ทำไมต้องถอดถอนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย…

กระบวนการถอดถอน หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า Recall (รีคอล) อาศัยรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 2 หมวด 13-19 (Article 2 Section 13-19) ที่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เห็นว่าการบริหารจัดการของนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว บริหารงานโดยไม่ชอบธรรม ได้สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากให้ประชาชน ลุแก่อำนาจ ทำเกินกว่าเหตุ โดยทางสำนักงานเลขาธิการของรัฐ (Secretary of State) ผู้ถูกกำหนดเป็นองค์กรภายใต้ธรรมนูญของรัฐ ในการตรวจสอบและรับรองลายเซ็นต่างๆ ของผู้มายื่นฟ้องนั้น เป็นลายเซ็นที่ถูกต้อง หลังจากนั้นจึงให้รองผู้ว่าการรัฐเป็นผู้กำหนดวัน-เวลาในการเลือกตั้งพิเศษนี้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบจำต้องใช้เวลาพอสมควร และหากทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรมแล้ว จึงจะกำหนดวันเพื่อให้ประชาชนไปลงคะแนนเพื่อถอดถอนได้

ในกรณีของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย นายแกวิน นิวซัม (Gavin Newsom) ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐ เมื่อเดือนมกราคม 2019 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จนถึง มกราคม 2023 ก็ตาม แต่ทางเลขาธิการรัฐมีการตรวจสอบรับรองลายเซ็นกว่า 1.7 ล้านเสียงว่าถูกต้อง ไม่ได้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หรือไปบังคับให้ใครมาลงชื่อเพื่อยื่นถอดถอน

ท่านรองผู้ว่าการรัฐ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเช่นกัน ได้กำหนด วันอังคารที่ 14 กันยายน 2021 เป็นวันให้ประชาชนได้ลงคะแนนว่า จะถอดถอนหรือรีคอลผู้ว่าการรัฐ นายแกวิน นิวซัมหรือไม่ และถ้าตอบในบัตรลงคะแนนว่า ใช่ ที่จะ รีคอล แล้ว จะเลือกใคร...เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครถึง 41 คนด้วยกัน เลือกกันได้ตามชอบใจ ถือเป็นการเลือกตั้งพิเศษนอกฤดู ต้องใช้งบหลวงไป 276 ล้านเหรียญ โดยจะมีการส่งซองลงคะแนนครั้งนี้ไปทุกบ้าน/บุคคล ที่เคยลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วทั้งรัฐ

เรื่องรีคอลไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยเกิดขึ้นในปี 2003 คงยังจำกันได้ เมื่อประชาชนลงคะแนนเสียงเกินกว่า 50% ในการถอดถอนผู้ว่าการรัฐคลิฟอร์เนียในขณะนั้น คือ นายเกรย์ เดวิส (Gray Davis) เพราะเป็นผู้อนุมัติให้ขึ้นภาษีทะเบียนรถยนต์ประจำปีทุกประเภทกว่า 100% ทำให้ประชาชนในทุกระดับชั้นเดือดร้อนและโกรธมาก จึงลงคะแนนเลือก นายอาร์โนลด์ ชวาซ์ซเนกเกอร์ (Arnold Schwarzenegger) นักแสดงชื่อดัง พูดอังกฤษมีสำเนียง เป็นออสเตรียน-อเมริกัน ไม่เคยมีตำแหน่งใดๆ ทางการเมือง มาดำรงตำแหน่งแทน โดยมีวาระและได้รับชัยชนะในการสมัครลงเลือกตั้งอีกวาระหนึ่งด้วยตั้งแต่ 11/2003 - 01/2011

สหรัฐฯ มีรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้สามารถถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากการเลือกตั้งทุกตำแหน่งถึง 20 รัฐ กระบวนการมีอยู่ว่า ถ้าบุคคล หรือองค์กรใดๆ สามารถล่าลายเซ็นของประชาชนที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่า 12% ของผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในครั้งที่นักการเมืองในตำแหน่งนั้นๆ ได้รับเลือกเข้ามาจากคะแนนเสียงทั้งหมด สามารถนำไปยื่นถอดถอนกับเลขาธิการของรัฐนั้นได้

ในกรณี นายเเกวิน นิวซัม (Gavin Newsom) ซึ่งได้คะแนนจากการเลือกตั้งในปี 2018 ถึง 2,343,792 คะแนน หรือเทียบเท่ากับ 34.15% นั้น ทางสำนักงานเลขาธิการของรัฐ (Secretary of State) แคลิฟอร์เนีย ได้ตัวเลขเฉลี่ย 12% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเมื่อปี 2018 กำหนดว่า ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำลายเซ็น-ที่อยู่ ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งมาอย่างน้อย 1.5 ล้านคน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2021 ก็ปรากฏว่า ผู้ร้องขอให้มีการ Recall สามารถนำลายเซ็นมายื่นได้ถึง 2.1 ล้านคน ซึ่งทางเลขาธิการได้ทำการตรวจสอบ และรับรองการเรียกคืนตำแหน่งได้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2021 และให้ประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียลงคะแนนเสียง ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2021 ตั้งแต่เวลา 7.00 - 20.00 น. หรือส่งโหวตทางไปรษณีย์ (Absentee Votes) ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียน จะได้รับซองและบัตรลงคะแนน ราวๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2021 โดยมีคำถาม 2 ข้อง่ายๆ

• คำถามที่ 1 คือ Should the elected official be removed from office?

