บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 26 มกราคม 2562

งานแถลงข่าวเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

กงสุลใหญ่มังกร ประทุมแก้ว แถลงข่าวเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งให้สื่อมวลชนไทยได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ฯ ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.khonthai.com เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส

โดยระบบลงทะเบียนฯ เปิดระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาประเทศไทย (ลอสแอนเจลิส สามารถลงทะเบียนได้ถึงเวลาก่อน 9.00 am ของวันที่ 18 ก.พ. ตามเวลาที่นี่) / ส่วนวิธีการลงคะแนนเสียง ใช้วิธี “ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์เท่านั้น” หรือเดินทางมาหย่อนบัตรลงกล่องได้ด้วยตัวเอง ที่สกญ.ลอสแอนเจลิส