แวดวง..สังคมธุรกิจ
รุจิลาภาแวดวง สังคมธุรกิจ 24 สิงหาคม 2556
พบกันเป็นประจำกับคอลัมน์สังคม-ธุรกิจ ฉบับนี้ประจำวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 รุจิลาภาประจำการอยู่เมืองไทยก็จะรายงานข่าวคราวจากประเทศไทยมาฝากคุณผู้อ่านกัน ผ่านพ้นไปแล้วกับคอนเสิร์ตการกุศลที่ยิ่งใหญ่ ศิลปินไทยจากต่างแดนร่วมกับ The Platters ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ตั๋วเต็มก่อนวันแสดงทำเอาผู้จัดจากแอล.เอ. เพ็ญพิมพ์ จิตรธร และสปอนเซอร์ใหญ่ สมใจนึก เองตระกูล หายเหนื่อยไปตามๆกัน.........* เนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทางด้านอาหาร ร้านอาหาร “จิตลดา” โดย ศรินทิพย์ (แจ๊ส) สิงห์สนอง จึงได้รับ จดหมายแสดงความยินดีจากอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศรีรัตน์ รัษฐปานะ โดยมี ผู้อำนวยการอาวุโส พิไล ศิริพานิช เป็นตัวแทนมอบให้แก่เธอ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา………* สำหรับคนที่ใฝ่รู้ ชอบขวนขวายอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาค 1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดการรับสมัคร วันที่ 2 กันยายน 2556 – 13 ธันวาคม 2556 โทร. (66)-0-2310-8664-5 อีเมล์ oasc@ru.ac.th หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.ru.ac.th/oasc.........* ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสำคัญมากที่สุด จะมีการทำบุญครบรอบวันมรณภาพ หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร พระผู้ใหญ่ที่ชาวไทยในสหรัฐให้ความเลื่อมใสมากที่สุด เนื่องจากเป็นผู้บุกเบิกกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนชาวไทยไว้มากมาย โดยในวันที่ 1 กันยายนนี้ ของเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่ม 9 โมง 30 นาที ที่วัดไทยแอล.เอ. เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ในงานนี้ด้วย………*