บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพู



บนเส้นทางธุรกิจ 3 เมษายน 2564
“บนเส้นทางธุรกิจ” ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564……..* หอการค้าไทยอเมริกันฯ.. ขอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับ เงินช่วยเหลือเรื่องค่าเช่า สำหรับชาว ลอสแอนเจลิสชิตี้ City of Los Angeles ไม่คำนึงถึงสถานทางกฎหมาย เปิดรับสมัคร 30 มี.ค. - 30 เมษา 2564 สมัครที่ https://hcidla.lacity.org/ หรือโทร 1-833-373-0587 สมัครได้ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า……..* LA REGIONAL COVID FUND เงินช่วยเหลือ $10,000 grants เปิดรับสมัคร 5 -11 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดที่ www.lacovidfund.org เปิดธุรกิจในลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ มีหน้าร้าน มีรายได้น้อยกว่า 1 ล้านเหรียญ (ภาษี 2019 หรือ 2020 ) ……..* ต้องเป็นธุรกิจดังนี้ 1. ร้านทำผม 2. ร้านเสริมสวย 3. ร้านทำเล็บ 4. สำนักงานช่างเสริมสวย 5. สำนักงานดูแลผิวพรรณ 6. สำนักงานไฟฟ้าวิทยา 7. ร้านตัดผม 8. ร้านซ่อมรองเท้า 9. น้ำยาซักแห้ง ……..* 10. ร้านดอกไม้ 11. ร้านจัดหางานปาร์ตี้ 12. ร้านหนังสือ 13. เบเกอรี่ 14. ร้านโดนัท 5. ส่วนลดร้านค้าที่หลากหลาย 16. ร้านขายของชำในชุมชน / ตลาด 17. ร้านขายเครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้า 18. ร้านซ่อมยานยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า……..* ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและลงชื่อเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 1-833-238-4450 ……..* เพิ่มเติมกฎหมายแรงงานแคลิฟอร์เนีย เรื่องลาป่วยกรณีที่เกี่ยวข้องกับโควิค-19 ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เจ้าของกิจการที่มีพนักงานมากกว่า 25 คนมีหน้าที่ปฎิบัติตามและแจ้งเรื่องนี้ให้พนักงานทุกคนทราบ ……..* ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายจ้างที่มีพนักงานมากกว่า 25 คนจะต้องจัดเตรียมการลาป่วยเสริมที่ได้รับค่าโควิด -19 เป็นเวลาถึง 80 ชั่วโมงสำหรับการลาป่วยที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อมีการร้องขอด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ให้นายจ้าง……..* การลาอาจเกิดขึ้นได้หากพนักงานไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และจำเป็นต้อง (1) ดูแลตัวเอง (2) ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ภายใต้การกักกันหรือการแยกเชื้อ Covid-19 หรือดูแลเด็กที่โรงเรียนหรือสถานที่ดูแลถูกปิดเนื่องจาก Covid-19 และ ……..* (3) เข้ารับการนัดฉีดวัคซีนหรือไม่สามารถทำงานหรือ telework ได้เนื่องจากอาการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน จะต้องติดประกาศหรือส่งหนังสือแจ้งที่แนบมาให้พนักงานทางอิเล็กทรอนิกส์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กรมแรงงานในพื้นที่ หรือโทร 1-833-562-4636……..* ข่าวดี!! ยืดเวลา การส่งภาษีส่วนบุคคลปี 2020 เป็นวันที่ 17 พ.ค. 2564 ทาง IRS ได้มีประกาศเลื่อนการนำส่งภาษีรายได้ส่วนบุคคลไปถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564 สำหรับท่านที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน UI or PUA ในปี 2020 ทางรัฐบาลและ IRS ได้เขียนโครงสร้างสำหรับส่วนของการยกเว้นภาษีรายได้ $10,200 โดยไม่นับเป็นรายได้ที่ต้องนำส่งภาษี สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.irs.gov/.../ new-exclusion-of-up-to-10200-of...ในส่วนของเรื่องภาษี ท่านควรปรึกษาโดยตรงกับผู้เชียวชาญที่มีเอกสารประกอบวิชาชีพด้านการทำภาษี……..*