บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 23 ตุลาคม 2564
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564……..* LAPD (Los Angeles Police Department) ร่วมกับ สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส และ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมจัดการประชุม “Thai Business Public Safety Meeting” ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1.00-3.00 P.M. สถานที่ : ไทยแลนด์พลาซ่า (ชั้น2) ……..* เพื่อเป็นช่องทางให้ท่านได้นำเสนอข้อมูลตรงต่อ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Los Angeles Police Department (LAPD) เพื่อนำมาซึ่งมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับธุรกิจของท่าน และชุมชมไทย……..* สืบเนื่องมาจาก ธุรกิจไทยในเขต West Hollywood, Thai Town, Hollywood และธุรกิจที่อยู่ในความดูแลของ LAPD มีคดีโดนโจรกรรมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุบกระจกร้านค้าเพื่อขโมยของในยามวิกาล หรือบ่อยครั้งที่หลายๆ ธุรกิจโดนขโมยของในเวลากลางวัน……..* ทนายรอสลิน ปัทมคันธิน ประธานสภาหอการค้าไทยฯ ได้นำแจ้งเรื่องนี้กับ Chief Michel Moore ผบ.ตร.ของ LAPD ในการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ท่าน Chief Moore จึงมีคำสั่งให้ Danny Chao, Police Officer III ซึ่งท่านดำรงตำแหน่ง Asian Community Liaison ประสานงานกับสภาหอการค้าไทยฯ เพื่อจัดประชุม “Thai Business Public Safety Meeting”……..* โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Brent McGuyre , Captain III (ผู้บังคับการ LAPD เขต Hollywood Division) และ Yasir Gillani, Captain I (ผู้กำกับ LAPD สถานีตำรวจ Hollywood) คุณคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาหอการค้าไทยฯ และสมาคมนวดไทยฯ อนุเคราะห์เป็นล่ามแปลภาษาไทย……..* ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนที่ https://wix.123formbuilder.com/form-5983153/lapd “If You See Something, Say Something” วันที่ 1 พ.ย. เป็นโอกาสของท่านแล้ว ที่จะได้บอกกล่าวกับ LAPD เพื่อให้ LAPD เห็นปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างให้ชุมชนไทยของเราให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น……..* สัมมนาหัวข้อ : คุณถาม SBA ตอบ เงินช่วยเหลือ โควิด-19 , PPP , EIDL สำหรับเงินกู้ EIDL ยังเปิดรับใบสมัครอยู่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ท่านที่เคยได้รับเงินกู้ EIDL ต้องการขอเพิ่มเงินกู้ หรือท่านที่ไม่เคยขอ EIDL Loan ต้องการสมัคร กรุณาติดต่อ SBA EIDL, call 800-659-2955 or email disastercustomerservice@sba.gov……..* ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเทปสัมมนาวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ฟังสัมมนาภาษาไทย (แปลโดย คุณสุภัทรา เชาวน์ชูเวชช์ ล่ามศาลแคลิฟอร์เนีย) https://youtu.be/jPIHHxCc8sA ฟังสัมมนาภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=9ud1gWxvb2U ขอบคุณ William & Stephanie Foundation ที่จัดสัมมนานี้ขึ้น และให้โอกาสสภาหอการค้าไทยฯ ได้มีส่วนร่วมเพื่อให้คนไทยได้รับข่าวสารต่างๆ……..*