สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
ครูอาสา ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
“การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ลำบาก แต่สอนดีนั้นยากเป็นหนักหนา
เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา อีกมีความเมตตาอยู่ในใจ”
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล


ทำไมต้องเป็นครูอาสา คำถามนี้อาจจะเกิดขึ้นในใจของใครหลายๆ คน ที่พบเห็นหรือรู้เรื่องราวของครูอาสาเหล่านั้น ทำไมต้องเดินทางไกลข้ามทวีป ข้ามซีกโลกเพื่อจะมาสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยให้กับคนไทยที่เกิดในต่างแดน เขาทำไปเพื่ออะไร ? เพื่อเงิน ลาภ ยศ สรรเสริญหรือ ?

หลายท่านอาจมีข้อสงสัยเช่นนั้น ข้าพเจ้าคงต้องถามท่านกลับก่อนว่า แล้วคำว่า “ครู” คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

ก่อนที่พวกเราจะมาเป็นครูนั้น พวกเราต่างได้ผ่านการเป็นนักเรียนมาก่อน และได้ทราบถึงคำว่า “จิตวิญญาณของความเป็นครู” จากคุณครูหลายๆ ท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้ด้วยความจริงใจให้แก่พวกเรา นอกจากคุณครูท่านจะสอนให้เข้าใจถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในหลากหลายวิชาแล้ว ท่านยังค่อยๆ ขัดเกลาให้พวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ให้เข้าใจประเพณี วิถีชีวิตต่างๆ ของคนไทย ทั้งยังเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างจากชนชาติอื่นอีกด้วย

ท่าน เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้กล่าวไว้ในคำกลอน “ใครคือครู” ว่า

“ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลย์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง”


ฉะนั้นการเป็นครูจึงไม่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ ไม่เกี่ยวกับวรรณะ และไม่เกี่ยวกับสถานที่ พวกเราคิดว่า “ไม่ว่าจะเป็นที่ใด แสนไกลแค่ไหน แม้จะมีขอบฟ้าและทะเลมากั้นขวางไว้ หากแต่เพียงมีกลุ่มคนที่ต้องการและมองเห็นคุณค่าในความเป็นครู ครูทุกท่านก็พร้อมจะอาสาไปทุกที่ แม้งานจะหนัก แสนเหนื่อย และยังต้องปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง สักเพียงใดก็ตาม แต่พวกเราครูอาสาล้วนมาพร้อมกับหัวใจที่ยินดี จนในที่สุดพวกเราก็ทราบข่าวว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสต้อนรับครูอาสาจากทั่วประเทศ ได้เข้ามาทดสอบและคัดเลือก คุณครูอาสาพันธุ์ A เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

ครูอาสาที่ได้คัดเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รุ่น 30 มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน เป็นครูอาสาภาคฤดูร้อน ครูอาสาประจำปี โดยครูอาสาแต่ละคนนั้นล้วนมีความสามารถและความรู้เฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความสามารถด้านทักษะวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์ไทย งานประดิษฐ์ งานกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ โดยเฉพาะการเป็นตัวอย่างในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี ความสามารถทั้งหลายเหล่านี้ได้หลอมรวมกันอย่างลงตัวเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนไทยในต่างแดน ได้ซึมซับวัฒนธรรม ประเพณีและภาษาไทย เพื่อดำรงความเป็นไทยมิให้ลบเลือนจางหายไป จากหัวใจของชาวไทยในต่างแดน

ท่านหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้ทรงประพันธ์บทอาขยาน เรื่อง ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ ตอนหนึ่งไว้ว่า

“ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา
ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมา ใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคน”


หากผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นคนไทย หรือผู้ที่มีสายเลือดไทยแล้ว ไม่รู้จักภาษาหรือวัฒนธรรมไทย จะเรียกได้ว่าเป็น “คนไทย” ได้อย่างไร

