ทนายความโจอี้
LAW CORNER WITH JC 8 ธันวาคม 2561

การเดินทางและอยู่นอกสหรัฐอเมริกาขณะมีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร (ใบเขียว)

สวัสดีครับทุกคน บทความอาทิตย์นี้ผมจะตอบคำถามที่เป็นที่สงสัยของใครหลายๆคนนั่นก็คือ การเดินทางออกนอกประเทศขณะที่คุณถือใบอนุญาตอยู่ถาวรหรือที่รู้จักกันทั่วๆ ไปว่าผู้ถือใบเขียวผมได้รับอีเมล์และโทรศัพท์นับครั้งไม่ถ้วนถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ และตอนนี้ผมจะให้คำตอบที่เข้าใจแก่คุณผู้อ่าน

ใบอนุญาตอยู่ถาวร “ใบเขียว” โดยทั่วไป

ก่อนอื่นเรามาเริ่มพิจารณาใบอนุญาตอยู่ถาวร ใบเขียวของคุณคือเอกสารที่เป็นหลักฐาน สถานะผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย ท่ามกลางสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆที่ ได้รับโดยใบเขียวคือสิทธิ์เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ สิทธิ์กลับเข้าประเทศใบเขียวนี้สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณเดินทางเพราะคุณจำเป็น ต้องยื่นใบเขียวนี้แก่ทางกงสุลและด่านตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาในเวลาที่คุณกลับเข้ามา ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท่าอากาศยานด่านตรวจคนเข้าเมืองจะไม่เพียงแค่พิจารณาใบเขียวแต่จะ พิจารณาเอกสารเฉพาะตัวเช่น พาสปอร์ต บัตรประจำตัว เป็นต้น เพื่อที่จะพิจาณาว่าคุณสามารถเข้ากลับเข้ามาในสหรัฐได้หรือไม่ กงสุลและด่านตรวจ คนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกามีอำนาจที่จะตัดสินใจให้ผู้ถือใบเขียวที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา กลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกา (เช่น ไม่ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบ้านที่อยู่ถาวร) ถ้าพวกเขาเชื่อว่าคุณไม่ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่ถาวร จะนำไปสู่การยกเลิกเพิกถอนใบเขียวของคุณ เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น ดังนั้นกรุณาอ่านต่อ...


ใบเขียวที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข

โดยส่วนใหญ่ใบเขียวมี 2 ประเภท อันแรกคือใบเขียวแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้ 2 ปีและอีกประเภทคือ ใบเขียวแบบไม่มีเงื่อนไขหรือผู้อยู่อาศัยถาวร ซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้10ปีหรือมากกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานะของคุณถูกปรับเปลี่ยนภายใน2ปีของ การแต่งงานคุณจะได้รับใบเขียวที่มีเงื่อนไขซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้2ปี แม้ว่าใบเขียวทั้งสองจะให้สิทธิ์คุณเดินทางแต่มีระยะเวลาจำกัดที่คุณสามารถอยู่นอก ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าคุณอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลอาจจะพบว่าคุณละทิ้งใบเขียว ของคุณเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะให้สหรัฐอเมริกาเป็นบ้านที่อยู่ถาวรของคุณ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธการกลับเข้ามาของคุณในเวลาที่คุณกลับเข้ามาจาก การเดินทางต่างประเทศ

คำเตือน: การละทิ้งใบเขียวของคุณเนื่องจากที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นสิทธิ์ในการเดินทางเป็นสิทธิ์ ประโยชน์ของผู้ถือใบเขียวทั้งหมดอย่างไรก็ตามสิทธิ์นี้มีจำกัดถ้าในเวลาที่คุณกลับจากการเดินทาง ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าระยะเวลาที่คุณเดินทางนั้นยาวนานเกินไปและคุณไม่ได้ตั้งใจให้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่ถาวรของคุณหลังจากนั้นอาจถูกพบว่าคุณละทิ้งสถานะผู้อยู่อาศัย อย่างถูกกฎหมาย ความเป็นจริงการเดินทางของคุณไม่จำเป็นต้องนาน ช่วงระยะเวลาไหนก็ตาม แม้แค่1วันมันก็สามารถจุดฉนวนให้ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองสงสัยว่าคุณไม่ได้ตั้งใจให้ประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่อาศัยถาวร ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

2 ปีผู้ถือใบเขียวที่มีเงื่อนไข

มีสิ่งที่จะต้องตระหนักเพิ่มเติมถ้าคุณได้รับการเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างมีเงื่อนไขจากการ แต่งงานกับ พลเมืองสหรัฐอเมริกาถ้าคุณใช้เวลานานอยู่นอกสหรัฐขณะที่คู่สมรสของคุณยังคงอ ยู่ที่นี่ นี่อาจจะทำให้ยากที่จะพิสูจน์การแต่งงานของคุณเป็นการแต่งงานที่แท้จริงซึ่งหมาย ความว่าคุณ ยังคงเป็นโสด ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องพิสูจน์เมื่อคุณเปลี่ยน 2 ปีใบเขียวที่มีเงื่อนไขไปเป็น 10ปีใบเขียวถาวรสาเหตุว่าทำไมเพราะระยะเวลาที่แยกกันคือหลักฐานว่าคุณและคู่ส มรสของคุณไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในกรณีนี้คุณต้องมีหลักฐานเพียงพอและการอธิบาย อย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่จะผ่านพ้นข้อสันนิฐานนี้กรุณามาปรึกษาที่สำนักงานของผมถ้าคุณพบว่าคุณต กอยู่ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้

ช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและข้อสันนิษฐาน

ดังนั้นนานแค่ไหนที่คุณสามารถอยู่นอกสหรัฐอเมริกา สำนักงานของผมปฎิบัติตามตามคำแนะนำซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณถือ 2 ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไขหรือ 10 ปีใบเขียวถาวร

ถ้าปัจจุบันคุณถือ 2 ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไข เราไม่แนะนำให้คุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกายาวนานมากๆ ผมแนะนำไม่เกิน 6 เดือน และเป็นไปได้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดถ้าคู่สมรสของคุณไม่ได้เดินทางกับคุณอีกครั้งสาเ หตุว่าทำไม เพราะมันอาจจะยากที่จะโน้มน้าวฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณและคู่สมรสของคุณใช้ ชีวิตร่วมกัน อย่างแท้จริงถ้าคุณและคู่สมรสของคุณแยกจากกันเป็นระยะเวลานานเพราะคุณเดิน ทางออกนอก ประเทศ ลูกความหลายคนของผมกลับไปเยี่ยมครอบครัวในประเทศไทย 1-2 เดือนแล้วปราศจากปัญหาใดๆอย่างไรก็ตามกรุณาอย่าลืมว่าแต่ละกรณีนั้นแตกต่างกันและ ผลประสบความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีผลสำเร็จในอนาคต ถ้าปัจจุบันคุณถือ2ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไขและยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วหรือกำลังจะยื่น คำร้องที่จะยกเลิกเงื่อนไข เราไม่แนะนำให้คุณออกนอกสหรัฐอเมริกาขณะที่คดีกำลังพิจารณา คำแนะนำที่ดีที่สุดของผมคือถ้าการเดินทางของคุณถ้าไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือ เรื่องฉุกเฉินทางครอบครัว อย่าไป ถ้าคดีของคุณถูกปฏิเสธขณะคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณอาจที่จะไม่สามารถกลับเข้ามาและอาจจะถูกอ้างอิงไปยังศาลฝ่ายคนเข้าเมืองเพื่อถูกพิจารณา

คดีขับไล่ออกนอกประเทศ ถ้าปัจจุบันคุณถือใบเขียว 10 ปี แม้ว่าการอยู่นอกสหรัฐอเมริกาของคุณสามารถอยู่ได้นานกว่า ผู้ถือใบเขียว2ปี แบบมีเงื่อนไข ผมไม่แนะนำการอยู่เกินกว่า 1 ปีซึ่งปราศจากวิธีต่อไปเช่น การได้รับอนุญาตกลับเข้ามาใหม่จากการออกนอกประเทศคราวก่อน การอนุญาตนี้ปกติสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ ผู้อยู่อาศัยถาวรแบบมีเงื่อนไขซึ่งผมไม่แนะนำ ใครที่ปรารถนาจะอยู่นอกสหรัฐอเมริกานานกว่า 1 ปีและน้อยกว่า 2 ปี การได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาใหม่จะช่วยคุณพ้นการพิจารณาโดยฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองว่ าคุณละทิ้งการอยู่อาศัยแบบมีเงื่อนไขของคุณ

หมายเหตุ การไม่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 1 ปีหรือมากกว่านั้นโดยทั่วไปจะหยุดการต่อเนื่องของการร้องขอสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา คุณอาจจะหรืออย่างไรก็ตามใช้วิธีการสงวนการเป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องในระยะเวลาที่คุณเดินทางเพื่อจุดประสงค์ของการขอสัญชาติ โดยคุณต้องสมัครไปยัง USCISเพื่อสงวนการเป็นผู้อยู่อาศัยเพื่อจุดประสงค์ในการขอสัญชาติ

ดังนั้นนี่คือข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาและการคงอยู่นอกสหรัฐอเมริกาขณะที่คุณมีสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร ย้ำแม้ว่ามันสามารถทำได้การเดินทางออกนอกประเทศถูกกำหนดและกำจัด (สำหรับอิสรภาพที่จะเดินทางปราศจากข้อกำหนดและข้อจำกัด พิจารณาการขอสัญชาติไปเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา) ถ้าไม่จำเป็นอย่าอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเกินกว่าเวลาที่กำหนดและรักษาการติดต่อกับสหรัฐอเมริกาเสมอ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะโชว์ความตั้งใจของคุณที่จะยังคงอยู่ประเทศนี้อย่างบ้านที่อยู่อาศัยถาวร

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อ ส่งอีเมลมาที่: JC4LAW@HOTMAIL.COM โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร ์(818) 846-5639 หรือผู้ช่วยทนาย ได้ที่เบอร์ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM และ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. All opinions expressed are those of the author and in no way shall be associated with Thai LA Newspaper. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.