ทนายความโจอี้
สิทธิ์ในการเป็นซิติเซ่นตั้งแต่กำเนิดจากแม่ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา: The Anchor Baby

ในสัปดาห์นี้ผมจะกล่าวถึงการได้มาของสัญชาติอเมริกันจากการเกิดที่สหรัฐ และความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวกับเด็กที่เกิดที่นี่ หรือ Anchor Baby นี้ แม้ว่าการคลอดลูกที่สหรัฐในกลุ่มคนไทย จะไม่ใช่ปัญหาของประเทศเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มเอเชียอื่นๆ เช่น ประเทศจีน และประเทศเกาหลี หลายๆ คน ได้ถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ สำหรับท่านผู้อ่านที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Anchor Baby เลย ผมหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้น และบางท่านที่เคยทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้าง บทความนี้จะช่วยให้ท่านกระจ่างมากยิ่งขึ้น


อะไรคือ Anchor Baby

Anchor Baby เป็นคำที่ไม่ค่อยดีนัก แต่อย่างไรก็ตามเป็นคำที่ใช้เรียกเด็กที่เกิดจากแม่ต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย เป็นความคิดที่ว่าการมีเด็กเกิดในสหรัฐนั้นเป็นเสมือนสมอเรือ (Anchor) ที่ดึงรั้งแม่ต่างด้าวที่อยู่อย่างผิดกฎหมายให้อยู่ในสหรัฐได้ และในที่สุดจะเป็นผู้แอพพลายให้ญาติคนอื่นๆ อาศัยในสหรัฐได้เช่นกัน แม่ที่กำลังตั้งครรภ์ Anchor Baby เชื่อว่าการคลอดลูกในสหรัฐ จะทำให้พ่อแม่ที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายจะกลายเป็นถูกกฎหมายและรอดพ้นจากการถูกเนรเทศ แม้ว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในบางกรณี แต่นี่ไม่ใช่กฎหมาย ความจริงคือพ่อแม่ที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเข้าประเทศมาโดยไม่มีการตรวจลงตรา หรือเข้ามาแล้วอยู่เกินวีซ่า จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพได้โดยการมีลูกเกิดในสหรัฐอเมริกา


คำแปรญัตติที่สิบสี่ของรัฐธรรมธรรมนูญสหรัฐ

อ้างถึง วลีที่เกี่ยวกับการมีสัญชาติอเมริกันตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐ แปรญัตติที่สิบสี่ กล่าวไว้ว่า

“All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and the State wherein the reside.”

หรืออีกนัยหนึ่ง คุณเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกัน ถ้า 1) คุณเกิดที่สหรัฐอเมริกา หรือ 2) คุณเกิดที่ต่างประเทศ แล้วย้ายมาอยู่อาศัยในสหรัฐ และได้เข้าร่วมในกระบวนการของอิมมิเกรชั่นที่เรียกว่า “การสาบานตน” (Naturalization)

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นที่จะได้สัญชาติอเมริกัน เช่น เกิดภายนอกประเทศสหรัฐแต่พ่อแม่เป็นอเมริกันซิติเซ่น เป็นต้น


Anchor Baby จะมีผลต่อพ่อแม่ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายได้อย่างไร

พ่อแม่ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายแล้วมีลูกที่เกิดในสหรัฐยังคงมีสถานภาพอยู่อย่างผิดกฎหมาย มีความเชื่อที่ผิดๆ ว่าการมีลูกที่สหรัฐจะช่วยให้่พ่อแม่ได้่รับสิทธิ์ด้านอิมมิเกรชั่นได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลย อย่างไรก็ตาม การมีลูกในสหรัฐอาจช่วยพ่อแม่ในบางส่วน เช่น

- เด็กที่เกิดในสหรัฐสามารถแอพพลายใบเขียวให้กับพ่อแม่ :ได้ ภายใต้กฎหมายอิมมิเกรชั่นสหรัฐ ผู้ถือสัญชาติอมริกันที่มีคุณสมบัติครบสามารถแอพพลายให้กับพ่อแม่ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม เด็กต้องมีอายุครบ 21 ปี ซึ่งเป็นการรอคอยที่ยาวนานมาก

- ป้องกันจากการพลัดพราก: รัฐบาลมักจะไม่เนรเทศพ่อแม่ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายของเด็กทีี่เป็นอเมริกันซิติเซ่น เมื่อเปรียบเทียบกัีบการเนรเทศคนต่างด้าวที่อยู่อย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีลูกเป็นซิติเซ่น แม้ว่ากฎหมายและเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นสามารถเนรเทศพ่อแม่ต่างด้าวเหล่านี้ ความเห็นของผมคือ การที่เจ้าหน้าที่ไม่เนรเทศพ่อแม่เพราะไม่อยากแยกพ่อแม่และเด็กๆ ออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีอายุน้อยๆ ผมคิดว่า ระหว่างแม่ที่่อยู่อย่างผิดกฎหมายกับคนที่มีประวัติอาชญากรรมและอยู่อย่างผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะเพ่งเล็งที่จะเนรเทศคนประเภทหลังมากกว่า

- ช่วยปกป้องจากชั้นตอนในด้านอิมมิเกรชั่น: ลูกที่เกิดในสหรัฐจากผู้ที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย หรือผู้ถือใบเขียวและมีปัญหากับกฎหมาย อาจช่วยให้พ่อแม่ได้เป็นกรณีไป ในบางกรณี เจ้าหน้าที่อาจให้สถานภาพทางกฎหมายแก่ต่างด้าวผู้ที่มีสิทธิ์ได้น้อยมาก อย่างไรก็ตามพ่อแม่ต่างด้าวที่อยู่อย่างผิดกฎหมายจะต้องแสดงว่า

1. ต้องกำลังอยู่ในกระบวนการเนรเทศ

2. พ่อหรือแม่ต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นเวลาสิบปีหรือมากกว่า

3. มีประวัติดี ไม่มีประวัติอาชญากรรม เป็นผู้มีจริยธรรม และ

4. การเนรเทศนั้นจะส่งผลถึงความยากลำบากต่อชีวิตของเด็กที่เป็นอเมริกันซิติเซ่น

แม้ว่า จะมีหลายๆ ทางที่เป็นไปได้ที่เด็กอาจจะช่วยพ่อแม่ที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย แต่ไม่ใช่สิ่งที่บางคนควรใช้เป็นประโยชน์ฺในการอพยพมาอยูสหรัฐ ไม่เพียงแต่มันไม่ได้ผลเสมอไป การทำเช่นนี้้ยังผิดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐอีกด้วย ในหลายๆ กรณี ของพ่อแม่ต่างด้าว รัฐบาลสหรัฐและอิมมิเกรชั่นก็ยังคงดำเนิน ขั้นตอนการเนรเทศของพ่อแม่ต่างด้าวที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย กรุณาติดต่อที่สำนักงานของผม

ผมหวังว่าบทความในสัปดาห์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน และช่วยให้ความเข้าใจที่ผิดๆ ในเรื่องของ Anchor Baby นั้นกระจ่างมากขึ้น หากคุณมีคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business และอื่นๆ

โปรดติดต่อส่งอีเมลมาที่:JC4LAW@HOTMAIL.COM

โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 505-4921

TEXT: หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน USA โปรดส่งข้อความถึงผมที่ (818) 505-4921

LINE: สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณสามารถใช้ LINE ได้ครับ (LINE ID: JC_esq)

WEB: หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่: WWW.JC4LAW.COM

FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney

และใน YouTube ลองดู "Joseph Chitmongran" นะครับ อย่าลืมตามผมกด "Subscribe" ด้วยนะครับ Thank You!


Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.