กระบวนการทางอาญาและทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 4

4. ขั้นราชทัณฑ์ The Sentencing Process

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษ จำเลยอาจได้รับคำสั่งให้มีการปรับ ริบทรัพย์สิน กักขัง จำคุกหรือประหารชีวิตได้ จำเลยบางคนอาจได้รับทัณฑ์บน รอลงอาญาหรือต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์รับใช้งานสาธารณะแทนการชำระค่าปรับ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ริบทรัพย์และจำเลยไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินในการชำระค่าปรับ จำเลยสามารถรับโทษคุมขังแทนหรือผ่อนชำระค่าปรับได้แล้วแต่กรณีไป

ศาลอุทธรณ์ (Appellate Court/Court of Appeals)

ศาลอุทธรณ์มีหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่ได้รับการอุทธรณ์มาจากศาลชั้นต้น เมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจในคำตัดสินหรือคำสั่งศาลชั้นต้น บุคคลผู้นั้นสามารถอุทธรณ์คดีมายังศาลอุทธรณ์ได้ ในคดีแพ่ง คู่กรณีแต่ละฝ่ายสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ในขณะที่คดีอาญา กำหนดให้ผู้ที่ตกเป็นจำเลยเท่านั้นที่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์

กระบวนการในการอุทธรณ์เป็นลักษณะการทบทวนคดีมากกว่าการพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากในชั้นอุทธรณ์จะไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานอีกและจะไม่มีการใช้บริการของล่ามเพราะจำเลยจะไม่เข้าฟังการทบทวนคดีและล่ามไม่จำเป็นต้องแปลคำให้การของพยานหรือของจำเลย ศาลจะไม่ดูเรื่องรายละเอียดเบื้องต้นของคดี แต่จะพิจารณาว่ามีปัจจัยที่ไม่เป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในกระบวนพิจารณาคดีหรือไม่ หากศาลอุทธรณ์ตัดสินพิพากษายืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้น ให้ถือว่าคดีดังกล่าวได้จบลง เว้นเสียแต่ผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้จะยื่นฎีกาต่อไปยังศาลฎีกา หากผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์จะส่งคดีกลับไปยังศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อไป

มีคดีหนึ่งที่การอุทธรณ์ของฝ่ายจำเลยประสบความสำเร็จเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่รุนแรงเกิดขึ้นจากการใช้ล่าม นั่นคือ ศาลไม่ได้จ้างล่ามภาษาเวียดนามที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากสภาตุลาการของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยิ่งไปกว่านั้นเสมียนลืมให้ล่ามคนนั้นสาบานตน และมีช่วงหนึ่งที่ล่ามภาษาเวียดนามคนนั้นไม่แปลคำให้การเป็นเวลาหลายนาที ทำให้จำเลยไม่เข้าใจคำให้การของพยานจึงไม่สามารถบอกทนายความของตนที่จะแก้ต่างในจุดที่สำคัญของคดีได้ ศาลอุทธรณ์จึงได้ยกฟ้องคดีนั้นไป

ทุกขั้นตอนในศาลจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากในแต่ละห้องศาลมีคดีมากมาย แม้แต่ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนซึ่งมีคดีเดียวในห้องศาลนั้น เกือบทุกครั้งจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทนายความทั้งสองฝ่ายและผู้พิพากษาจะพูดเร็วมาก ดังนั้นการมีล่ามจะช่วยคุณได้มาก ล่ามไทยในศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียหลายคนได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นตอนและคำศัพท์กฎหมายเป็นอย่างดี พวกเราสามารถแปลได้อย่างฉับพลันและครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญได้ สำหรับฉันก็ได้ทำมาเป็นพันคดี จึงชินสนามพอสมควร หลายครั้งก็จะรู้ว่าผู้พิพากษาจะพูดว่าอย่างไร ดังนั้นการมีล่ามในทุกกระบวนการจะช่วยให้คุณลดความกังวลในเรื่องภาษาและให้คุณเข้าใจคดีของคุณเพื่อที่จะให้คุณแก้ต่างได้ดีขึ้น

วลีต่างๆ ที่ควรทราบในตอนการขึ้นศาลอาญา Useful Phrases in Criminal Court

You are under arrest. คุณถูกจับกุมตัว

Do you have a lawyer? คุณมีทนายความหรือไม่

Can you afford a lawyer? คุณสามารถจ้างทนายความได้หรือไม่

Do you need an interpreter? คุณต้องการล่ามไหม

What language do you speak? คุณพูดภาษาอะไร

I speak Thai. ฉันพูดภาษาไทย

I need a Thai interpreter. ฉันต้องการล่ามภาษาไทย

We will get you an interpreter. เราจะหาล่ามให้คุณ

Please wait until we get you an interpreter. กรุณารอจนกว่าเราจะหาล่ามได้

This is an arraignment.

นี่เป็นการแจ้งข้อหา (ผู้พิพากษาจะอ่านคดีที่คุณถูกกล่าวหาให้คุณฟัง)

You are charged with .. คุณถูกกล่าวหาในคดี ...

You are arrested for ... คุณถูกจับในคดี ...

Would you like to have a public defender?

คุณต้องการทนายความหลวง (ทนายความสาธารณะ) หรือไม่

The bail is set for ... เงินค่าประกันตั้งไว้ที่ ...

No bail. ไม่ให้ประกันตัว

You will be released without bail. คุณจะถูกปล่อยตัวโดยที่ไม่ต้องมีประกัน

You will be released on your own recognizance (OR). คุณจะถูกปล่อยตัวโดยที่ไม่ต้องมีประกัน (ผู้พิพากเชื่อใจว่าคุณจะกลับมาขึ้นศาล)

Can you post bail? คุณมีเงินประกันตัวหรือไม่

Can your relatives post bail for you? ญาติของคุณประกันตัวให้ได้หรือไม่

Can your friends post bail for you? เพื่อนของคุณประกันตัวให้ได้หรือไม่

Do you have anyone to bail you out? มีใครจะประกันตัวคุณหรือไม่

You don't have to speak if you don't want to. คุณไม่จำเป็นต้องพูด ถ้าคุณไม่ต้องการ

Would you like to talk to your lawyer? คุณต้องการพูดกับทนายความหรือไม่

What is your plea? คุณจะตอบรับข้อหาว่าอย่างไร

I'm not guilty. ไม่ผิด

I'm guilty. ผิด

No contest. ไม่สู้คดี

This case will go to trial. คดีนี้จะต้องถึงขั้นพิจารณาคดี

There will be a preliminary hearing. จะมีการรับฟังหลักฐานพยาน

Would you like to fight the case? คุณจะสู้คดีมั้ย

I would like to fight the case. อยากสู้คดี

You should not fight the case. คุณไม่ควรสู้คดี

There is evidence against you. มีหลักฐานมัดตัวคุณ

There is evidence in your favor. มีหลักฐานเข้าข้างคุณ

There is a witness in this case. มีพยานหนึ่งคนในคดีนี้

There are witnesses in this case. มีพยานหลายคนในคดีนี้

Your next court date is ... คุณจะขึ้นศาลอีกในวันที่...อ่านต่อตอนหน้า