ทนายความโจอี้
"ร่วมสนับสนุน" (Joint Sponsor) เพื่อวัตถุประสงค์ ของผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน - ข้อมูลทั่วไป / General Information

สวัสดีทุกคน! ในบทความของสัปดาห์นี้ ผมจะพูดถึงข้อกำหนดทั่วไปของการเป็น "ผู้สนับสนุนร่วม" เพื่อจุดประสงค์ด้านการย้ายถิ่นฐาน นี่เป็นหัวข้อที่สำคัญเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบทางการเงินของ COVID-19 ที่มีต่อรายได้และรายได้ของผู้คน ทีสมัครหรือกำลังคิดที่จะสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อรายได้ของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและไม่เพียงพอต่อความต้องการที่กำหนดโดยการย้ายถิ่นฐานเพื่อสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว

"ผู้สนับสนุนร่วม" คืออะไรสำหรับจุดประสงค์ด้านการย้ายถิ่นฐาน?

"ผู้สนับสนุนร่วม" หรือ "Joint Sponsor"

คือบุคคลที่ตกลงที่จะรับภาระผูกพันในการเข้าเมืองตามกฎหมาย (ผู้ค้ำประกัน) เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้อพยพแบบครอบครัวหรือ ถิ่นที่อยู่ถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ("กรีนการ์ด"/Lawful Permanent Resident) บุคคลนี้ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนร่วมอยู่นอกเหนือจากผู้สนับสนุนหลัก กล่าวอีกนัยหนึ่งว่ามีผู้สนับสนุนร่วมต้องมีผู้สนับสนุนหลักก่อน ("Primary Sponsor") ผู้สนับสนุนร่วมจำเป็นเมื่อใด ตามที่กล่าวโดยนัยถึง ผู้สนับสนุนร่วม (หรือที่เรียกว่า "Joint Sponsor") เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อรายได้และรายได้ของผู้สนับสนุนหลักและสมาชิกในครัวเรือนของพวกเขา หากรวมอยู่ด้วย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินขั้นต่ำที่จะเป็นสปอนเซอร์ ผู้รับผลประโยชน์สำหรับกรีนการ์ดของครอบครัว (หมายเหตุ: ข้อกำหนดทางการเงินขั้นต่ำนี้กำหนดเป็นรายปีและเรียกว่า "แนวทางปฏิบัติด้านความยากจนของ HHS" aka "HHS Poverty Guidelines")

ในกรณีนี้ ผู้สนับสนุนร่วมจะส่งแบบฟอร์ม I-864 แยกต่างหาก หนังสือรับรองการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก แบบฟอร์มผู้สนับสนุนหลัก I-864 รายได้ของผู้สนับสนุนร่วมไม่รวมอยู่ในรายได้ครัวเรือนรวมของผู้สนับสนุนหลัก แต่จะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางการเงินตามที่กำหนดโดย DHS Requirements ในการเป็นผู้สนับสนุนร่วมหรือไม่ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้สนับสนุนร่วม คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ DHS Requirements

Joint Sponsor Requirements ข้อกำหนดดังต่อไปนี้?

1) สถานะการพำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องตามกฎหมาย – ผู้สนับสนุนร่วมจะต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา (ไม่ว่าจะโดยกำเนิดหรือโดยการแปลงสัญชาติ) หรือมีสถานะเป็นผู้พำนักถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรีนการ์ด)

2) ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา - แม้ว่าจะมี เป็นข้อยกเว้น ผู้สนับสนุนร่วมส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา นั่นคือ คุณต้องมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

3) รายได้ที่เพียงพอ (Income Requirement) - รายได้ของผู้สนับสนุนร่วมจะต้องสูงกว่าข้อกำหนดรายได้ขั้นต่ำของปีปัจจุบันถึง 125% เนื่องจากจำนวนเงินเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี คุณต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์ด้านความยากจนของ HHS ในปีปัจจุบันสำหรับข้อกำหนดหนังสือรับรองการสนับสนุนเพื่อพิจารณาว่าคุณมีคุณสมบัติหรือไม่

Evidence Required หลักฐานที่จำเป็น?

เมื่อคุณพิจารณาแล้วว่าคุณมีคุณสมบัติเป็นผู้สนับสนุนร่วม คุณต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้: หลักฐานแสดงสถานะที่ชอบด้วยกฎหมาย

พลเมืองสหรัฐฯ (Citizen by Birth โดยกำเนิด) - หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯ โดยกำเนิด คุณจะต้องส่งสูติบัตรในสหรัฐฯ หรือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ ของคุณ

พลเมืองสหรัฐฯ (Naturalized Citizen โดยการแปลงสัญชาติ) - หากคุณเกิดในต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย แต่ได้แปลงสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯ คุณควรส่งสำเนา "ใบรับรองการแปลงสัญชาติ" (Certificate of Naturalization) ของคุณ

ผู้พำนักถาวรที่ชอบด้วยกฎหมาย (Green Card กรีนการ์ด) - หากคุณ เป็นผู้พำนักถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณจะต้องส่งกรีนการ์ดทั้งสองด้าน


Proof of Income หลักฐานแสดงรายได้ ตามที่กล่าวไว้?

ผู้สนับสนุนร่วมจะต้องได้รับอย่างน้อย 125% ของแนวทางปฏิบัติด้านความยากจนของรัฐบาลกลาง ("Poverty Guidelines") นอกจากหลักฐานสถานะของคุณแล้ว คุณจะต้องส่งใบกำกับภาษี การคืนภาษี และข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม I-864 หนังสือรับรองการสนับสนุน ("Affidavit of Support") เป็นอันว่าคุณมีคุณสมบัติ ตามที่ กำหนะการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับผู้สนับสนุนร่วมและข้อกำหนด ในการเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในบทความหน้า ผมจะกล่าวถึงข้อผูกพันทางกฎหมายในการเป็นผู้สนับสนุนร่วม

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อ ส่งอีเมลมาที่: JC4LAW@HOTMAIL.COM

โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 505-4921

TEXT: หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน USA โปรดส่งข้อความถึงผมที่ (818) 505-4921 ...

LINE: สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณสามารถใช้ LINE ได้ครับ (LINE ID: JC_esq)

WEB: หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่: WWW.JC4LAW.COM

FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney

และใน YouTube ลองดู "Joseph Chitmongran" นะครับ อย่าลืมตามผมกด "Subscribe" ด้วยนะครับ Thank You!


Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.