป็นเวลากว่า 2 ปี จนทำให้ผู้พบเห็นพากันคาดเดาว่าผมเป็นโรคต่างๆนานา บางคนก็เดาถูก บางคนก็เดาผิด ....... Read more

ความหมายของคำว่าทอดกฐิน

โดย...หลวงพ่อไสว ชมไกร
ขอเจริญพร ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน ช่วงนี้ใกล้ออกพรรษาใกล้เขตฤดูกาลเตรียมงานบุญทอดกฐินของ พี่น้องชาวพุทธเรา วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ทั่วโลก) ต่างก็ทะยอย ....... Read more

รวมพลังแก้ปัญหา...เพื่อการเติบโตของธุรกิจนวดไทย

โดย คิด ฉัตรประภาชัย
ได้รับฟังปัญหาของธุรกิจนวดไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยเปิดกันมากจนถือเป็นธุรกิจยอดนิยมอันดับสอง รองจากร้านอาหารไทยเลยทีเดียว สมัยที่ผมดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาหอการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ...... Read more