บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์ประมวลภาพจากแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ประมวลภาพจากแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดพุทธานุสรณ์ งานไทยคลาสิคอลไนท์ ครั้งที่ ๒๑ นาฎดุริยศิลป์เทิดปิ่นสยาม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ James Logan Performing Arts Center, Union City, California โดยมีท่านกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแอนเจลิส คุณเจษฎา กตเวทิน ให้เกียรติรับเชิญร่วมงาน