แวดวง..สังคมธุรกิจ
รุจิลาภาแวดวง สังคมธุรกิจ 4 กรกฎาคม 2558
สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน กลับมาประจำการเหมือนเคยทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ สังคม-ธุรกิจ กับ รุจิลาภา เสาร์นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ....หลายท่านคงอยากให้ถึงวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับ ลองวิคเอ็น จะได้พาคนรู้ใจไปพักผ่อน..เป็นการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองด้วย...พบกับข่าวแรกกันเลยค่ะ……..* สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ ผู้กระทำความดี 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและราชการไทยในสหรัฐฯ สนับสนุนกิจกรรมองค์กรและชุมชนคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย และทํานุบํารุงศาสนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง….2. นายสุทธิพร สังขมี ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ในการช่วยการทํานุบํารุงศาสนา สนับสนุนกิจกรรมองค์กรและชุมชนคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สร้างชื่อเสียงของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายกรจักร ศรีวงศ์ ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ด้านการให้ความช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ โดยเป็นสถาปนิกอาสาโครงการต่าง ๆ ของวัดไทยและชุมชนชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย และการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย……..* นายพลเทพ อินทุรัตน์ ประธานหอการค้าไทยฯ เรียนแจ้ง ชุมชนไทย, สื่อมวลชนไทย และสมาชิกทุกท่าน ตามที่ศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับว่าการนวดเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาติไทย จนเกิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพทั้งไทยและต่างประเทศ โดยในนครลอสแอนเจลิส ได้มีชาวไทยเปิดกิจการนี้เป็นจำนวนมาก แต่ยังพบปัญหาหลายด้าน อาทิเช่น การขาดมาตรฐานของบุคลากรด้านการบริการนวดไทยจนเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ การจัดอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญในการยกระดับการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกาและระดับสากล และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้สามารถสร้างรายได้ในธุรกิจได้อย่างแท้จริง ในการจัดอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 นี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ 1. สร้างศักดิ์ศรีของคนไทยให้เกิดความภาคภูมิใจในการบริการนวดไทย เพราะเป็นสมบัติและมรดกของชาติไทย 2. สร้างอัตลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับกับชาวต่างชาติ 3. เพื่อสร้างให้นวดไทยได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (World Heritage) ที่ทรงคุณค่าของโลก ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพตามรายละเอียด ดังนี้ ……..* โครงการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง ณ นครลอสแอนเจลิส ครั้งที่ 1 หลักสูตรที่ต้องการอบรม รับจำนวนจำกัด พิจารณาตามลำดับวันที่ได้รับใบสมัคร □อบรมหลักสูตร 80 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวม 10 วัน □ อบรมหลักสูตร 50 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวม 6 วัน ค่าลงทะเบียน สำหรับท่านที่เคยผ่านหลักสูตรอบรมนวดแผนไทย 30 ชั่วโมง เมื่อเดือนกันยายน 2557) □ค่าลงทะเบียน 80 ชั่วโมง ท่านละ $250.00 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 □ค่าลงทะเบียน 50 ชั่วโมง ท่านละ $200.00 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 โปรดส่งใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย (6607 Atlantic Ave, Bell, CA 90201) โทรศัพท์ (323) 574-7880 หรือ อีเมลล์ info@thaicalchamber.org * ท่านจะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข........* ข่าวดีสำหรับแฟนเพลง ที่เมืองไทยเตรียมตัวและหัวใจ คอยชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ นำทีมโดยเพ็ญพิมพ์ จิตรธร จะนำทีมนักร้องรุ่นเก่าที่เคยโด่งดังในอดีต ไปเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทย ร่วมกับวง เดอะแพลตเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น.ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงคนที่อยู่เมืองไทยด้วยนะค๊ะ ........* คำคม ประจำสัปดาห์นี้ของ อลงกรณ์ ดอกดวง นักธุรกิจมืออาชีพ “เรื่องที่น่ากลัวที่สุด…..ไม่ใช่คนทำชั่วมากขึ้น-ไม่ใช่คนทำดีน้อยลง…..แต่เรื่องที่น่ากลัวคือ…..คนแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่ว” รักคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ...รุจิลาภา.