บนเส้นทางธุรกิจ
“ผิงผิง” รุจิลาภา พัฑฒนะบนเส้นทางธุรกิจ 8 ตุลาคม 2565
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565……..* เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2022 สมาคมนวดไทยฯ จัดการอบรมนวด หลักสูตร ADVANCED Stretching on Table ที่ Texas (อบรมนวดต่างรัฐครั้งแรก) นำโดย แสงทอง แสงแก้ว นายกสมาคมนวดไทยฯ (รักษาการ) และทีมดรีมทีมของสมาคมนวดไทยฯ จากรัฐต่างๆ ร่วมใจกันทำงานเพื่อการอบรมในครั้งนี้……..* วิทยากรฝึกสอนโดย อัมพิกา ยะหัตตะ แบล็กเบิร์น แชมป์นวดไทย อเมริกา และแชมป์โลกนวดไทย 2022**มีจำนวนผู้เข้าอบรมที่สนใจมาเรียนรวม 47 คน โดยทีมงานของ Texas ทำงานกันอย่างยอดเยี่ยมแม้จะเป็นการรวมทีมกันครั้งแรก……..* ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ แสงทอง แสงแก้ว นายกสมาคมนวดไทยฯ (รักษาการ) ที่เสียสละเวลาส่วนตัว เดินทางไปร่วมงานเปิดพิธีการอบรมนวดไทยฯ ในครั้งนี้ การเดินทางค่อนข้างลำบากเพราะถูกเปลี่ยนไฟส์เครื่องบินสองถึงสามครั้งจนถึงยกเลิกเที่ยวบิน ต้องแก้ปัญหาจองตั๋วสายการบินอื่นกระทันหันถึงสนามบิน Taxas ดึกๆ (ตีหนึ่ง) ……..* ขอขอบพระคุณ อัมพิกา ยะหัตตะ แบล็กเบิร์น แชมป์นวดไทย อเมริกา และแชมป์โลกนวดไทย 2022 ที่สละเวลามาถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อบรมฯ ……..* ขอขอบพระคุณทีมงานเสริมจาก Sacramento, Kansas, Nevada ที่มาช่วยงานกันจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ……..* ขอบคุณทีมดรีมทีมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่มีส่วนช่วยทั้งเรื่องบริหารจัดการและแผนกอาหาร ให้กับเพื่อนๆ ที่มาร่วมอบรม และทำงานกันอย่างเข้มแข็งสุดความสามารถจนงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกๆท่าน ที่ให้ความสนใจมาเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการนวดไทย ……..* ทีมงานฯ หวังว่าจะได้จัดอบรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพแบบนี้ในรัฐอื่นๆ ต่อไป เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเราชาวนวดไทย ทั้งด้านการนวดไทยและสปา จาก Apimon ประชาสัมพันธ์ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ……..* สวัสดิการชุมชนไทย (แอลเอ.) แจ้งสมาชิกทุกท่านว่า เรากำลังเข้าสู่เดือน ต.ค.ซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นของการต่อสวัสดิการกลุ่มในปี 2023 โดยที่กรมธรรม์เก่าจะสิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค.2023 และกรมธรรม์ใหม่จะเริ่มคุ้มครองต่อเนื่องในวันที่ 16 มค.2023 เหมือนกับ 3 ปีที่เราทำกันมา ……..* ท่านใดที่มีความประสงค์จะต่ออายุ ถ้าเป็นสมาชิกเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ คือทุกอย่างเหมือนปีที่แล้ว ไม่ต้องเขียนใบสมัครใหม่ แต่ถ้ามท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กรุณาแจ้งไปที่ “เหมี่ยว” กนิษฐา เพอร์ไรด้า เพื่อจะได้ส่งใบเปลี่ยนแปลงไปให้กรอกรายละเอียด ส่วนราคาของปีนี้ เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนตัว เราจะชำระได้ในราคา 119เหรียญ ต่อ 1 ท่าน ความคุ้มครองคิดเป็นเงิน ไทยเท่าเดิมคือ 500,000บาท(15,000-16,000เหรียญ) ……..* และเพื่อป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้ สวัสดิการชุมชนฯประสบปัญหา เพราะไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าเงินบาทได้ ถ้าท่านชำระเงินตั้งแต่ 1 ต,ค – 30 ต.ค. จะชำระได้ในจำนวน 119 เหรียญ ……..* หลังจากนั้นทาง สวัสดิการชุมชนไทย (แอลเอ.) ไม่สามารถบอกได้ว่าจะจ่ายเท่านี้ หรือขึ้นไปกว่านี้ (คือไม่ต่ำกว่า 119 และจะไม่สูงกว่า129 ) คือจะพยายามให้ต่ำสุดอาจจะมีเงินเหลือบ้างท่านละเหรียญสองเหรียญ เราก็รวบรวมเพื่อเอามาถัวเฉลี่ยจ่ายให้กับค่าทำทะเบียน……..* และท่านใดที่ประสงค์จะทำเพิ่มอีก 40 เหรียญ เพื่อจะได้รับเงินเร็วขึ้นเพื่อเอาไปใช้จ่ายในการฌาปนกิจ แจ้งความจำนงค์มาได้เลย ถ้าเป็นสมาชิกเดิม ชำระเพียง 35 เหรียญ สมาชิกใหม่ปีแรก 40 เหรียญ เพราะมีค่าทำทะเบียน……..* ท่านสมาชิกเดิม ทางบริษัทต่ออายุให้ทำได้ถึง 75 ปี แต่ถ้าสมาชิกใหม่ต้องเริ่มก่อนอายุ 70 ปี ทางสวัสดิการชุมชนไทย (แอลเอ.) จะส่งรายละเอียดมาให้ตามนี้ก่อน ติดต่อสอบถามได้ที่ “เหมี่ยว” กนิษฐา เพอร์ไรด้า 626-434-9419……..*