บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์บันทึกความสำเร็จของนักเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ทวาทศมาส คีตนาฏการวิถีถิ่นไทย

ไทยคลาสิคอลไนท์ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปีที่ 20 ของโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์ ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ด้วยความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทำให้ทั้งฝ่ายนักเรียน คณะครูและผู้จัดมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยต่อไปอีก

บันทึกฉบับนี้ขอนำภาพของการเตรียมพร้อมก่อนแสดงและวันแสดงมาให้ได้ชมกันหลากมุม โดยการแสดงปีนี้ ชื่องานว่า ทวาทศมาส คีตนาฏการวิถีถิ่นไทย เป็นการนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของประเพณีไทยในรอบสิบสองเดือนมาเรียบเรียงเป็นชุดการแสดงตามที่นักเรียนได้นำออกแสดงมาทั้งปี อาทิ ประเพณีเข้าพรรษา พุทธชาดกมหาชาติ นาฏลีลาจากภาคต่างๆ ของไทย สงกรานต์และการแห่ริ้วขบวนเพื่อไหว้พระในวาระต่างๆ เป็นต้น ขอบคุณ คณะครูอาสาประจำปี จากโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ ครูหทัยรัตน์ พูดคล่อง ครูวิทยา หมายดี และครูจักรพงษ์ สมพร

เสียดายที่พื้นที่ของคอลัมน์มีไม่มากหากสนใจจะชมภาพมากกว่านี้ ติดตามได้ที่เว็บไซต์สรรพรสดอทคอมนะคะ www.sapparos.com


พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