ไม่ว่าผลสำเร็จของงานจะมากหรือน้อย เหล่าครูอาสาปรารถนาที่จะได้ร่วมตอบแทนคุณแผ่นดินไทย เพื่อดำรง รักษาและเผยแพร่ความเป็นไทยให้อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

ดร. ศักดา วงศ์วรนิรันดร์

ที่อยู่ 2546/10 หมู่ 12 ตำบล เมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ที่ทำงาน โรงเรียน พานพิทยาคม เลขที่ 816 หมู่ 17 ตำบล เมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ประสบการณ์การทำงาน เป็นครูสอน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลา 25 ปี

ความสามารถพิเศษ พิธีกร ผู้ประกาศ คอมพิวแตอร์ ทำอาหารไทย ผู้นำเกมส์ โค้ชกีฬาวอลเล่ย์บอล มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

นายเพลิน ชมพูหล้า

ที่อยู่ 276/1 หมู่ 10 ตำบล วังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160

ที่ทำงาน โรงเรียน บ้านแบนชะโด เลขที่ 45 ซอย แบนชะโด 2 ถนน ประชาร่วมใจ ตำบล สายคงดินไทย แขวง คลองสามวา กรุงเทพฯ 50510

ประสบการณ์การทำงาน เป็นครูสอน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 เป็นเวลา 5 ปี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีพื้นเมือง ซะล้อซอซึงได้ในระดับดี

นาย อภิวัฒน์ เรืองมนตรี

ที่อยู่ 285/49 หมู่บ้านพฤกษษวิลเลจ ถนนเลียบคลองลำกอไผ่ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกะบัง กรุงเทพฯ 10529

ที่ทำงาน โรงเรียนวัดทิพพาวาส เลขที่ 68 ซอยฉลองกรุง 53 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกะบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร 662347 1154

ประสบการณ์การทำงาน เป็นครูสอน ภาษาไทย ระดับ ป.6 และ ม.2 ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา เป็นเวลา 11 ปี

ความสามารถพิเศษ พิธีกร ผู้ประกาศ ตกแต่งสถานที่ ทำอาหารไทยอีสาน ผู้นำเกมส์

นาย ทิต วรานุภาพกุล

ที่อยู่ 125 ถนน สนามจันทร์ ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ที่ทำงาน โรงเรียน วัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

ประสบการณ์การทำงาน เป็นครูสอน ภาษาไทย และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เป็นเวลา 9 ปี

ความสามารถพิเศษ ผู้ฝึกสอนกีฬา ฟุตบอล บาสเก็ตบอล และกีฬาไทยอื่นๆ จัดป้ายนิเทศ การแสดงบนเวที การแสดงบทบาทสมมุต เป็นนักกีฬาซอฟลอล โค้ชฟุตบอล

นางสาววัลยา สีบำรุงสาสน์

ที่อยู่ 1/342 ซอยสายใหม 23/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ทำงาน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เลขที่ 171/3503 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ประสบการณ์การทำงาน เป็นครูสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเวลา 13 ปี

ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ จัดกิจกรรมกองเชียร์ ฝึกซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ รำไทย

นางสาว ลักษณา ฤทธาคนี

ที่อยู่ 6 ซอย หม่อมแผ้ว 1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ที่ทำงาน โรงเรียน สามเสนนอก ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 662770557

ประสบการณ์การทำงาน เป็นครูสอนอนุบาล เป็นเวลา 16 ปี สอนอนุบาล 1 และ 2 เล่านิทานประกอบการสอนและมีภาพประกอบการเชิดหุ่น

ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็ก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก

นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝาย

ที่อยู่ 99/6 หมู่ 2 ตำบล บ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

ที่ทำงาน โรงเรียน น้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

ประสบการณ์การทำงาน เป็นครูวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป. 5 ถึง ม.6 เป็นเวลา 4 ปี

ความสามารถพิเศษ การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬา พิธีกร แต่งกลอน การใช้คอมพิวเตอร์

