บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 24 กรกฎาคม 2564
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564……..* เรียน สมาชิกฯ องค์กร สมาคมฯ ชมรมฯต่างๆ และสื่อสารมวลชนทุกท่านทราบ เรื่อง การเลื่อนการจัดงาน สปารวมใจ ครั้งที่ 3 ครบรอบ 5 ปีสมาคมนวดไทยฯ (4 สิงหาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์ บ้านเมืองในสหรัฐอเมริกามียอดคนติดเชื้อจากการระบาดโรคโควิดสายพันธ์ใหม่เพิ่มขึ้นและแจ้งเตือนให้ประชาชนในแคลิฟอร์เนีย ต้องสวมใส่แมทตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 นั้น……..* ทางทีมงานบริหารสมาคมนวดไทยฯ ได้หารือ และมีมติลงความเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้มาร่วมงานฯ สมควรเลื่อนการจัดงานสังสรรค์ครบรอบสมาคมฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทั้งช่วงเช้า พิธีไหว้ครู และช่วงเย็นงานราตรีสปารวมใจครั้งที่ 3 (หากสถานการณ์ดีขึ้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)……..* แต่ทั้งนี้ทางสมาคมนวดไทยฯ ยังคงดำเนินการรับบริจาคเงินสนับสนุนช่วยเหลือการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดเชื้อโควิดอยู่ ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนสมาคมนวดไทยฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยเรา ทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ประชาสัมพันธ์สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา Apimon……..* บริจาคเงินช่วยเหลือ, ช่องทางการบริจาคหรือชำระเงินซื้อบัตร ราฟเฟิลมีดังนี้, website สมาคมนวดไทยฯwww.nuadthaiandspausa.org, โอนเข้าบัญชีสมาคม Nuad Thai and Spa Association of America เลขที่บัญชี 325092029745 Routing no. 121000358, Zelle : nuadthaiandspa@gmail.com เงินบริจาคสมาคมนำไปหักภาษีได้ค่ะ……..* รายนามผู้บริจาคเงินสมทบมีดังนี้ 1. คุณวรนุช บุญประกอบ และครอบครัว $1,000 2. คุณเจริญพร แฮกเกอร์ $600, 3. คุณสุเนตร กล้าหาญ $200 (Neng Venmo), 4. คุณนภัสวรรณ มาลัยเวช $100, 5. คุณแสงทอง แสงแก้ว $200 6. คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ $500(Check) 7. คุณสุกรี จูเปีย $200(Cash) 8. คุณศศิกานต์ แมคคอลิสเตอร์ $200(Zelle) 9. คุณจุไรรัตน์ เจริญชาศรี $200 10. คุณPrapassaree Wechasakl $100……..* 11. Natthanan (Benji) Venmo(Neng) $20 12. Kulanat Gonzales $100 Venmo 13. นางภัทรวดี แสงบุญเรือง100$ (Zelle) 14 ดวงพร มหาราช (ชัชวนันย์) $300 15. คุณคิด ฉัตรประภาชัย $100( Cash-Pee Nuch) 16. Tarada Kongthep $100 (Cash-Pee Nuch) 17. Thirawan Suin $200 (Venmo) 18. Nalida Dubois $50 Venmo 19. Pattama Junthon $50 Venmo 20. Chaichan Srichan $20(Venmo) ……..* 21. Rotchada Wannaphuek $100 Venmo 22. Pa Phraeseenuan $50 Venmo 23. Wanserene Corp. $100 Zelle(ใบเสร็จ) 24. ณัฏฐินี บาลนคร $50 25. Catty Meaw $250 Venmo 26. Mel Mongkulman $20 Venmo 27.Mickie Terry Lemoine และครอบครัว $1000Zelle(ใบเสร็จ) 28. LAX Massage $500(Check) 29. Thunyapha Wangweang $100 Venmo 30 Petchaporn Eaton $50 Venmo ……..* 31.Suthita De La Vega $50 (Zelle) 32.ภสุ รักอาชีพ & ครอบครัว $50 (เงินสดกับพี่นุช) 33 Wiyada Learngon $100 ( Zelle) 34. Bangluck Market $ 200 (check- P.Nuch) 35.กมลทิพย์ ตั้งปกาศิต $100 (เงินสดที่พี่นุช) 36.ธนายุทธ นุชลออ $200 ( พี่นุช) 37. Supot Sariboot $50 ( Zelle) 38.Jumlong Suphunthuchat $50 ( Zelle) 39.Nichapad Rujiradpornpong $100 ( Zelle) 40.Marina Massage $160 ( cash ) ……..* 41.เสาวลักษณ์ เซี่ยวเจริญวงศ์ $100 ( cash p. Nuch ) 42.Tukky จุไรรัตน์ $100 ( Zelle) 43. Saichon Siriprasertchok $50 ( Zelle) 44. Jina Goodman $100 (Zelle) 45.Atiporn Tungchaval $100 ( Venmo) 46. Ebiko บ้านอโยธยา $200 ( Zelle) ในนามสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ นางสาวแสงทอง แสงแก้ว นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา……..*