ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 29 มิถุนายน 2562

มาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ช่วยประคองการใช้จ่ายภายในประเทศ หนุน KR-ECI ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในเดือนพ.ค. 2562

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือนพ.ค. 2562 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 43.7 จากอานิสงส์มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ประกอบกับครัวเรือนบางส่วนมีความกังวลเรื่องภาระหนี้สินลดลง เนื่องจากมีการชำระคืนค่างวดที่ได้กู้ยืมไปเพื่อชำระค่าเล่าเรียนปีการศึกษาใหม่ของบุตรหลานเมื่อเดือนเม.ย. 2562

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ทรงตัวจากเดือนก่อนที่ระดับ 45.7 โดยครัวเรือนบางส่วนมองว่า จะมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองที่ช่วยเร่งรัดการตัดสินใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของครัวเรือนภายในปี 2562 อย่างไรก็ดี ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ ของครัวเรือนที่ลดลงเป็นแรงประคองที่ทำให้มุมมองของครัวเรือนต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองในช่วง 3 เดือนข้างหน้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดือนก่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสที่ 3/2562 ยังเผชิญความไม่แน่นอนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาอาหารสดที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝน ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้ประกอบการและตลาดแรงงานภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่หลังเข้ารับตำแหน่ง โดยคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายเร่งด่วนออกมา ซึ่งน่าจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง