บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 21 สิงหาคม 2564
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564……..* วันนี้(เสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2021)ตั้งแต่เวลา เที่ยงวัน – 6 โมงเย็น คลินิก Elite Care Medical Group คลินิก Metro Anesthesia Group Social มูลนิธิ ธารน้ำใจไทย USA สมาคมสวัสดิการไทย USA และชมรมส่งเสริมความสุข LA ได้จัดตั้งโครงการเฉพาะกิจ “น้ำใจไทย ช่วยไทย สู้ภัยโควิด” จาก USA เพื่อรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นช่วยเหลือคนไทย ขอเชิญทานอาหารกลางวัน ร้องเพลง ลีลาศ การกุศลได้ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ……..* Thai CDC ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี "การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก -2021" เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องเพิ่มเติม……..* การสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ จำนวน 8 หัวข้อ โดยท่านสามารถลงทะเบียนหัวข้อที่ท่านสนใจเข้าร่วม ดังนี้ สิงหาคม 2564 : - Business and Tax fundamental (ภาษีธุรกิจเบื้องต้น) วันอังคารที่ 24 สิงหาคม เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียนที่: https://bit.ly/ETP1TAX ภาษาไทย……..* - Understand Financial statements (พื้นฐานงบการเงินสำหรับธุรกิจ) วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/ETP2Statement ภาษาไทย - Managing YELP- Tips to improve your business ( เพิ่มยอดขายธุรกิจของคุณด้วย YELP) ……..* วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียนที่: https://bit.ly/ETP3YELP ภาษาอังกฤษ, กันยายน 2564 - Immigration regulations & Employment laws (จ้างงานอย่างไรให้ถูกต้องตามกฏหมาย) วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียนที่: https://bit.ly/ETP4LAWS ภาษาไทย……..* - Business Insurance (ป้องกันความเสี่ยง ด้วยประกันภัยทางธุรกิจ) วันอังคาร ที่ 7 กันยายน เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียนที่: https://bit.ly/ETP5Insurance ภาษาไทย……..* - Growth your business with social media/website ( ขยายธุรกิจด้วย เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย) วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียนที่:https://bit.ly/ETP6WEBSITE ภาษาไทย……..* - Business Entities & How to form a corporation and LLC (รูปแบบธุรกิจและการจดทะเบียน) วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน เวลา 13.00-14.30 น. ลงทะเบียนที่: https://bit.ly/ETP7ENTITIES ภาษาอังกฤษ……..* - Commercial lease contract & lease agreement (ข้อควรรู้ ก่อนเซ็นต์สัญญาเช่า) วันอังคาร ที่ 14 กันยายน เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียน ที่: https://bit.ly/ETP8LEASE ภาษาอังกฤษ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (323) 468-2555, www.thaicdc.org ……..* CA Small Business Grant เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก $5,000 หรือ $15,000 หรือ $25,000 ท่านที่สมัครไปแล้วกรุณาตรวจสอบอีเมลจาก Lendistry และปฎิบัติตามขึ้นตอนที่ Lendistry แจ้ง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดตามผล กรุณาโทร 1-888-612-4370……..* สำหรับเจ้าของกิจการที่พลาดส่งใบสมัคร จะมีการเปิดรับสมัครครั้งใหม่วันที่ 9 -30 ก.ย. 2564 ดูรายละเอียดที่ https://careliefgrant.com ฟังสัมมนา ภาษาไทย ที่ https://youtu.be/j1wTYYlpfUw ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cX5evhMut-Q การบริการของรัฐทุกประเภท ท่านสามารถขอล่ามไทย ได้ ……..*