สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
พรปีใหม่แด่มิตรรักนักอ่านหนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ.
น้อมพรพระคุ้มครองป้องปก ฉลองศกเข้าวัดวัดใจหวัง
หวังร่ำรวยสวยหล่อก็เด่นดัง หรือกำลังแสวงหามาตราวัด
วัดใจฟูดูศรัทธาปสาทะ หรือกิเลสฝ่ายชนะละเลิกตัด
วัดพระธรรมนำทางสว่างชัด หรือลมพัดต้นอ้อก็โบกไกว
งาน"เคาต์ดาวน์"ปีใหม่ใครหนอจัด ชวนสวดมนต์เข้าวัดข้ามปีใหม่
ไปฟังเทศน์ฟังธรรมสำรวจใจ โรงแรมใหญ่กระโดดเต้นกังนัมสไตล์
อยากจะไปเกาหลีกินเกาเหลา แต่ถ้าเมาแล้วขับถูกจับได้
ใจเอ๋ยใจลอยมาก็ลอยไป คอยวัดใจของเราก็เท่านั้น
ขอส่งสายวัดใจมาให้พิสูจน์ กิเลสขูดขัดเกลาเราสุขสันต์
เสียงเพลงสุนทราภรณ์เพลินรำพัน ว่าสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไม

สวัสดีปีใหม่ 2556
ประภาศรี สีหอำไพ