แวดวง..สังคมธุรกิจ
รุจิลาภาแวดวง สังคมธุรกิจ 12 มกราคม 2556
สวัสดีคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ. ฉบับนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556........* วันที่ 16 มกราคมของทุกปีจะตรงกับวันครู รุจิลาภาขอกราบคารวะคุณครูทุกท่านที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับลูกศิษย์ทุกคน โดยเฉพาะขอเป็นกำลังใจให้กับครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความเสียสละ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นพื้นที่ๆ อันตรายก็ไม่หวั่น ขอเพียงให้เด็กๆ ได้รับความรู้ อ่านออก เขียนได้ เท่านั้นก็พอแล้ว สำหรับอาชีพครู.........* สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมไทยลาสเวกัส เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวจัดงานสงกรานต์ ลาสเวกัส ในวันที่ 16 มกราคม เวลา 14.30-15.30 น. ที่สถานกงสุลใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดและแนะนำคณะกรรมการจัดงานและที่ปรึกษา.........* จสอ.อมร จุลเสวี และชมรมอดีตทหารไทย สหรัฐอเมริกา เตรียมตัวต้อนรับ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ รองประธานมูลนิธิศิษย์เก่า ร.ร.เตรียมทหาร ประธานกรรมการที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม และอดีตผช.ทูตทหารบก ประจำกรุงบอร์น ซึ่งจะมาร่วมงานราตรีอดีตทหารไทย รำลึกวันกองทัพไทย ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคมนี้ ที่ Arcadia Recreation Center งานเริ่ม 6 โมงเย็น บัตรราคา $25 ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ลัดดา พลชาติ 562-619-8113 และ ร.อ.สำรวย-สมศรี นาถนอม 562-926-2402.........* ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตันติเวชกุล และครอบครัววังส์ไพจิตร ที่ต้องสูญเสียคุณแม่ประภา ตันติเวชกุล มีพิธีสวดพระอภิธรรม (รูป) ที่วัดไทยลอสแองเจลิส วันที่ 17-19 มกราคม 2556 เวลา 7.30 PM. พิธีฌาปนกิจ ที่ Hollywood Forever วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90038 โทร. 323-469-1181 เวลา 12.30 PM........* เปิดรับสมัครคอร์ส วิปัสสนากรรมฐาน จัดที่วัดไทย กุฎฺิกรรมฐาน โดยกลุ่มกรรมฐานแอลเอ ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 27 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม สอนโดยพระอาจารย์วีระนนท์ วีระนนโท เจ้าอาวาส วัดป่าเจริญราช ปทุมธานี www.watpacharoenrat.org วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน สอนโดย อ.วัลลพ ชวนปัญโญ ที่โด่งดังในเรื่องรหัสกรรม ควบคู่กับ อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ สมัครได้ที่เจ้าหน้าที่โดยตรง คุณอลิศ 818-285-9486 คุณแต้ว 818-536-9999 คุณพจมาลย์ 818-768-8867 สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด.........* รักคุณผู้อ่านทุกๆ ท่านค่ะ รุจิลาภา