บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 11 กรกฎาคม 2563
ข่าวบอกบุญจาก จรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรเหล่าญาติธรรมทุกท่านสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันนะครับ เนื่องด้วยวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี โดยท่านพระครูธรรมธรไสว เป็นวัดใหม่ จึงมีดำริในการที่จะสร้างสิ่งสำคัญอันเป็นถาวรวัตถุทางศาสนา เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ เพื่อยังประโยชน์แก่ชาวพุทธทุกหมู่เหล่าสืบไป จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญในครั้งนี้ร่วมกัน ผมจึงขออนุญาตเป็นสะพานบุญ ขออนุญาตบอกบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ……..* 1. บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ราคา 54,100 บาท 2. ธรรมจักรหินทราย เพื่อประดิษฐาน ณ ลานแสดงธรรม วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ราคาประมาณ 65,000 บาท 3. ศาลพระพรหม และศาลพระพิฆเนศ จำนวน 2 หลัง ราคาประมาณ 200,000 บาท (นายจรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล และนายศุภมิตร สุขสุจริตกุล รับเป็นเจ้าภาพ) ……..* 4. พระพิฆเนศ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ราคาค่าปั้นรวมค่าหล่อ 58,000 บาท จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันครับ สำหรับท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ทางวัดสามารถออกให้ได้นะครับ ร่วมทำบุญได้ที่ จรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล (323) 660-6100.……..* ประกาศ EXTEND EVICTION MORATORIUM เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก COVID-19…ค่าเช่าที่ค้างจ่าย ถือเป็นหนี้ (ค่าเช่า) ที่ยังต้องจ่ายให้ Landlord ประกาศที่แต่ละเคาน์ตี้ออกมาเพื่อช่วยผ่อนภาระทางการเงิน และยืดระยะเวลา เพื่อให้ผู้เช่าไม่ถูกไล่ออกจากบ้านเช่า……..* เนื่องจากผู้เช่าประสบปัญหาทางการเงินจาก COVID-19 ไม่ได้ครอบคลุมถึงการทำผิดสัญญาเช่าในกรณีอื่นๆ นะคะ ซึ่งผู้เช่าสามารถเจราจายืดเวลา หรือจ่ายบางส่วนโดยแบ่งจ่าย……..* กรุณาตรวจสอบตามเคาน์ตี้และซิตี้ที่ท่านอาศัย หรือทำกิจการอยู่นะคะ County of Los Angeles Temporary Eviction Moratorium แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 23 มิ.ย. 2563 เลื่อนเวลาในเรื่อง Eviction Moratorium เวลาออกไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดูประกาศได้ที่ https://dcba.lacounty.gov/noevictions/#1590615361506-729becbf-1c1d……..* ประกาศนี้ครอบคลุม Residential And Commercial Tenants กรุณาดูรายละเอียดในแต่ละเขตเมือง เนื่องจากมีความแตกต่างของแต่ละเขตบางเขตครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้นค่ะ ผู้เช่ายังคงต้องแจ้งผู้ให้เช่า Landlord ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร……..* Alcohol 99% ขนาด 5 แกลอน $180 ค่ะ ขวดขนาดหนึ่งแกลอน $38 (ต้องไปผสมน้ำให้เหลือ75-70% เพราะถ้า% สูง แอลกอฮอล์จะระเหยก่อนที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หมดค่ะ) สนใจสั่งซื้อได้ 323-642-1234 ไม่รับสาย ส่งเมสเสสทิ้งไว้ได้ค่ะ นัดรับของ เขตโคเรียทาวน์ หรือ รร.ครูอุ๋มนะคะ (คำนวนวิธีผสมให้ได้ค่ะ)……..* ก๋วยเตี๋ยว เฮง เฮง 88 มาเปิดที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ชิโนฮิล ขอเชิญมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ เงินทั้งหมดเข้าวัดคะ……..* El Leon Spa ต้องการรับสมัคร พนักงานนวด, พนักงานทำเล็บ, พนักงาน เฟเชี่ยลทำ wax ได้ The Room Orgsnic Spa รายละเอียดมาคุยกันได้ค่ะ ท่านใดสนใจติดต่อ 818-510-2124 (Ann)……..*