แวดวง..สังคมธุรกิจ
รุจิลาภาแวดวง สังคมธุรกิจ 15 ตุลาคม 2559
สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกับ รุจิลาภา ทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “สังคม-ธุรกิจ” เสาร์นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559……..* ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยกับคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลก ต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระชนมพรรษา 89 พรรษา หลังจากพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนชาวไทยมากว่า 70 ปี ช็อกหัวใจคนไทยทุกหนแห่ง……..* โดยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ประกาศเรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รายละเอียดดังนี้…..ด้วยสำนักพระราชวัง จะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น………* เดือนแห่งความจากลาแห่งบุคคลที่รักเคารพยิ่งของประชาชนชาวไทย รัชกาลที่ 4 - 1 ตค., ในหลวง(รัชกาลที่ 9)-13 ต.ค.,สมเด็จย่า - 21 ต.ค.,รัชกาลที่ 5 - 23 ต.ค., พระสังฆราช - 24 ต.ค.………* สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กำหนดการ “พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พศ 2559 เวลา 19.00-20.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดไทยลอสแองเจลิสเมือง North Hollywood รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา…….*.เวลา 18.30 น. คณะสงฆ์วัดไทยในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เขตรัฐตะวันตก-ใต้ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิสและอุบาสกอุบาสิกา พร้อมกันที่มณฑลพิธีเวทีชั่วคราววัดไทยลอสแองเจลิส เมือง North Hollywood……..* เวลา 19.00 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย …ศาสนพิธีกร นำไหว้พระและอาราธนาศีล ……พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานสงฆ์ให้ศีลแก่สาธุชน…..นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิสเป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ……..ศาสนพิธีกร นำกล่าวคำอาราธนาธรรม …..พระสงฆ์ทั้งมวล สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…..พระสงฆ์ทั้งมวล กล่าวอนุโมทนาคาถา ให้พร/สาธุชนกรวดน้ำรับพร …ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี……..* เวลา 20.00 น. ถวายน้ำปานะแด่คณะสงฆ์ /สาธุชนรับประทานอาหาร….เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ………* หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม……..* จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพ ฯ 6 ตุลาคม 2547 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่) ลูกพ่อ ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนา ความดีด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานั้น จักสำเร็จลงได้ จักตัอง มีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่างหรือความดีนั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดี นั้นก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ พ่อขอบอกลูกดังนี้…*.1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่าเป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือ ได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่า มีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย– ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลม จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง– พอใจตามสมควรคือทำงานให้มีความพอใจ เหมาะสมแก่งาน– ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน 4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปราถนา ให้ภาวนาว่า มีลาภมียศ สุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกา นึกว่า “ชั่งมัน” พ่อ 6/10/2547……..* สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชปรารภ ทิ้งท้าย– ฉันหวังว่า….คำสอนพ่อ ที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน ฉันรักพ่อฉันจัง สิรินธร……..* ….. รักคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ…..รุจิลาภา.