บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 10 กุมภาพันธ์ 2561

A MILLION THANKS

WANDERLUST HOLLYWOOD

FEBRUARY 8, 2018


งานเลี้ยงขอบคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "A MILLION THANKS” โดยจัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกท่านและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นส่วนหนึ่งของ การที่ ประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาไปเยือนเมืองไทยครบ 1 ล้านคนใน ช่วงเวลาที่ผ่านมา ภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมภายในงานมากมาย และ ธุระกิจร้านค้า ไทยได้นำบริหารและสินค้ามาร่วมแสดง โดย นางศรี สุดา วนภิญโญศักดิ์ ได้กล่าว ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง