ทนายความโจอี้
U.S. CITIZENSHIP – THE PROCESS OF BECOMING A NATURALIZED CITIZEN OF THE UNITED STATES

กระบวนการ การสาบานตนเป็นอเมริกันซิติเซ่น

สวัสดีครับ! ในบทความที่ผ่านมาผมได้ เขียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา (U.S.Citizen) อาทิตย์นี้ผมจะตามด้วยเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับข้อกำหนดในการที่จะเป็นอเมริกันซิติเซ่นและขั้นตอนต่างๆ ที่เราเรียกกันว่ากระบวนการสาบานตน หรือ “Naturalization”การเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกานั้นมีประโยชน์มากมาย ถ้าถามความคิดเห็นอย่างจริงใจของผม ผมว่าทุกคนที่พร้อมและสามารถนั้นสมควรที่จะรีบทำกันเป็นอย่างยื่งครับ ดังเช่นที่ผมได้กล่าวถึงมาแล้วในบทความก่อนๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชนต่างๆ์ของการเป็นซิติเซ่น : การเดินทางเข้าออกนอกประเทศ คุณจะสามารถเข้าออกปีละกี่ครั้งก็ได้และอยู่นอกสหรัฐนานแค่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำ re-entry permit, ้สิทธิของการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้ง, การร้องเรียนทำใบเขียวให้สมาชิกท่านอื่นในครอบครัวเพื่อ ที่จะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่กับท่านได้เร็วขึ้นและอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

โอเคครับ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เรามาทราบถึงข้อกำหนดขั้นตอนการเป็นซิติเซ่นกันนะครับ

Introduction to Naturalization

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปรี่ยนสัญชาติ ภายใต้ กฎหมาย คนสัญชาติอเมริกันไม่ว่าจะโดยกำเนิดหรือโดยการเปลี่ยนสัญชาติหลังจากที่ได้ใบเขียวนั้น ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯได้ถือว่า การเป็นซิติเซ่นนั้นเป็นสถานะสูงสุดที่ท่าน สามารถ จะมีตามกฎหมายของที่นี่แล้วอเมริกันซิติเซ่นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งรวมทั้งการคุ้มครองผลประโยชน์ของ รัฐบาลกลางอีกด้วย

4 ขั้นตอนหลักของการร้องขอเปลี่ยน สัญชาติเป็นคนอเมริกันคือ (1) การผ่านข้อกำหนดและเป็นผู้มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการสมัค (2) พิมพ์นิ้วมีอและผ่านการตรวจสอบประวัติ (3) ผ่านการทดสอบและ สัมภาษณ์ และสุดท้าย (4) การสาบานตนอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะกลายเป็นคนสัญชาติ สหรัฐอเมริกา

สำนักงานของผมสามารถช่วยท่านในการเตรียมตัวขั้นตอนเบื้องต้นหรือถ้าท่านต้องการเรา สามารถช่วยท่านในขั้นตอน ทั้งหมดเหล่านี้ใด้ครับ

แม้ว่าการ เปลี่ยนสัญชาตินั่น มีหลายเส้นทางที่ท่านสามารถเลือกแตกต่างกันวันนี้ผมจะครอบคลุมวิธีการที่ทุกคนทำกันมากที่สุดนั่นคือโดยวิธีการขอจากกรีนการ์ด(ใบเขียว) ท่านที่ถือใบเขียวนั้นหมายถึงท่านได้อยู่ที่อเมริกาอย่างถาวรและถูกต้องตามกฎหมาย ท่านสามารถขอเปลี่ยนจากผู้ถือใบเขียวเป็นซิติเซ่นได้เมื่อถึงเวลาที่ท่าน สามารถและมีความต้องการที่จะปรับ สถานะของตนเองเป็นคน อเมริกัน

Requirements to Becoming a U.S. Citizen - for Both Married and Single Applicants

(1) Meet the Basic Requirements:

ข้อกำหนดพื้นฐาน:

Age / อายุ

ข้อจำเป็นในการสมัครเพื่อเปลี่ยน สัญชาติ เป็นคนอเมริกัน ผุ้สมัคร ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป ข้อกำหนดนี้ใช้กับทั้งผู้ถือใบเขียวที่แต่งงานแล้ว, คนโสด,หรือที่หย่าแล้ว