นาง จิราพร มีศรี

ที่อยู่ 124 หมู่ 5 ตำบล หาดนางแก้ว อำเภอกบินทรฺบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

ที่ทำงาน โรงเรียน บ้านเขาดิน 191 หมู่ 5 ตำบล หาดนางแก้ว อำเภอกบินทรฺบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

ประสบการณ์การทำงาน สอนวิชาภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 28 ปี

ความสามารถพิเศษ สอนภาษาไทย ด้วยการใช้เทคนิคการสอนด้วยอักษร 5 สี ประกอบภาพการ์ตูน งานฝีมือประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ผ้า ริบบิ้น และเศษวัสดุอื่นๆ สูตรอาหารชาววัง

นางสาว วรพรรณี สมุทรทอง

ที่อยู่ 46/513 หมู่บ้านริมสวน ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ที่ทำงาน บริษัทอินฟิน่าพลัส จำกัด เลขที่ 6 ผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000 และที่ ร้าน padonc shop เลขที่ 32 ถนนสีหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร 6689 665 9728

ประสบการณ์การทำงาน เป็นผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 และ เป็นพิธีกร รายการ Thai TV Global Network (TGN) นักออกแบบ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ และสินค้าของขวัญ ของที่ระลึก

ความสามารถพิเศษ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้นำกิจกรรม รำไทย (นักเรียนทุนนริศรานุวัติวงค์) นักออกแบบ นักกวี

นาง อรชา พันธุบรรยงค์

ที่อยู่ 1/182 :ซอยวิภาวดี 25 ถนน วิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ

ที่ทำงาน โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประสบการณ์การทำงาน สอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม สาขาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี การศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นเวลา 30 ปี เคยเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน เคยเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความสามารถพิเศษ ผู้นำกิจกรรมเด็ก นักศึกษาธรรมชาติ ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการดูนก

นาง พัฒน์นรี โสมชู

ที่อยู่ 63/490 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ที่ทำงาน โรงเรียน บ้านบางกะปิ 92 ถนน นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปี กรุงเทพฯ 10240 Tel. 6627337810

ประสบการณ์การทำงาน ทำงานมา เป็นเวลา 33 ปี สอนระดับชั้น ป. 1 ถึง ป.6 ปัจจุบันสอน ระดับชั้น ป.2 ในรายวิชา ภาษาไทย นาฏศิลป์ สังคมศึกษา

ความสามารถพิเศษ รำไทย กิจกรรมด้านกีฬา ผลิตสื่อการเรียนการสอน ถ่ายภาพ และคอมพิวเตอร์

นายกฤษฎาพงษ์ สุระวงค์ ( เฟริส )

ที่อยู่ : 70-5 ถ.สนามกีฬา ซอย 4 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ที่ทำงาน : โรงเรียน บ้านใหญ่พิทยาคม 446 หมู่ 8 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 Tel. 66899452121

ประสบการณ์การทำงาน ทำงานสอนวิขาภาษไทยมา เป็นระยะ เวลา 10 ปี สอนระดับชั้น ป. 1 ถึง ปวส. สอนวิชาภาษาไทย ระดับประถม ใน website True ปลูกปัญญา จัดการแสดงบนเวทีของนักเรียน ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งทักษะในวิชาภาษไทย ชนะเลิศ ระดับ ภาค และ ภูมิภาค วิทยากรในด้านการใช้ภาษไทยให้ถูกต้อง ผู้ฝึกสอนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ปัจจุบันสอน มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ในรายวิชา ภาษาไทย

ความสามารถพิเศษ สอบผ่านใบผู้ประกาศข่าว ภาษาไทยกลาง ผลิตสื่อการเรียนการสอน cai พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตสื่อการเรียนการสอน cai เกมเศรษฐีคำราชาศัพท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดต่อ วีดีโอ และโปรแกรมนำเสนอ งานด้านฝีมือใบตอง งานฝีมือประดิษฐ์ด้วยกระดาษ เล่นมายากล ใช้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ศิลปะการแต่งหน้าในงานต่างๆ เล่านิทานประกอบการแสดง การแต่งกลอน

