บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 26 กุมภาพันธ์ 2565
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565……..* ข้อแนะนำการยื่นขออำนาจศาลเพื่อปกป้องท่านจากบุคคลที่อาจเป็นอันตรายต่อท่านสำหรับแคลิฟอร์เนีย ท่านสามารถค้นหาแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ สำหรับศาลแคลิฟอร์เนียได้ที่ https://www.courts.ca.gov/forms.htm?q... Self-Help Center ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.lacourt.org/selfhelp/abuse... ……..* หากท่านตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการทำร้ายกัน สามารถขอความช่วยเหลือโดยติดต่อ 911 หรือติดต่อ Center for Pacific Asian Family 1-800-339-3940 หรือ 1-323-653-7913 (เจ้าหน้าที่คนไทย) ……..* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย โทรฯ 213-357-1272 อีเมล thaicalchamber@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/ThaiCalChamber สนับสนุนโครงการโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส……..* ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย และ Asian Pacific Islander Small Business Program ร่วมกับ “สภาหอการค้าไทยฯ” ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาโครงการ "การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก 2022" เรื่อง ป้องกันความเสี่ยงด้วยประกันภัยทางธุรกิจเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่มีความฝันอยากมีธุรกิจในอเมริกาเป็นของตัวเอง ……..* โครงการอบรม “การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก 2022” เป็นการสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้ที่ต้องการเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและพื้นฐานการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ ……..* เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าอบรมได้ลงทุนทำธุรกิจและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบและพื้นฐานการทำธุรกิจ คุณ Aekawin (Ace) Vongasavarit , Director of Business Development & Strategic Growth……..* รายละเอียดและวันสัมมนามีดังนี้ 3/1/2022: ป้องกันความเสี่ยง ด้วยประกันภัยทางธุรกิจ ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP5, 3/3/2022 : พื้นฐานงบการเงินเบื้องต้น ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP6 ……..* 3/4/2022: จ้างงานอย่างไรให้ถูกต้อง ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP7, 3/8/2022 : ข้อควรรู้ ก่อนซื้อกิจการ ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP8, 3/15/2022: ล้วงเคล็ดลับความสำเร็จกับ The Jao’s group ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP9……..* สำหรับประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ คือ 1.จะได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ 2.เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินสนับสนุนธุรกิจมูลค่าสูงสุดถึง $7,500 รวมทั้งสิ้นกว่า $77,500……..* การอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง โดยจะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ. – 15 มี.ค. 2022 การสัมมนาบรรยายเป็นภาษาไทยจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00-11.30 น. (แปซิฟิก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อดุลย์ (323) 468-2555 / Adul@Thaicdc.org……..*