สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา 23 กรกฎาคม 2665

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ 2 แชมป์นวดระดับโลก จัดอบรมนวดเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ

คอร์สเทคนิคการนวดบำบัดลดอาการบาดเจ็บและการปรับสมดุลกล้ามเนื้อ

การผสมผสานเทคนิคการนวดองค์รวมเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บและปรับกล้ามเนื้อของผู้ถูกนวดให้อยู่ในภาวะสมดุล โดยทำความเข้าใจของอาการบาดเจ็บ สาเหตุของการบาดเจ็บ สรีรศาสตร์พื้นฐานและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้นวดได้รับความบาดเจ็บจากการทำงาน

29 สิงหาคม 2565

• เข้าใจระบบความสัมพันธ์ของระบบสมองและความเจ็บทางกล้ามเนื้อ

• จุดประสงค์ของการนวดและเทคนิคในการนวดต่างๆ (นวดคลายพังผืด การยืดเหยียด silicon cupping deep tissue การนวดคลายกล้ามเนื้อ)

• กล้ามเนื้ออักเสบ/พังผืด

• กลศาสตร์ของร่างการกับการนวด (body mechanics)

• เทคนิคแก้อาการคอ บ่า ไหล่

30 สิงหาคม 2565

• นวดลดอาการปวดหลังร่างโดยการคลายกล้ามเนื้อ

• นวดลดอาการปวดร้าวลงขา

• นวดลดอาการปวดเข่า

• นวดลดอาการรองช้ำ


Pain Relief and Muscular Realignment Massage Techniques

Integrating various massage techniques and effective methods to relieve muscular pain and correct soft tissue and bony restriction in clients with neck, shoulders, knee, low back issues. Introducing proper body mechanics to add power and control to your bodywork while protecting the therapists from hands, wrists, shoulders, and back injury.

Aug 29, 2022

• Understanding muscular pain, injuries, and muscular imbalance

• Proper body mechanics to prevent injuries

• Introducing techniques (Myofascial release/ Stretching/ Scarred tissue release/ Cupping/ Deep tissue/ decompression)

• Upper Body (Neck/ Upper Back/ Shoulders)

Aug 30,2022

• Lower back pain

• Sciatica

• Knee pain

• Plantar fasciitis

สนใจดูรายละเอียดหรือสมัครอบรม กดลิงค์ หรือสแกน QR Code ได้เลยค่ะ

https://wix.123formbuilder.com/form-2412749/training-registration-form

💖ต้องการสมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิก กรุณากดลิงค์ใบสมัคร

https://wix.123formbuilder.com/form-2684333/membership-application-thai