สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรีคมคิดชีวิตงาน
รายการพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ประภาศรี สีหอำไพ
ภาพประกอบ พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทธิญาโณ

การทอดกฐินเป็นกาลทานที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุแสวงหาผ้าจีวรหลังออกพรรษาแล้ว 1 เดือน ในกาลต่อมาเพื่อความสะดวก สาธุชนจัดผ้าไตรจีวรนำไปทอดถวายวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาช่วงไตรมาส แต่ละวัดรับกฐินได้ปีละครั้งภายใน 1 เดือนหลังออกพรรษาเท่านั้น จึงถือว่าการทอดกฐินมีอานิสงส์มาก

พระวิเทศธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. (ฉายาเดิมพระมหาสุรศักดิ์ ชีวานันโท) สาธุชนคุ้นเคยเคยออกนามท่านว่า “หลวงตาชี” บ้างก็ว่าท่านเป็นชาวมุกดาหาร ลุ่มแม่น้ำชี ท่านอยู่วัดในสหรัฐอเมริกาแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งวัดจะครบ 40 ปีแล้ว เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2468

“หลวงตาชี” ประกาศมหากุศลในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายแพทย์สุวัฒน์ และแพทย์หญิงดวงเดือน ศิลปสุวรรณ พร้อมคณะในนามสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกาน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาช่วงไตรมาส ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคาร 80 ปีหลวงตาชี พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานคือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

“คมคิดชีวิตงาม” ของหลวงตาชี ปราชญ์แห่งวอชิงตันดี.ซี. มีว่า

สละทรัพย์ภายนอกออกสงเคราะห์ ทำให้เหมาะพอประมาณการช่วยเหลือ
ให้ด้วยจิตสงสารการจุนเจือ เราเอื้อเฟื้อเขาดีใจใฝ่ขอบคุณ
นี่คือให้สิ่งภายนอกบอกให้รู้ ส่วนศัตรูภายในใจสถุล
ต้องสละมันไปให้สมดุล จิตใจขุ่นมัวหมองต้องละมัน
ควรสละสิ่งภายในจิตใจชั่ว ความหมองมัวในใจให้แปรผัน
อย่าปล่อยไว้ทำใจให้รู้ทัน รู้แบ่งปันคมคิดชีวิตงาม
เนกาสี ลภเต สุขํ กินคนเดียว ไม่มีความสุข

เจ้าภาพทั้งสองคือนายแพทย์สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ และภริยา อบอุ่นด้วยคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คือ หม่อมเจ้า(หญิง)วุฒิเฉลิม วุฒิชัย รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นำโดย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี และ คุณวรรณิภา พร้อมด้วยอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน คุณสาโรจน์ – คุณกนิษฐา ธนะสันติ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ

“คมคิดชีวิตงาม” คำกลอนของ “หลวงตาชี” เห็นผลทันตา เฉพาะเจ้าภาพ บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร 80 ปีหลวงตาชี ครอบครัวเดียวถึงสามหมื่นดอลลาร์ยังไม่รวมกับใครเลย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 จึงเป็นวันมหามงคลที่เนืองแน่นไปด้วยสาธุชนในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรีแลนด์ รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐใกล้เคียงมาร่วมงานอย่างปลื้มปีติ

ภาคเช้าทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล เปิดโรงทาน มีสมาคม ชมรม สาธุชนมาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานงานกฐินถึง 32 ร้าน เช่น คณะพยาบาลบัลติมอร์ สมาคมไทยอีสาน สมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ คณะศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ ร้าน Thai Aroma ร้านเรือนไทย ร้านไททานิค ร้านทะเลไทย ร้านบุปผาชาววัง ร้าน I-Thai ร้านแซ่บเว่อร์ ฯลฯ เดินเข้าวัดหอมกลิ่นลูกชิ้นทอดของคุณวิชัย-คุณพวงทอง มะลิกุล ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ คุณหมออรุณ – คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ ฯลฯ

พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมรังษีเป็นปราชญ์คมคิดชีวิตงาม คำกลอนของท่านคือคำเทศน์ที่กินใจ ในวารสาร “แสงธรรม” จึงเป็นลานกวีร้อยเรียงลำนำคำเทศน์มากกว่าจะเคร่งครัดฉันทลักษณ์ มีบท “เพิ่มบุญเพิ่มบารมี” กองทุนละ $99.99 ไม่ทราบใครแต่ง ดังนี้

พรมปูพื้นเป็นตารางไว้ย่างก้าว จองเสาไว้พิงพักสร้างหลักฐาน
จองหน้าต่างและประตูเป็นคู่บาน หนทางผ่านแห่งชีวิตปานคิดเอา
จองกระเบื้องเครื่องมุงจะสูงศักดิ์ มีคนรักทั่วไปไม่อับเฉา
ห้องสุขา โรคา จะบางเบา ชีวิตเราจะร่มเย็นเป็นสุขเอย

หลังจากตั้งองค์กฐินและสวดพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน เริ่มพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หม่อมเจ้า(หญิง)วุฒิเฉลิม วุฒิชัย เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธี ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาธุชนพร้อมกันไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐิน ตั้งขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษีแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยความสำคัญและอานิสงฆ์ของกฐิน ท่านแสดงสัมโมทนียกถาย้ำหลายครั้งถึงบารมีของเจ้าภาพคือนายแพทย์สุวัฒน์ และแพทย์หญิงดวงเดือน ศิลปสุวรรณ ผู้เป็นที่รักที่ยกย่องของคนทั้งหลาย จึงได้พร้อมใจกันมาร่วมเพิ่มบุญเพิ่มบารมีกันเนืองแน่น เพราะเจ้าภาพประกอบคุณงามความดีไว้มากเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐิน จากนั้นเจ้าภาพเป็นประธานนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยประธานกิตติมศักดิ์ หม่อมเจ้า(หญิง)วุฒิเฉลิม วุฒิชัย ท่านเอกอัครราชทูตไทยและภริยาและคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีกรานกฐิน คือจีวรเย็บเสร็จแล้วที่บอกแก่ภิกษุทั้งหลายร่วมใจกันยกผ้าให้ในนามของสงฆ์เพื่ออนุโมทนา เรียกภิกษุนั้นว่า ผู้กราน ทำพินทุ์กัปปะ (เขียนรูปวง) ที่มุมจีวรตามวินัยบัญญัติอธิษฐานเป็นจีวรครองเรียกกรานกฐิน ผู้รับต้องรู้ธรรมและประกาศคณะสงฆ์รับทราบเพื่ออนุโมทนา ผู้รับผ้าพระกฐินพระราชทานตามการร่วมใจในนามของสงฆ์คือพระวิเทศธรรมรังษี พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

จบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแล้ว เอกอัครราชทูต ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี กล่าวปราศรัยโดยเริ่มอย่างเป็นทางการในตอนแรก แล้วกล่าวข้อความต่อไปโดยไม่อ่านจากเอกสารคำกล่าว ดูเป็นกันเอง เริ่มตั้งแต่ได้มาเป็นประธานเปิดห้องสมุด “หลวงตาชี” ท่านเล่าว่าเมื่อ 20 ปีก่อนได้เคยมาประจำอยู่ที่กรุงวอชิงตันดี.ซี. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาประจำอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์เก่าแก่ที่สุดในสนธิสัญญายาวนานกับไทย ชุมชนไทยที่นี่เข้มแข็งมีคนไทยมาก ดีใจที่ได้มากราบหลวงตาชีอีก ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ เป็นที่เคารพยิ่งของชุมชนไทย ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันอีก สมัยก่อนมางานสงกรานต์ คนมาวัดมาก รู้สึกภูมิใจและขออนุโมทนาที่ร่วมใจกันสมทบทุนสร้างอาคารหลวงตาชีสำเร็จ

นอกจากนี้ท่านย้ำนโยบายใหม่ของรัฐบาลปัจจุบันว่า เน้น “การทูตเพื่อประชาชน” อดีตอาจจะมุ่งการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สถานทูตพร้อมจะ “รับใช้” มีสิ่งใดมีปัญหามาแจ้งได้ “ปรึกษาที่ผมและเพื่อนข้าราชการ” ขณะนี้เปิดบริการทำบัตรประชาชนที่ชำรุดเสียหายไปสถานทูตได้ แต่ถ้าทำบัตรครั้งแรกต้องส่งเข้ากรุงเทพฯ สำหรับสถานกงสุลไทยได้ย้ายจากยอร์ชทาวน์ กลับไปอยู่ที่เดิมแล้ว อนึ่งในวันที่ 4 ธันวาคม สถานทูตจะจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญไปร่วมกันถวายพระพร ประธานเจ้าภาพใหญ่ของพิธีการถวายผ้าพระกฐิน นายแพทย์สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ กล่าวคำปราศรัยสุดท้ายเรียกเสียงหัวเราะ อิ่มใจ อิ่มบุญ จำได้สั้นๆ แต่สร้างวิสัยทัศน์เด่นชัดว่าการทำบุญทำกุศลนั้น เจ้าภาพผู้เป็นที่รักของสาธุชนสรุปว่า “ทำบุญได้ชาติหน้า – เสนอหน้าได้ชาตินี้” เรียกเสียงหัวเราะได้ขณะในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมงคลวิมลดี.ซี. วิจิตรศิลป์เรืองรองสีทองส่องประกายแจ่มจ้าจับใจทุกคนในชุมชนไทย ที่วันนี้หน้าวัดไทยรถจอดยาวเป็นกิโลเมตร รวมทั้งหลังวัดด้วย นี่แหละคืออิ่มบุญ อุ่นใจ มาทำบุญ “เสนอหน้า ได้ชาตินี้” จริงๆ ปีหน้าประกาศเจ้าภาพประธานกฐิน ประจำปี 2557คุณสุริยันต์ สกอร์เซด นายกสมาคมกอล์ฟไทย กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. (คุณรัตนา สกอร์เซด ภริยา) เจ้าของร้านไทยไททานิค

