LAW CORNER WITH JC 30 พฤษภาคม 2563

CORONAVIRUS (COVID-19) AND REQUESTING UNEMPLOYMENT BENEFITS / RECEIVING STIMULUS CHECKS

สวัสดีทุกคนในบทความสัปดาห์นี้ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐบาลที่แตกต่างกันซึ่งอาจหรือไม่อาจส่งผลกระทบต่อคุณเมื่อมันมาถึงการใช้เพื่อผลประโยชน์ทาง Immigration. ถ้าคุณติดตามผมทาง Facebook คุณจะเห็นโพสต์ที่ 5 และ 14 มีนาคมของผมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ในการขอเข้าเมืองของ “public charge”. หากคุณไม่ตามใน Facebook ผมคุณควรเพราะผมมักจะโพสต์ข้อมูลที่สำคัญในเวลาที่เร็วกว่าปกติ. อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่เห็นโพสต์ Facebook หรือ เคยแต่ลืม ผมจะ ตรวจทานกฏหมายในบทความนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในคำถามนี้ว่าคุณควรจะสมัคร์ unemployment ได้หรือไม่..จะตัดสิทธิ์คุณเมื่อสมัครหรือยื่นคำร้องเพื่อผลประโยชน์ทาง Immigration


Inadmissibility on public charge grounds

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 USCIS ได้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่. กฎหมายใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ขอใบเขียว (Adjustment of Status), ผู้ที่ขอต่อวีซ่า (Extension of Visa), หรือว่าเปลี่ยนสถานะวีซ่า (Change of Status). ถ้า USCIS แจ้งว่าคุณเป็น "public charge" ใบสมัครของคุณอาจถูกปฏิเสธ “Public charge” คือคนที่ต้องพึ่งพาเงินทุนของรัฐบาลในการดำรงชีวิต (Immigration and Nationality Act Section 212(a)(4)).

Per https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge, some examples:


Considered Under the Rule

Supplemental Security Income

Temporary Assistance for Needy Families

Supplemental Nutrition Assistance (Cal-Fresh/Food Stamps)

Federally-funded Medicaid / Medi-Cal (with certain exclusions)

Section 8 Housing Assistance (Housing Choice Voucher)

Section 8 Project-based Rental Assistance

Public Housing (under the Housing Act of 1937)


Not Considered Under the Rule

Emergency medical assistance

Disaster Relief

National School Lunch Programs

Medicaid for Emergency, or those under 21, etc

Special Supplemental Nutrition (for Women, Infants and Children)

Children's Health Insurance Program / Head Start


Requesting Unemployment Benefits and Receiving Stimulus Checks

Covid-19 เป็นโรคระบาดทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน จากความเครียดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณไปจนถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินที่มีต่อเศรษฐกิจเราทุกคนต่างรู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง. หลายคนป่วยและสูญเสียคนที่รัก. หลายคนสูญเสียงานหรือถูก จำกัด ทั้งในปริมาณงานหรือรายได้. ผมรู้ว่าหลายคนกำลัง กังวลเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากการว่างงาน (unemployment benefit) ตัวอย่างเช่นนำไปใช้กับ EDD สำหรับความช่วยเหลือทางการเงิน และสำหรับผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการยอมรับ stimulus checks.

Can You Request Unemployment Benefits?

ผมได้รับคำถามมากมายจากผู้ที่ต้องการขอ unemployment แต่กังวลว่าถ้าขอแล้วมันจะมีผลกระทบกับ application/petition ที่พวกเขายื่นกับ Immigration. ผมได้อ่านกฎหมายเรื่อง unemployment benefits แล้วครับ(https://www.federalregister.gov/ documents/2019/08/14/2019-17142/ inadmissibility-on-public-charge-grounds)ผมจะตอบคำถามตอนนี้ครับว่าไม่ต้องกังวลขอได้ครับ...เหตุผลก็เพราะเงินที่คุณจะได้รับจากการว่างงานจัดอยู่ในประเภท "earned benefit".

Can You Cash Your Stimulus Checks?

ถึงแม้ว่า Immigration ไม่ได้ระบุไว้ว่า Stimulus Check เป็นประโยชน์สาธารณะ ("public benefit") หรือไม่, เพื่อนร่วมงานของผมและผมเชื่อว่าไม่ควรถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ ถ้าคุณยังไม่ได้รับ stimulus check หรือได้รับแล้วคุณไม่ต้องกังวลนะครับ คุณรับได้ มันจะไม่กระทบกับกรณีของคุณ (USCIS policy manual: https://www.uscis.gov/policy-manual/volume -8-part-g-chapter-10).

JC: Everything Will Get Better!

ผมเข้าใจว่าทุกคนกำลังทุกข์ทรมานในขณะนี้ นอกจากผมแล้วยังมีคนอื่น ๆ ที่เต็มใจช่วย โปรดขอความช่วยเหลือหากคุณต้องการ โปรดช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องและอยู่ห่างกัน 6 ฟุตเมื่อออกนอกเส้นทางที่แพทย์บอกเรา. One LOVE!

เช่นเคยถ้าท่านมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อส่งอีเมลมาที่:JC4LAW@HOTMAIL.COM โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 846-5639 หรือสายไทยที่ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM หรือติดต่อได้ที่ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney


Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.