วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า


กองบรรณาธิการ นสพ.ไทยแอลเอ
เข้าสู่เวปไซต์