สรุป เงินบริจาคกฐินพระราชทานครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น (ซึ่งยังจะเพิ่มอยู่ตามโครงการเพิ่มบุญเพิ่มบารมี) รวมจำนวนเงินล่าสุดขณะเขียน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยดอลลาร์ อนุโมทนา...สาธุ

ปลาบปลื้มดื่มด่ำกับบุญกุศลชาววัดไทยในแมรีแลนด์ มีนักธุรกิจและแพทย์ไทยมาก ทำบุญกันทีขอเขียนถึงบ้างพอเป็นตัวอย่าง เช่น คุณปรีชา-คุณวิภา เมฆญารัชชนานนท์ เจ้าของ Eastland Food Corporation $3,000 และ ห้องฉัน $10,000 นายแพทย์อรุณ-สุมนา สวนศิลป์พงศ์ $2,000 นายแพทย์หญิงดวงมาลย์ มาลยมาน นาแพทย์อาทิตย์ ศิลปสุวรรณ นายแพทย์วิลเลี่ยม-แพทย์หญิงดอลลี่ บุญนำศิริกิจ คุณศิวิไล สามัง ฯลฯ รายละ $1,000 คุณพิณทอง Ghaffarian $20,000 Kosa Koatira $10,000 และคุณแม่วรรณ ไกรโรจนานันท์ $1,000 อนุโมทนาร่วมกันก็เป็นศรัทธามหาศาลหนึ่งเดียวกัน

พระวิเทศธรรมรังษี พระสงฆ์ทรงศีลเป็นแบบอย่างผู้เดินตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ย่อหย่อน อาคารหลวงตาชีเรียกชื่อง่ายไม่อลังการเป็นภาษาแขก แต่จักประทับไว้ในใจคน สู่รุ่นลูก หลาน เหลน โหลน ในยุคสังคมไทยกำลังแตกความสามัคคี ขออย่าละเลงระบายสีแปดเปื้อนมาถึงได้ พระกรรมฐานขั้นนี้แล้ว ท่านมีอยู่สีเดียวคือสีจีวร จิตอุเบกขา ที่วางใจเป็นกลางไม่แส่ส่าย สาธุชนย่อมหยั่งรู้ได้โดยทั่วกัน ดึงจิตที่ฟุ้งซ่านไปเดินจงกรมที่วัด ดูบานประตูหน้าต่าง หาทางเพิ่มบุญเพิ่มบารมี เช่น เห็นชื่อคุณยุพิน เลาหพันธ์ ประตู 1 บาน ทางเข้าอาคารบานละ $1,500 วัดพุทธาวาส CA 1 บาน ฯลฯ มีเจ้าภาพครบแล้ว ประตูภายใน 38 บานก็มีเจ้าภาพครบ บานละ $500 มี คุณสุกานดา บุพพานนท์ เป็นต้น น่าสงสารห้องสำนักงาน ตางรางฟุตละ $150 ยังไม่มีเจ้าภาพ สงสัยพระมหาเรืองฤทธิ์ต้องไปนั่งทำงานที่สนามหญ้า เลี้ยวลัดตัดความรายการกองทุน เพิ่มบุญ-เพิ่มบารมี กองทุนละ $99.99 จะดูดีสำหรับมวลชนที่ไม่ใช่นายแพทย์ทั้งหลาย ทางที่ดีบุญน้อยบุญใหญ่อยู่ที่ใจคนทำ หากระปุกใหญ่ๆ มาให้เด็กน้อยหยอด สร้างจิตใจเป็นบุญกุศลให้เด็กรุ่นใหม่ ได้เงินไม่ต้องเอามาทำประตูหน้าต่างอะไร หาของกินของเล่น หนังสือ ให้เด็กมาวัดได้เพลิดเพลินผลิตจิตสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาสถิตสถาพรคู่อาคารหลวงตาชี สร้าง “เด็กวัด” ที่เป็นคนดีมีศีลธรรม มีมารยาทไทยเคารพในกฏระเบียบ สร้างคนที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในรากเหง้าของสายเลือดไทยตามหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ดีงามสืบไป ชั่วนิจนิรันดร เทอญ