บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์หลากกิจกรรมปลายเดือนพฤษภาคม 2556

วันคืนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วทำให้ช่วงนี้หลายๆ คนตั้งตัวกันไม่ติด โดยเฉพาะดิฉันเองนั้นวิ่งรอกกับหลากกิจกรรม บางรายการก็ไม่ทันได้รายงานถึงกิจกรรมใหม่มาอีกแล้ว ทำให้สับสนจนงานเขียนออกมาผิดพลาดหลายเรื่อง ก็ต้องขออภัยผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ ไม่แก้ตัวให้เสียเนื้อที่นะคะ เอาเป็นว่าขอแก้ข่าวเป็นเรื่องๆ ไปนะคะ

แก้ข่าวที่รายงานผิดค่ะ

ฉบับวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2013 เขียนถึงงานแสดงประจำปีนาฏศิลป์และดนตรีไทย ของวัดพุทธานุสรณ์ ไทยคลาสิคอลไนท์ครั้งที่ 19 วันแสดง คือวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2013 ค่ะ ที่ James Logan HS, Center of Performing Arts เวลา 4.30 p.m. – 9.30 p.m. สอบถามรายละเอียดได้ ที่วัดพุทธานุสรณ์ โทรศัพท์ 510-790-2294 และในรายงานเดียวกันนี้ได้กล่าวถึงคณะครูนาฏศิลป์และดนตรี สี่ท่านที่ได้มาประจำการประจำปีที่วัดตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 (ฉบับนั้นเขียนไปว่าเป็นปี พ.ศ. 2556) คือ ครูแก้ม-สุขนิสา วรประยูร ครูบุ๋ม-จุฑามาศ นกน้อย ครูนะโม-ชนินทร์ พรหมเลข ครูน้ำตาล-วุฒิพงศ์ นุชเนียน ซึ่งทุกวันนี้กำลังตั้งอกตั้งใจฝึกสอนนักเรียนเพื่อให้งานแสดงนี้สำเร็จเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนค่ะ อย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะคะ

พบกับผู้มาเยือนซานฟรานเดือนพฤษภาคม

ดร.พลสิทธิ์ หนูชุชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอาล่ะค่ะแก้ตัวและเพิ่มเติมตามที่จำเป็นแล้วนะคะ คราวนี้ก็มาถึงเนื้อเรื่องที่จะขอนำเสนอสำหรับฉบับนี้ พบกับผู้มาเยือนซานฟรานฯ-เบย์แอเรีย ท่านผู้นี้เป็นผู้มีคุณูประการต่อวงการศึกษาของไทยท่านหนี่ง นั่นคืออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากประเทศไทยที่เดินทางมาดูงานเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านคือ ดร.พลสิทธิ หนูชูชัย ค่ะ

ดิฉันได้มีโอกาสได้พบและพูดคุยกับท่าน และประทับใจกับวิสัยทัศน์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง ก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเราจะได้รู้จักท่านกันพอเป็นสังเขปนะคะ ส่วนหากจะอ่านรายละเอียดมากกว่านี้ ติดตามไปอ่านงานเขียนของคุณยงยุทธ สังขโกวิทย์ เพื่อนสนิทที่เทคแคร์อาจารย์ในเบย์แอเรียในการเดินทางมาครั้งนี้ได้ในเว็บไซต์ของดิฉัน http://lilitda.blogspot.com/

ดร.พลสิทธิ์ นี้ท่านเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในเบย์แอเรีย ที่เมืองเบิร์กเล่ย์ เคยเป็นนักกีฬาในทีมซานฟราน เข้าแข่งกีฬาประเพณีแคลิฟอร์เนียเหนือ-ใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1964-65 ด้วย

ดร.พลสิทธิ์ เป็นศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 ปี พ.ศ. 2502 จบ ป.กศ.สูง ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ จบ การศึกษาปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร จบระดับปริญญาโท (M.S.) Teaching English, Southern Oregon University จบระดับปริญญาเอก (Ph.D.) Applied Linguistics & TESOL, New York University

รับราชการเป็นวิทยากรโท สำนักงาน ก.พ. และได้โอนไปดำรงตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลายมหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรการกีฟาแห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วาระที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดร.พลสิทธิ์เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมที่จะรับมือเข้าเป็นประชากรอาเซี่ยนในอีกสามปีข้างหน้านี้ อาจารย์ได้เน้นเป็นพิเศษกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ จัดให้นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษในวันที่กำหนด พร้อมผลักดันความคิดในการนำมหาวิทยาลัยสู่เวิร์ลคลาส โดยขอเน้นเรื่องคุณภาพของบัณฑิตให้สังคมยอมรับ รวมไปถึงวิธีการบริหารจัดการและการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เป็นที่น่าเรียนและอยู่ในมาตรฐานสากล และมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรณ์ของอาเซียน (Asian Resource Center) อาจารย์ท่านเรียกของท่านว่าเป็นโครงการช้างเผือก คือการนำอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไปเป็น Visiting Professors

