บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์ประมวลภาพงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

ประมวลภาพงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จากวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐  และวัดพุทธานุสรณ์เมืองฟรีมอนต์ วันที่ ๑๕ และ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ ขอบคุณช่างภาพ คุณเกศกนก รัตตกูล คุณนารีรัตน์ นครศรี และคุณมนตรี พวงศรี ค่ะ