บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 13 มีนาคม 2564
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564……..* ข่าวดีอย่างไม่เป็นทางการ Federal ยกเว้นภาษีรายได้ $10,200 แรก สำหรับผู้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน UI or PUA ของปี 2020 ด้วยงบประมาณ 1.9 Trillion Covid-19 relief package ได้ผ่านการอนุมัติในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 หนึ่งในงบประมาณเพิ่มเติม Amendment คือ ยกเว้นภาษีรายได้ $10,200 สำหรับผู้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน “ Waive taxes on the first $10,200 in unemployment income” สำหรับรายละเอียดในข้อปฎิบัติ ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจาก IRS อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.congress.gov/……..* สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ใน California ในส่วน unemployment compensation ไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี Not a Earning Taxable income ดูคำอธิบายในการกรอกฟอร์ม CA 540 California Adjustments — Residents https://www.ftb.ca.gov/forms/…/2020-540-ca-instructions.html รัฐ (State) ที่ไม่นับว่า unemployment compensation เป็นรายได้ที่ต้องจ่ายภาษีมีดังนี้• Alabama• California• Montana• New Jersey• Pennsylvania• Virginia3……..* ขณะนี้ Federal ยังไม่มีข้อปฎิบัติชัดเจน ในดังกล่าว สำหรับภาษีส่วนบุคคลปี 2020 หรือการทำเรื่องยื่นขอแก้ไข Amendment กรณีที่ยื่นภาษีไปแล้ว ขอให้ทุกท่านรอฟังข่าวอย่างเป็นทางการจาก IRS ตอนนี้ยังไม่มีประกาศเรื่องการยืดเวลากำหนดวันสุดท้ายของการยื่นภาษี กำหนดเวลายังเหมือนเดิมคือ Cooperate Due Date March 15, 2021, Personal Tax April 15, 2020……..* การยื่นเอกสารภาษีปี 2020 มีความซับซ้อนมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ทั้งการยกเว้นต่างๆ ท่านควรปรึกษาและใช้บริการกับผู้ที่มีความเชียวชาญในเรื่องการทำภาษีโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ในการนำส่งภาษี……..* ภาษีท้องที่ ลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ อย่าลืมส่งเอกสารก่อน 31 มีนาคม เพื่อขอรับสิทธิรับยกเว้นภาษีท้องที่กรณีที่ผลประกอบการต่ำกว่า $100,000 ธุรกิจที่มีผลประกอบการต่ำกว่า $100,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีท้องที่ หากท่านส่งเรื่องก่อนวันที่ 31 มีนาคม ขอทุกปี หากท่านยื่นภาษีหลังวันที่ 31 มีนาคม ท่านต้องจ่ายภาษีตามฐานภาษีของประเภทกิจการของท่าน โดยคำนวนจากยอดรายได้รวม Gross Revenue Income……..* ท่านที่ประกอบกิจการในลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ อย่าลืมส่งเอกสารภาษี Annual Business Taxes ให้กับ Los Angeles Office of Finance ท่านสามารถทำเรื่องออนไลน์ได้ที่ https://latax.lacity.org/laweb/F-logon.jsp ศึกษาข้อมูลที่ https://finance.lacity.org/online-taxpayer-services ……..* ภาษีที่เราจ่ายไป รัฐฯนำมาใช้เป็นงบประมาณในการบริหาร และพัฒนาประเทศ ในปีที่ผ่านมาจากเหตุการ์ณโรคระบาด โควิค-19 ท่านจะเห็นประโยชน์อย่างมาก จากการที่ท่านรายงานผลประกอบการ และจ่ายภาษี เรื่องภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคน……..* คำสั่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้อกำหนดสำหรับร้านอาหาร, โรงเบียร์ และโรงบ่มไวน์ ฉบับภาษาไทย แปลโดยกรมสาธารณสุข มณฑลลอสแอนเจลิส ดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://publichealth.lacounty.gov/…/Reopening_Restaurants-Th………..* ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจาก สภาหอการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย…