เข้าสู่เว็บไซต์
...รณีใหญ่กว้าง.............แดนไทย
ทรง...เสด็จท่องไป.........ทั่วหล้า
เป็น...ปิ่นหฤทัย................ทั่วทุก คนนา
ดวง...จิตไทยทั่วฟ้า........ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ...ทั้งหกสิบล้าน...........รวมกัน
ไทย...ทุกผู้เผ่าพันธุ์........กราบไหว้
ทุก...ถิ่นทวยเทพอัน.......ศักดิ์สิทธิ์
ผู้...คนน้อมขอให้.............ปักป้อง จอมสยามฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ.