สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา 24 กันยายน 2565

น้องบีและดรีมทีมของสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ภูมิภาค D.C Regional เยี่ยมชม ร้าน Erawan Thai Massage in Houston, Texas , ร้านDeluxe Therapeutic massage and spa in Woodlands, Texas และร้าน Ban Thai Massage, Houston