ข้อยกเว้นสำหรับผู้ร้องขอที่มีอายุต่ำกว่า 18คือ ถ้าพ่อแม่ของเด็กเป็นซิติเซ่นหรือกำลังจะปลี่ยนสถานะเป็น ซิติเซ่น

Continuous Residency: 3 or 5 Years in Lawful Permanent Status / ผู้ที่อยู่อย่างต่อเนื่อง: 3 หรือ 5 ปีในสถานะผู้ถือใบเขียว

“Continuous residency” (ผู้ที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง) ข้อกำหนดข้อนี้มักจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ขอสมัคร ท่านจะต้อง “continuously reside in the U.S.” คือการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี (สำหรับท่านเป็นผู้สมัครโสด) หรือ 3 ปี ทันทีก่อนที่จะยื่นคำขอแปลงสัญชาต (สำหรับท่านยังแต่งงานอยู่กับคู่สมรสและผู้ที่มีข้อยกเว้นอื่น ๆ *)

โปรดเข้าใจด้วยว่าการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องไม่ได้เหมือนกับการที่ตัวท่านจะต้องอยู่ที่นี่เสมอไป

จริงๆ แล้วท่านสามารถออกนอกสหรัฐอเมริกาสำหรับช่วงเวลาหนึ่งแต่ยังคงได้รับการพิจารณาว่าท่านได้อยู่อย่างต่อเนื่องในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการแปลงสัญชาติ*

อย่างไรก็ตามในด้านอื่น ๆ ของเรื่องนี้คือถ้าท่านได้เดินทางและอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลานานท่านอาจจะพบว่ามีการหยุด การนับการที่ ท่านอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเพื่อวัตถุประสงค์การเปรี่ยนสัญชาติ อันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเดินทางเช่นถ้ามากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนบางทีนั้นยังเป็นที่ยอมรับได้ถ้าท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าท่านยังคงความผูกพันกับประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการเดินทางและการอยู่นอกประเทศศเกินกว่า 1-2 ปีท่านมักจะต้องมีการแสดงหลักฐาน re-entry permit ที่ท่านได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาในทั้งสองกรณีที่ท่านจะต้อง มีหลักฐาน การรักษาสถานะทางกฎหมายของท่านและไม่ได้ละทิ้งสถานะการอยู่อาศัยที่อเมริกา

ถ้าท่านมีแผนที่จะยู่นอกสหรัฐนานกว่าที่รัฐกำกับใว้ผมมักจะแนะนำให้ทำ Re-Entry Permit เพื่อที่ จะไม่ได้มีปัญหาเวลาที่กลับเข้ามานะครับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะรักษาสถานะใบเขียวของท่านสามารถอ่านบทความของผมจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือติดต่อสำนักงานผมโดยตรงเพื่อที่เราจะได้สามารถช่วยท่านได้

Physical Presence in the United States/การแสดงตนว่าตัวเราอยู่ภายในสหรัฐอเมริกา/ตัวท่านต้องอยู่ในรัฐและอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่จะยื่นเรื่องสมัคสำหรับการเป็นซิติเซ่น

Physical presence –การอยุ่อย่างต่อเนื่องก่อนสมัคทำซิติเซ่น

ท่านต้องอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการวมเอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของระยะเวลาของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตามที่รัฐระบุไว้*

ผู้สมัครที่เป็นโสดหรือหย่าแล้วต้อง ถือกรีนการ์ด และอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีก่อนการยื่นดังนั้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นโสด พวกเขาจะต้องอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกาจริงๆครึ่่งของเวลานั้นคือเป็นเวลาสองปีครึ่ง และสำหรับผู้ที่แต่งงานกับชาวอเมริกัน ต้องอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง3 ปีดังนั้นผู้สมัครภายใต้สถานการณ์นี้จะต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาจริงๆหนึ่งปีครึ่ง

(2) Pass Background Check and Be of “Good Moral Character”

การพิมพ์นิ้วมือและตรวจสอบประหวัด "การเป็นคนที่มีคุณธรรมที่ดี"