นางสาวจุฑามาศ ประภากรเจริญ

ที่อยู่ 51/1 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130

โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 1 โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 2 โรงเรียนอู่ทิพย์ 70/4 หมู่6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ความสามารถพิเศษ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ถ่ายภาพ และคอมพิวเตอร์ เล่านิทาน ทำอาหาร

นางสาว ลภัสรดา ไววิลา

ที่อยู่ 496 หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 1โรงเรียนหอวัง 16/9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ความสามารถพิเศษ ขับร้องเพลงไทย ดนตรีไทย และ ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย แต่งหน้าเพื่อการแสดงบนเวที ทำอาหาร คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน MS office

นางสาวณัฐชนา มณีพฤกษ์

ที่อยู่ 68/2 ม.5 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 1 (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 2 (ระดับประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ความสามารถพิเศษ สื่อการเรียนรู้เทคนิคผสมสำหรับสำหรับเด็ก คอมพิวเตอร์กราฟิก : Illustrator ศิลปะสร้างสรรค์

นางสาวอรนิชา สุดใจ

ที่อยู่ 256/30 ถนนวิภาวดี แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 1โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ความสามารถพิเศษ ประดิษฐ์สื่อการสอนสำหรับเด็ก เล่นอูคูเลเล่ และร้องเพลง ตัดต่อภาพ ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR

นางสาวปรารถนา กาญจนขุมทรัพย์

ที่อยู่ 142 หมู่บ้านเจริญศักดิ์นิเวศน์ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 1 โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 2 โรงเรียนนานาชาติการ์เด้น 2/1 ซอยเย็นอากาศ 2 ถนนเย็นอากาศ สาทร กรุงเทพฯ10120

ความสามารถพิเศษ กิจกรรมเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก กิจกรรมด้านกีฬา ผลิตสื่อการเรียนการสอน ถ่ายภาพ และคอมพิวเตอร์

นายสุธนิต เวชโช

ที่อยู่ 97/21 หมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด้น3 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง นนทบุรี 11000

โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 1 โรงเรียน สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ 519 ถ.มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 2 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 661 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์10100

ความสามารถพิเศษออกแบบสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมตระกูล Adobe การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมพื้นฐาน MS Office

นายสุวิชัย คำบอน

ที่อยู่ 97/16 หมู่ที่ 2 ถนนจันทร์ประสิทธิ์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท รัชดา นิรมิต จำกัด (โรงละคร สยามนิรมิต) ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ความสามารถพิเศษศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์ร่วมสมัย,คอนเทมโพรารี่ แดนซ์ ออกแบบเสื้อผ้าเพื่อการแสดง ดนตรีไทย ศิลปะการแสดงละคร (แอคติ้ง) แต่งหน้าเพื่อการแสดงบนเวที การออกแบบท่ารำ เต้น และ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน MS office

นางสาววณิชชา มหัธนันท์

ที่อยู่ 478/33 ดิแอดเดรสปทุมวัน ตึกเอ ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 1 โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1598 ถนนกรุงเกษม แขวง/เขตป้อมปราบกรุงเทพมหานคร 10100 โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 2 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1334 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ10100

ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ทำอาหาร คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน MS Office งานประดิษฐ์

นางสาววรรณวลี คำพันธ์

ที่อยู่ 1 หมู่ 8 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 1โรงเรียนบุญวัฒนา 159 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โรงเรียนฝึกสอนครั้งที่ 2 โรงเรียนเกาะสีชัง 58 หมู่ 6 ถ.นภาจร ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย เล่นกีต้าร์ และ ร้องเพลง โปรแกรม Photoshop และ โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ถ่ายภาพ