แวดวง..สังคมธุรกิจ
รุจิลาภาแวดวง สังคมธุรกิจ 27 กรกฎาคม 2556
สวัสดีคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกๆ ท่านที่ติดตามคอลัมน์สังคม-ธุรกิจ สำหรับเสาร์นี้ตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 วันนี้ข่าวแรกขอเอาใจพี่น้องชาวมุสลิมกันบ้างนะค่ะ……….* เนื่องในวันอีดิลฟิตรี่ที่จะมาถึงนี้ สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้ออฟยูเอสเอ อินคอร์ปอเรชั่น (The Thai Muslim Community of USA, Inc.) ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านไปร่วมละหมาดอีดและรับฟังคุตบะฮฺ(บรรยายธรรม)เป็นภาษาไทย โดย ฮัจญีตอริก ซากีรี หลังจากนั้นพบปะสังสรรและรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ เวลา 8.00 น. (หรือวันที่ 9 สิงหาคม ตามผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีดิลฟิตรี่) ณ Banquet Hall, Florinda's Place, 327 S Mission Dr, San Gabriel, CA 91776 ติดต่อสอบถามได้ที่ อุปถัมภ์ วรรณะ (ประธาน) โทร. (323) 580-1127, ณัฏฐิรา ซากีรี (เลขาฯ) โทร. (323) 830-2269, email: info@thaimuslimofusa.com ……..* สมาคมไทยกอล์ฟ ขอขอบคุณนักกอล์ฟทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันและขอขอบคุณ บริษัท การบินไทย จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, น้ำมันเครื่อง Torco, ร้านอาหารนารียาไทย, ร้านอาหาร 9&9, M B C Services ผู้สนับสนุนของรางวัลสำหรับนักกอล์ฟ ที่ให้การสนับสนุน THAI L.A. OPEN เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556………* Tournament ต่อไปของสมาคมไทยกอล์ฟจะเป็นวันที่ 11 สิงหาคม ที่สนามกอล์ฟ San Dimas เมือง San Dimas เลขที่ 2100 Terrebonne Ave. San Dimas, California 91773 https://www.facebook.com/sandimasgolf เริ่มต้น 11:00 AM ท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสมัครได้แล้ว ค่าสมัคร $75.00 สมัครได้ที่ 818 913-1177 หรีอที่ https://www.facebook.com/thaigolfassociationofsocal/events ........* สมชาย ไทยทัน ประธานจัดงานฮาวายไนท์ครั้งที่ 3 ฝากขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือทุกๆฝ่ายที่มาร่วมงาน ที่ Arcadia Recreation Center เมือง Arcadia เพื่อหาทุนเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างพระอุโบสถของวัด พระธาตุดอยสุเทพ U.S.A. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 โดยมีรายได้สุทธิทั้งสิ้น 7,200 เหรียญ……..*