เข้าสู่เว็บไซต์

วันของพ่อแห่งชาติลูกเกิดมาโชคดีมีพ่อหนุน
เกื้อการุณย์แต่เยาว์จนเติบใหญ่
พ่อรักและห่วงหวงดั่งดวงใจ
ไม่มีใครรักเรา..เท่าพ่อรัก
ลูกเกิดมาโชคดีมีพ่อช่วย
เอื้ออำนวยทุกสิ่งจริงประจักษ์
เป็นพ่อพระ..หาได้ไม่ง่ายนัก
ลูกมีศักดิ์ศรีเพราะพ่อนำทาง
ลูกเกิดมาโชคดีมีพ่อ-แม่
คอยดูแลป้องภัยไม่เหินห่าง
ท่านสั่งสอนแนะนำมิอำพราง
ทั้งอยู่ข้างเคียงกายได้ชื่นเชย
วันนี้วันของพ่อ..ลูกขอกราบ
ใจซึมซาบพระคุณอุ่นอกเอ๋ย
แม้เวลาเปลี่ยนผันล่วงผ่านเลย
ลูกมิเคย...ลืมความรักฉ่ำทรวง


จากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ (ยูเอสเอ)
เครดิต (สุวัฒน์ ไวจรรยา)