บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์ประมวลภาพจากงานนาฏศิลป์และ ดนตรีไทย ปี 2019 นักเรียนวัดพุทธานุสรณ์

ฉบับนี้ขอนำภาพของความสำเร็จงานประจำปีนาฏศิลป์และดนตรีไทยของนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2019 มาให้ชมกันค่ะ ณ James Logan Performing Arts Center, Union City, California

Thai Classical Night 25th สายนทีแห่งนครา

ผลงานของคณะครูอาสาประจำปีของวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย ขอแสดงความยินดีกับครูทั้งสี่คน(จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานประสบความสำเร็จ เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง โดยคณะครูอาสาประจำการรุ่นที่ 35 ทั้งสี่คนมีรายนามดังนี้ค่ะ

ครูก๊อต-ชยาภรณ์ ทองยืน ครูภาษาไทย ครูไหม-ธิดารัตน์ สิงห์สมบุญ ครูนาฏศิลป์ ครูเบญจ์- เบญจภูมิ ท่าฉลาด ครูดนตรี ครูเต้-บุญฤทธิ์ บุญเยี่ยม ครูดนตรี

งานประจำปีที่ 25 ครั้งนี้มีชื่อการแสดงว่า สายนทีแห่งนครา การแสดงจัดแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกชื่อว่า ทศมินทราภิเษกสดุดี และ ช่วงที่สอง สายนทีแห่งนครา เป็นธีมที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตคนไทยที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการจัดงานด้วยค่ะ สวยงามเช่นใดชมได้จากภาพนะคะ