บันทึกจากล่าม 6 กุมภาพันธ์ 2559

Dental Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม


endodontist ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษารากฟัน

oral surgeon ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

orthodontist ทันตแพทย์จัดฟัน

pediadontist ทันตกรรมเด็ก

periodontist ทันตแพทย์ปริทันต์ หมอฟันเฉพาะทางรักษาโรคเหงือก


Medical Conditions ภาวะด้านการแพทย์


คำศัพท์ที่มักใช้สับสนกันหรือใช้แทนกันคือคำว่า โรค (disease) อาการ (symptom) และ ภาวะ (condition) แต่ทั้งสามอย่างก็คืออาการที่ทำให้เราไม่สบายกายนั่นเอง

Abdominal Problems ปัญหาเกี่ยวกับช่องท้อง


appendicitis ไส้ติ่งอักเสบ

constipation ท้องผูก

dehydration ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ

diarrhea ท้องเสีย การถ่ายอุจจาระเหลว

food poisoning อาหารเป็นพิษ

heartburn อาการแสบร้อนกลางอก

acid reflux กรดไหลย้อน

irritable bowel syndrome (IBS) ลำไส้แปรปรวน

nausea คลื่นไส้

stomach flu หวัดลงกระเพาะ

ulcer แผลเปื่อย, แผลพุพอง

gastric ulcer (GU), Peptic Ulcer (PU) แผลที่กระเพาะอาหาร

urinary incontinence ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่


Bone, Muscle and Joint Problems ปัญหาเรื่องกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ


arthritis ข้ออักเสบ

bunions นิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป

bursitis เบาน้ำอักเสบ

carpal tunnel syndrome (CTS) โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ

hammertoes นิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ ข้อยึด

muscle cramps ตะคริว โรคกระดูกพรุน

osteoporosis

sports injuries การบาดเจ็บทางการกีฬา

strains กล้ามเนื้อฉีก

sprains อาการเคล็ด

sprain and Dislocation ข้อเคล็ดและข้อเคลื่อน

tendonitis เอ็นอักเสบ


Cardiac Circulatory Problems ปัญหาวงจรการทำงานของหัวใจ


arrhythmia หัวใจเต้นผิดจังหวะ

congestive heart failure หัวใจเลือดคั่ง

heart failure หัวใจล้มเหลว หัวใจวาย

sudden cardiac arrest ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

acute myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

coronary artery disease โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ

hypertension ความดันโลหิตสูง high blood pressure

varicose veins เส้นเลือดขอด


Chest and Respiratory Problems ปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ


allergies อาการแพ้

asthma โรคหอบหืด

bacterial infection โรคติดเชื้อแบคทีเรีย

bronchitis หลอดลมอักเสบ

cold ไข้หวัด

influenza ไข้หวัดใหญ่

laryngitis กล่องเสียงอักเสบ

pneumonia ปอดบวม

sinusitis ไซนัสอักเสบ

strep throat คออักเสบ

swollen glands

tonsillitis ต่อมทอนซิลอักเสบ


Digestive Problems ปัญหาด้านระบบย่อยอาหาร


cirrhosis ตับแข็ง

colitis ลำไส้ใหญ่อักเสบ

gallstones นิ่วในถุงน้ำดี

hemorrhoids ริดสีดวงทวาร

hepatitis ตับอักเสบ

hernia ไส้เลื่อน

jaundice ดีซ่าน

polyps ติ่งเนื้อ


Endocrine Problems ปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อ


diabetes เบาหวาน

goiter คอพอก

hyperthyroidism ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติ


Eye and Ear Problems ปัญหาเรื่องตาและหู


conjunctivitis เยื่อบุตาอักเสบ

ear infection หูติดเชื้อ

ear wax ขี้หู

sties, sty กุ้งยิง

swimmer’s ear น้ำเข้าหู

tinnitus หูอื้อ หรือเสียงในหู

vertigo เวียนศีรษะบ้านหมุน