บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
๑๓ ตุลา อาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ฉบับนี้ขอส่งข่าวจากกลุ่ม Legacy of the 9th จะจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช รัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย ขอเรียนเชิญทุกท่าน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะ


09.45 น. เริ่มพิธีในภาคเช้า

โหมโรงประโคมดนตรีไทยจากสภาวัฒนธรรมไทยเมืองเบิร์กเล่ย์และ คณะนักดนตรีซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย

10.00 น. ประธานในพิธี, คณะกรรมการ Legacy of the 9th, คณะกรรมการวัด, คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนท์ และประชาชนทั่วไปพร้อมกัน ณ อุโบสถวัดพุทธานุสรณ์

-บูชาพระรัตนตรัย สมทานเบญจศีล

-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์

-ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำรับพร

10.30 น. ตักบาตรพระ ข้าวสาร อาหารแห้ง
11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

-ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 น. เริ่มพิธีในภาคบ่าย

ประธานในพิธีเปิดกรวย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-คณะครูขับเสภา “อาศิรวาทราชสดุดีพระมหาภูมิพล”

-การขับร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” ของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธานุสรณ์ และวัดซานฟรานธรรมาราม

-การแสดงของสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนท์ และสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองเบิร์กเล่ย์

14.00 น. ประธานพิธี, คณะกรรมการ Legacy of the 9th, คณะกรรมการวัด, คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยฯ, คณะครู-นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมกันถวายพวงมาลา เป็นเสร็จพิธี

22.00 น. เริ่มพิธีในภาคค่ำ

คณะกรรมการ Legacy of the 9th และประชาชนพร้อมกันบริเวณหน้า San Francisco City Hall

22.45 น. เริ่มพิธีจุดเทียน ตั้งใจสงบทำสมาธิภาวนาถวายเป็นราชสักการะ 99 วินาที เป็นเสร็จพิธี