หลังจากที่ท่านสมัคท่านจะได้รับการกำหนดวันสำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือ USCIS จะทำงานตรวจสอบประวัติของท่านเพื่อดูว่าท่านมีประวัติอาชญากรรมใด ๆ ท่านจะต้อง แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนมีศีลธรรมอันดีและมีความเข้าใจและเห็นด้วยกับหลักการของรัฐธรรมนูญสหรัฐ คุณสมบัติตัวนี้จะเป็นหลักฐานและแสดงพฤติกรรมของท่านก่อนที่จะเป็นพลเมืองสหรัฐ ตัวอย่างของการมีศีลธรรมอันดีรวมถึง การที่ มีประวัติอาชญากรรมที่ สะอาด การจ่ายภาษีของท่านทุกๆปี ฯลฯ ข้อกำหนดนี้จะถูกตรวจสอบจากคำตอบที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครของท่านเช่นเดียวกับในระหว่างการตรวจสอบประวัติและ สัมภาษณ์

(3) Pass the Naturalization Interview/Test

Ability to Read, Write and Speak Basic English

ผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อแปลงสัญชาติ

(ก)ความสามารถในการอ่าน,เขียนและการพูดคุยแบบพื้นฐานเป็น ภาษาอังกฤษ เมื่อUSCIS ได้พิจารณาใบสมัครของท่านและได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติที่จำเป็นแล้ว ต่อจากนั้น ท่านจะได้รับการกำหนดวันนัดและเวลาสำหรับการแปลงสัญชาติ

เมื่อถึงเวลานั้นท่านจะมีการ สัมภาษณ์ / ทดสอบ ในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทดสอบความสามารถในการอ่านเขียนและการพูดอย่างสามัญและภาษาอังกฤษแบบพื้นฐาน ข้อยกเว้นนั้นมีีคือถ้าท่าน:

(1)ท่านที่มีปัญหาทางร่างกายไม่เข็งแรงไม่สามารถที่จะทำตามข้อเบื้องต้นได้เนื่องจากพิการจากอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นตาบอด,หูหนวกหรือมีความเดือดร้อนเกิดจากการที่มีปัญหาทางการแพทย์หรือด้อยพัฒนาการทางจิต(2) ผู้ที่ได้รับการยกเว้นเนื่องจากอายุและ ระยะเวลาะ ของปีในการถือใบเขียว (ตัวอย่าง: ท่านไม่ต้องสอบใช้ภาษาอังกฤษถ้าท่านมีอายุมากกว่า 50 ปีและได้อาศัยอยู่ที่นี่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปีหลังจากได้รับกรีนการ์ดหรือถ้าท่านมีอายุมากกว่า 55 และได้รับใบเขียวและเป็น ผู้ถือบัตรและได้อาศัยอยู่ที่นี่อย่างน้อย 15 ปี)

(b) Pass a Civics Test (US History and Government)

(ข)ผ่านการทดสอบ (ประวัติของสหรัฐและรัฐบาล) พื้นที่ที่สองในการตรวจสอบสัญชาติของท่านจะมีการสัมภาษณ์ และ ทดสอบความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐและรัฐบาล

(4) The Final Step: The Swearing-In Ceremony

ขั้นตอนสุดท้าย: การสาบานตนในพิธีเปลี่ยนสัญชาติ

เมื่อท่านประสบความสำเร็จหลังจากที่ผ่านการสัมภาษณ์ท่านจะได้รับการแต่งตั้งในพิธีสาบานตน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ เพราะหลังจากพิธีนี้ที่ท่านก็จะได้เป็นซิติเซ่นของพลเมืองสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากที่ท่านได้สาบานตัวท่านจะ ได้รับ “Certificate of Naturalization”(ใบรับรองสัญชาติ") เพื่อพิสูจน์สัญชาติของท่าน เก็บใบนั้นไว้อย่างภาคภูมิใจได้เลยนะครับ!

แค่นี้ละครับ!ดังที่ผมได้กล่าวถึงในบทความสัปดาห์ที่แล้วการเป็นซิติเซ่นมีประโยชน์มากมายเช่นท่านสามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business และอื่นๆ โปรดติดต่อ ส่งอีเมลมาที่: JC4LAW@HOTMAIL.COM โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 505-4921 TEXT: หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน USA โปรดส่งข้อความถึงผมที่ (818) 505-4921 ... สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณสามารถใช้ LINE ได้ครับ (LINE ID: JC_esq) หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่: WWW.JC4LAW.COM หรือติดต่อได้ที่ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney


Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.