ท่านจะถอดถอนนักการเมืองคนนี้ไหม เลือกอันใดอันหนึ่ง Yesฒ หรือ No แปลว่า ท่านต้องการที่จะถอดถอน หรือรีคอล ผู้ว่าการรัฐออกจากตำแหน่งใช่หรือไม่ ถ้าท่านตอบว่า ใช่ ก็ไปลงคะแนนต่อในข้อ 2 ว่าจะเอาใครมาเป็นแทน (ถ้าผลในข้อ 1 ออกมาเกิน 50% ว่า ‘ใช่’ ผู้ที่ได้คแนนสูงสุดในข้อ 2 ก็จะมาเป็นผู้ว่าการรัฐคนต่อไป)

• คำถามที่ 2 คือ If the official is removed, who should take their place?

ท่านอยากจะเลือกใครเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งตรงนี้มีให้เลือกหลายท่านเลย ตั้งแต่อดีต Mayor (เมเยอร์) ซานดิเอโก Kevin Faulconer, นักวิ่งโอลิมปิคเหรียญทองเก่าแปลงเพศเป็นผู้หญิงสมบูรณ์ เปลี่ยนชื่อจากนาย Bruce Jenner มาเป็น Caitlyn Jenner และ ส.ส. ส.ว. ตลอดจนนักธุรกิจคู่แข่งเก่าตอนปี 2018 จากซานดิเอโก นาย John Cox ก็มีชื่อให้ได้เลือกกัน รวมๆ แล้วมีถึง 41 ท่านที่อยากมาแทน ถ้าผลออกมาว่าใครได้คะแนนสูงสุด ก็จะได้รับการรับรองจากเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้เข้าดำรงตำแหน่งต่อภายใน 28วัน หลังจากการรับรอง กินเงินเดือนปีละ $201,680 และกำหนดการขึ้นเงินเดือนใหม่ในเดือนธันวาคม 2021 เป็น $210,000 ถือเป็นผู้ว่าการรัฐที่มีเงินเดือนสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว

สรุป ถ้าประชาชนลงคะแนนเสียงในข้อ 1 ที่จะรีคอล ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบันน้อยกว่า 50% ก็จบ หมายความว่า ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบัน ก็ดำรงตำแหน่งต่อจนครบวาระ จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2023 นะครับ


ส่วนเหตุผลที่ประชาชนไม่พอใจผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบัน นายแกวิน นิวซัม สรุปพอสังเขปดังนี้

1.ล้มเหลวในการบริหารจัดการช่วงการระบาดโควิด-19 มาตรการคำสั่งให้มีการปิดธุรกิจต่างๆ บังคับให้มีการใส่แมส ข้อกล่าวหาผู้ว่าการรัฐว่าทำเกินกว่าเหตุ และอำนาจ สั่งให้ทุกคนอยู่บ้าน 3/23 - 12/4 ด้วย Stay-At-Home Order ห้ามออกจากเคหสถาน โดยไม่จำเป็นหรือไม่มีเหตุอันควร

2.ล้มเหลวจากการบริหารจัดการกับคนไร้ถิ่นฐาน เรื่องที่อยู่อาศัยที่มีราคาขึ้นสูงมาก (Worsening housing and homelessness crises) ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ภาษีก็ขึ้นหลายประเภท ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กปิดตัวกันมากมาย

3.ให้ที่พักพิงโดยผ่านงบให้ซิตี้ต่างๆ และให้สวัสดิการต่างๆ สำหรับคนที่เข้ามาประเทศอย่างผิดกฎหมาย (Illegal Aliens) นโยบายจัดงบให้กับเมืองต่างๆ (Sanctuary Cities Policies)

4.ปล่อยผู้ต้องหาออกจากการกักขังกว่า 20,000 คน และมีนโยบายให้เชอริฟในเคาน์ตี้ต่างๆ ปล่อยผู้ต้องขังในคดีลหุโทษ (Misdemeanor) ทางแอลเอเคาน์ตี้เชอริฟก็ได้ปล่อยไปหลายพันคนแล้ว คดีต่างๆ ก็สูงขึ้นตามมา โจรชุกชุมทุกเมือง

5.สั่งพักโทษประหารชีวิตในแคลิฟอร์เนีย (Moratorium on Death Penalty in California) หยุดการประหารโดยการฉีดยาอันตรายเข้าสู่ร่างกาย ที่สถานกรมราชทัณฑ์ของรัฐ (San Quentin State Prison) ซึ่งแคลิฟอร์เนียมีผู้ต้องขังที่โดนตัดสินประหารชีวิตถึง 737 คน ก็ได้รับการติดคุกแทนการถูกประหารชีวิต เสียงบในการดูแลเลี้ยงดูตลอดชีวิต อันนี้ก็ทำให้องค์กรของกระบวนการยุติธรรม ตำรวจ อัยการ ส่วนหนึ่งไม่พอใจ ร่วมลงชื่อถอดถอนในรีคอลนี้ด้วย

การใช้สิทธิ์ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2021 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง พวกเราชาวไทยที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง คือต้องเป็นซิตี้เซ่น (U.S. Citizen) ควรออกมาใช้สิทธิ์ จะลงคะแนนทางไหน ก็แล้วแต่ความสะดวก ความพอใจในตัวผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนใดก็ได้ หรือจะให้ นายแกวิน นิวซัม Gavin Newsom เป็นต่อไป... ก็ได้ครับ

ขอยกวลีอังกฤษในการดำเนินชีวิตที่ว่า (Rules in Life)...

1.If you do not go after what you want, you will never have it! ถ้าไม่พยายามแสวงหาในสิ่งที่ท่านต้องการ ท่านก็จะไม่ได้สิ่งนั้น

2.If you do not ask, the answer will always be No! ถ้าท่านไม่ขอหรือเรียกร้องอะไร คำตอบคือ ไม่ได้

3.If you do not step forward, you will be always be in the same place! ถ้าท่านไม่ก้าวเดินไปข้างหน้า ท่านก็ย่ำต๊อกอยู่ที่เดิม


โชคดีครับ

คิด ฉัตรประภาชัย