บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์เอเรีย 18 พฤษภาคม 2567

ทุกปลายเดือน คอลัมน์นี้ขอสนับสนุนกวีนิพนธ์แนวธรรมะ ของคุณ “แสงประภัสสร” จากชมรมยุวกวีสวนสุนันทานะคะ

และชมภาพ จากวันที่ 24 เมษายน 2567 เมื่อพระอาจารย์ชยสาโร (พระธรรมพัชรญาณมุนี) จากสนานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา ได้เมตตามาเยี่ยมเยียนวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ พร้อมทั้งพระอาจารย์ญาณิโก เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรี และโปรดแสดงธรรม ตอบคำถามธรรมะให้กับญาติโยม ศิษยานุศิษย์ที่มากราบนมัสการและต้อนรับกันคับคั่ง ขอขอบคุณภาพและรายงานจากคุณ นารีรัตน์ นครศรีค่ะ


ฐานะห้า ที่ควรพิจารณาเนืองๆ

โคลงกลบท บัวบานกลีบขยาย

○ เรามี ความแก่คล้อย..............สุดหลบ
เรามี ความเจ็บป่วย......................แน่แท้
เรามี ความตายจบ........................คอยอยู่
เรามี พลัดพรากแล้.......................โศกเศร้าใจสลาย

○ เรามี กรรมหน่อเนื้อ................สืบทอด
เรามี ผลกรรมหลาย......................แม่นพร้อง
เรามี กรรมตามตลอด....................ดุจเงา
เรามี กรรมเกี่ยวข้อง......................เปรียบบ้านสุขสม

○ เรามี กรรมทำไว้ ......................ดีหรือชั่ว
เรามี ผลชื่นชม...............................สลดสร้อย
เรามี ความเมามัว............................ประพฤติ ทุจริต
เรามี สติตรึกร้อย............................ลดน้อยเบาหนา ฯ|ะ


แสงประภัสสร


ที่มา ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย เล่มที่ ๒๒ หน้า ๘๑ (พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน หน้า ๖๓-๖๔)

หน่อเนื้อ=สืบสายโลหิต

ร้อย= หนึ่งถึงร้อย