สังคมซีแอตเติ้ล 25 มีนาคม 2560

โดย...สมศักดิ์
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐......เป็น ฉบับต้อนรับฤดูใบไม้ผลิประจำปี ๒๕๖๐ และสัปดาห์ วันครบรอบ ๓ ปี (วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม) เหตุการณ์ดินถล่มที่เมืองโอโซ...... Read more

บอกข่าวซานฟรานฯ 25 มีนาคม 2560

โดย...นายดาบ
มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารบ้านเรา เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่เป็นเสาหลักของประทศไทย หรือ สถาบันหนึ่ง ใน 3 สถาบันหลัก คือสถาบันพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ถือกันว่าเป็นเสาหลักที่มีความมั่นคง อันเกิดจากความศรัทธา ........ Read more

บันทึกจากเบย์แอเรีย 31 ธันวาคม 2559

โดย...เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
บันทึกฉบับนี้เป็นทึกบทสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้เขียนมานับ ๑๔ บท ถือว่าน้อยนิด วันเวลาปีที่ผ่านมาผู้เขียนสารภาพว่าวัยเพิ่ม กำลังความคิดก็เริ่มถดถอย ..... Read more

แวดวง สังคมธุรกิจ 25 มีนาคม 2560

โดย...รุจิลาภา พัฑฒนะ
สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกับ รุจิลาภา ทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “สังคม-ธุรกิจ” เสาร์นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560……..* Pakorn Entertainment ขอเชิญทุกท่านร่วมชม “คอนเสิร์ตเพื่อคุณ” เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์เพลงไทยและไทยสากล.... Read more

พระกิตติโสภณวิเทศ

โดย...อ.ประภาศรี
@ สมณศักดิ์โปรดเกล้าฯ ศักดิ์สมณะ ฉลองพระกิตติโสภณวิเทศฉลอง ครองศักดิ์สงฆ์ทรงศีลสงฆ์ศักดิ์ครอง งานสนองพุทธศาสน์สนองงาน .... Read more

เปิดเบิ่ง วันที่ 25 มีนาคม 2560

โดย...วิรัช โรจนปัญญา
น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ถูกหมายจับตามความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 ....... Read more

คน เข้มด้วยความรับผิดชอบ

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ความพยายาม ไม่ได้แปลว่า ต้องสำเร็จทุกครั้ง แต่ทุกครั้งที่สำเร็จ มาจาก "ความพยายาม" ทั้งนั้น การทำหน้าที่อันดีต่อกันเป็นคุณธรรมอย่างเกื้อกูล....... Read more

อย่าตกเป็นเหยื่อของผู้หวังดี (แต่อาจ) ประสงค์ร้าย!

โดย คิด ฉัตรประภาชัย
ผู้หวังดีประสงค์ร้าย คือคนที่มาทำเป็นหวังดีต่อเรา แต่ลึก ๆ แล้วนั้น ต้องการทำให้เราเกิดความเสียหาย เดือดร้อน ในภายหลัง ...... Read more