สังคมซีแอตเติ้ล 22 มิถุนายน 2562

โดย...สมศักดิ์
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒......เป็นฉบับก่อนหน้า “วันพ่อ” (Father’s Day) หนึ่งวัน วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำหรับท่านผู้อ่านที่โชคดี ...... Read more

บอกข่าวซานฟรานฯ 22 มิถุนายน 2562

โดย...นายดาบ
ผลงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกาที่วัดสัทธาธมรม เมืองแซนแอนโทนิโอ มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นแผนกต่างๆ ของสมัชชาสงฆ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายงานให้รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยทั้ง 4 รูปคอยบริหารจัดการ ........ Read more

ด้วยรักและอาลัย วิรัช โรจนปัญญา ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ

โดย...เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
ได้รับทราบข่าวที่เราชาวไทยแอลเอพากันโศกเศร้า ว่าเราได้สูญเสีย คุณวิรัช โรจนปัญญา ไปเมื่อเช้า ของวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่โรงพยาบาลในเมือง ลอส แอนเจลิส ..... Read more

บนเส้นทางธุรกิจ 25 พฤษภาคม 2562

โดย...พลอยชมพู
สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งลอส แอนเจลิส เมืองลาพวนเต้ จัดงาน “วันวัฒนธรรมไทย” ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ .... Read more

ทนายความโจอี้ 22 มิถุนายน 2562

โดย...ทนายความโจอี้
Greetings everyone! This week I would like to discuss what happens after you receive your Permanent Residency Card, or commonly referred to as the "Green Card". .... Read more

Super Pat พาเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว – โอซาก้า – ฮอกไกโด 11 วัน (ตอน 4)

โดย...ปิยะพัชรี ศิลปี
วันที่ 5 ในประเทศญี่ปุ่น May 19 ทานอาหารเช้าอร่อยๆอีกแระ ไก๊ด์พาคณะทัวร์ 40 กว่าคนชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดนํ้าใสที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว ..... Read more

จอมยุทธ์ ชาวนาและสรรชัย

โดย...พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ผมว่า แทบไม่มีใคร “คนไทย” ในอเมริกาไม่รู้จัก “แอล.เอ.” ดินแดนที่ อรรคเดช ศรีพิพัฒน์ หรือ “พี่แตน” บรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของที่นั่น “สยามมีเดีย” เคยให้ความหมายกับผมว่า เป็นดินแดนแห่งตำนานคนไทย .... Read more

เปิดเบิ่ง วันที่ 22 มิถุนายน 2562

โดย...วิรัช โรจนปัญญา
พานไหว้ครูล้อเลียนการเมืองของเด็กนักเรียนในหลายๆโรงเรียน ซึ่งได้รับการชื่นชมไปทั่ว เพราะสะท้อน ให้เห็นถึงความคิดที่ก้าวหน้า กล้าวิพากษ์วิจารณ์ปัญหา ....... Read more

สายการบินพาณิชย์

โดย...สุรัตน์ เทียนประภา
สำหรับเครื่องบินที่ใช้ในการทหาร ไม่ว่าจะลำใหญ่หรือลำเล็ก ความสามารถเป็นเรื่องที่สำคัญสุด ส่วนประสิทธิภาพและความสิ้นเปลืองไม่ใช้เรื่องที่ต้องกังวล ไม่ว่าราคาและค่าใช้จ่ายจะสูงเท่าฟ้า มีอัตราการใช้น้ำมันมาก .... Read more

ภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โดย ลีนา ดีสมเลิศ
ขอขอบคุณ “สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล” ฉันใด... ประเพณีวัฒนธรรม ก็สามารถจะสื่อสานส่อถึงชาติและถิ่นกำเนิดได้ ฉันนั้น... ...... Read more