โดยในโครงการนี้เมื่อท่านนำมาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราฟังที่วัดมงคลฯ เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ พวกเราให้ความสนใจและพร้อมสนับสนุนอาจารย์ในเรื่องนี้อย่างมาก ท่านเล่าว่า ที่เดินทางมาอเมริกาครั้งนี้ นอกจากจะมาพบปะนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าม.บ้านสมเด็จแล้ว ยังมีนัดหมายเพื่อพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดและติดต่อนำศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยในอเมริกา อาทิ แสตนฟอร์ด ยูซีเบิร์กเล่ย์ นิวยอร์ก เป็นต้น ให้ไปสอนและไปแลกเปลี่ยนวิชาการที่ศูนย์วิจัยแห่งใหม่ที่ทางม.บ้านสมเด็จ กำลังดำเนินการสร้างอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งที่สุพรรณบุรีนี้จะทำเป็นศูนย์วิจัยเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเข้ามาดำเนินการศึกษา ฝึกฝน อบรม ตัวอย่างเช่น วิจัยเพิ่มเติมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จากโครงการในพระราชดำริ เป็นต้น

และอีกหลายๆ โครงการนำร่องที่ท่านอธิการได้ตั้งไว้ ล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และท่านได้ฝากบอกต่อชุมชนไทยในเบย์แอเรียนี้ด้วยว่า หากท่านผู้ใดรู้จักคณาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยในอนาคต หากมีเวลาสนใจจะไปเป็น visiting professor ทางมหาวิทยาลัยขอเชิญไปแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับนักศึกษา โดยในช่วงเวลาสั้นๆ นั้นทางมหาวิทยาลัยจะให้ที่พัก และพาเที่ยวในกรุงเทพฯ ก็ติดต่อได้ที่สำนักงานอธิการบดี ม.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เลยค่ะ เบอร์โทรศัพท์ 662-473-7000 ext. 1106-7 email: noochoochai@yahoo.com

ถือเป็นการมาเยือนถิ่นเก่าของท่านอธิการที่เริ่มและจบลงด้วยความประทับใจจากนักศึกษาและพระสงฆ์ที่ได้มีโอกาสสนทนาพาทีกับท่านทุกคนค่ะ

ดิฉันขอแถมท้ายด้วยว่า “ท่านอธิการท่านมีวิถีชีวิตที่ติดดินมากๆ”

สำหรับภาพประกอบคอลัมน์ นอกจากจะเป็นภาพของ ดร.พลสิทธิ กับคณะนักเรียนปริญญาโท ที่วัดมงคลรัตนารามแล้ว ก็จะได้ชมภาพจากงานไทยไนท์ของนักเรียนไทยในแสตนฟอร์ดที่จัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ และภาพจากงาน The Cultural Procession for Mayor's 2013 APA Heritage Month Celebration, Monday May 6 ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยวัดมงคลรัตนารามไปร่วมกิจกรรม ณ ซิตี้ฮอลซานฟรานซิสโกด้วย

ก่อนจากกันก็ขอส่งกำลังใจมาให้กับนักกีฬาของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ที่วีคนี้จะนำทัพกีฬามาปะทะแบบพี่ๆ น้องๆ สมัครสมานสามัคคีกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ที่ ลอส แอนเจลิส ไม่ว่าใครจะชนะก็ตาม สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความสนิทสนมรักใคร่ “จะกลมเกลียวดั่งใจนึก” ของทั้งสองสมาคม ไม่มีสีไม่มีแต้ม มีแต่เติมรักให้กันและกันตั้งแต่ปีแรกจน ณ บัดนี้เป็นปีที่ 57 แล้ว

ขอบคุณคณะเจ้าภาพชุมชนไทยในแอลเอ และเมืองใกล้เคียง ปีนี้ดิฉันไม่มีโอกาสลงไป แต่ก็นึกภาพแห่งความสนุกในสนามออกทุกขั้นตอน ทุกความประทับใจกับความสมัครสมานสามัคคีของพวกเราคนไทยในแคลิฟอร์เนียเหนือและใต้ “ทุกสิ่งประสงค์จงใจจะสำเร็จได้ด้วยสามัคคี”

สุดท้าย (จริงๆ) ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลบุญ วิสาขบูชา นี้ทุกท่านค่ะ