บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆที่อยากจะขอสนับสนุนเต็มที่ค่ะ

เป็นอีกหนึ่งความฝันของดีฉันที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนโขนให้เยาวชนไทยในซานฟราน และเบย์แอเรีย ไม่ว่าจะเป็นวัดใดจัด สภาฯใดจัด ก็ขอให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านผู้อ่านได้ติดตามคอลัมน์นี้บ่อยๆ ท่านก็คงจะทราบว่าดิฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโขน ไม่ว่าครั้งใดที่ได้ไปประเทศไทยและได้ไปชมการแสดงโขนก็จะนำเรื่องราวมาเขียนให้อ่านกันเป็นประจำ ดังนั้นเมื่อทราบข่าวว่าจะมีครูผู้ชำนาญการจะเดินทางมาสอนโขนให้ถึงเบย์แอเรีย ก็ต้องสนับสนุนเป็นพิเศษอยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ

สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองเบิร์กเล่ย์ จะได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย โขน-ละคร โดยครูชำนาญการจากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาจารย์ วชิรพงศ์ ยนตรกิจ และอาจารย์เมศิณี มฆัษเฐียร สถานที่เรียน ณ วัดมงคลรัตนาราม เมือง เบิร์กเล่ย์ แคลิฟอร์เนีย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

วิชาที่เปิดสอน คือพื้นฐานเบื้องต้น โขน-ละคร (พระ นาง ยักษ์ ลิง) วันเวลาที่ สอน พุธ พฤหัส ศุกร์ เวลา 4-6 p.m. วันเสาร์ ภาคเช้า เวลา 10 a.m.-12 p.m. วันเสาร์ ภาคบ่าย เวลา 1-3 p.m.

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.เพลินใจ กุนทีกาญจน์ 510 269-0631 คุณอัจฉรา วงศาโรจน์ 510 520-1468 และ คุณไอยศรา กิตติวัฒน์ 650 430-7748

ซึ่งในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน นี้ ทางวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์ จะมีกิจกรรมงานใหญ่ถึงสามรายการ คือ งานพิธีไหว้ครูและครอบครู ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 วิทยากรผู้อ่านโองการที่จะเดินทางมาจากประเทศไทย คือ อาจารย์ อนันต์ สบฤกษ์ งานสมโภชน์ครบรอบสี่สิบปีของวัดและวางศิลาฤกษ์ อุโบสถหลวงพ่อพระพุทธโสธร วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 และ การแสดงละครเวที เรื่องทวิภพ ฉบับพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

ซึ่งรายละเอียดและเรื่องราวการเตรียมพร้อมของแต่ละงาน ดิฉันจะค่อยๆ ทยอยเขียนลงในโอกาสต่อไปนะคะ ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สนใจสมัครเรียนโขนก่อนค่ะ จะได้มีเวลาลงทะเบียนกันทัน

และขอส่งภาพจากงานวันอาสาฬหบูชาของวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งผ่านมาให้ชมกันพอเป็นสังเขปค่ะ