บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 4 ธันวาคม 2564
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564strong>……..* สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดอบรมส่งท้ายปีเก่า 2021**หลักสูตร"เทคนิคการยืดดัดแก้อาการบนโต๊ะนวด" (Therapeutic Stretching Techniques) โดย..อาจารย์สุวิทย์ ศรีไตรราศรี (อ.ช้าง) วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา : 08:30 am.-04:30 pm. สถานที่ : Hollywood Adventist Church 1711 N Van Ness Ave. Los Angeles. CA 90028 ……..* สามารถชำระเงินค่าสมาชิกผ่าน Venmo, Zelle หรือโอนเข้าบัญชีสมาคมได้ กดลิงค์กรอกลงทะเบียนอบรม https://wix.123formbuilder.com/form-2412749/training-registration-form........* สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ ต้องการสมัครเป็นสมาชิกฯ หรือเป็นสมาชิกแล้วแต่หมดอายุและต้องการต่ออายุ กดลิงค์เพื่อเข้ากรอกใบสมัครสมาชิกสมาคม https://wix.123formbuilder.com/form-2684333/membership-application-thai……..* สมาคมจะถ่ายทอด การอบรมนวดยืดดัดแก้อาการ ผ่านระบบ Zoom สำหรับสมาชิกสมาคมที่ไม่สามารถเดินทางมาอบรมในห้องเรียนได้ สมาชิกที่สนใจเข้าอบรมทาง Zoom ลงทะเบียนอบรมได้แล้ว เราจะส่งลิงค์ Zoom ให้ท่านทางอีเมล์ เมื่อเข้าZoom มาแล้วทุกคนจะต้องรอใน Waiting Room เพื่อเช็คชื่อก่อนที่จะดึงเข้าห้องเรียน Zoom เฉพาะคนที่มีรายชื่อเข้าอบรมเท่านั้น……..* รายชื่อคนที่กรอกใบเข้าอบรม “เทคนิคการนวดยืดดัดแก้อาการ(บนเตียงนวด)” วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยแชมป์โลกเหรียญเงิน ปี 2019 อ.สุวิทย์ ศรีไตรราศรี(อ.ช้าง)มีดังนี้ 1. ปวีณา ประดาอินทร์ 2. สุธิตา เด ลา เวกา 3 กัณฐิกา เขียวอานา 4 ปานเลขา ทัศคร 5 เพ็ญวดี จันทร์วันเพ็ญ 6. อรอนงค์ พรมกิตติยานนท์ 7. ชลินี ศรีสวัสดิ์ 8. แสงจันทร์ ลิปโฮ 9. ณภัทรสกรรจ์ วงษ์พันธ์ 10. จิราพร กลับประสิทธิ์11 สิริกาญจน์ บัวโนคอร์ 12. ปัทมา จันทร 13. ณปภัช จันทวงศ์ 14.กุลประภัสสร์ วงศ์วุฒิภากร 15. ณัฎฐพนน์ ไชยกุลศรี 16. สงกรานต์ ปัญโญใหญ่ 17. ดวงพร บอดี้ 18. ประภัสสรี เวชสกล 19. จิธีนันท์ เดชธนประเสริฐ 20. อริสรา เหลืองสุวิมล 21. สมพิศ โจววิทูรกิจ 22. พัชริน คิเมเนอร์ 23. ก่อกฤ เพิ่มทรัพย์ธรรม 24. ภริตพร กอว์ 25. สุชาดา ธอมป์สัน 26. วิลเลี่ยม ธอมป์สัน 27. ปิณฑิรา จั่นเพชร 28. รดา เลิศปุณณารมย์ 29. สุปวีษ์ บุตรศรี 30. สิชา ธนสมภพสกุล31.กัณย์สินี ประสงค์ดี 32. รัชนก ผดุงศิลป์ไพโรจน์ 33. สมพิศ นอร์แมน 34. ณัฐพร เสนาสุนทร 35. ธารดา กองเทพ36. Wimonrat Pornsiriwatthanakul 37. บังเอิญ บุญชัย 38. ณัฐพร เสนาสุนทร 39. รษิดา ภิญโญเทพประทาน 40. สุทิศา พอนด์เซ 41. ใจสมาน อัมรี 42. ธัญภา วังเวียง 43. ณัชชา หาญสวัสดิ์ 44. ฉลองภรณ์ ช้างชัย 45. ปุญญิศา ซิมมอนส์ 46. ประภาพร บริ้งวู้ด 47. เพียงกมล นาชัยพูล 48.พรรณิภา ฉิมพาดี 49.อิสรีย์ กฤษณายุทธ50.ภสุ รักอาชีพ 51. ชฎาพร ใจสุข 52. ศิริธนา ปิ่นสกุล 53. ทัชภรณ์ กรวลัยภคณัช 54. จุฬาภรณ์ วาตานะเบ้ 55. อัญชลี หาญทวีทอง 56. ธัญญพัฒน์ แก้วอรุวัฒน์ 57. อาคม สุขุมปัญญา……..* สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อสามารถสมัครเข้าอบรมได้…ขอบคุณค่ะ… “เหน่ง” นางสาวแสงทอง แสงแก้ว สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ……..*