บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์บันทึกจากเบย์เอเรีย 18 พฤษภาคม 2556

ฉบับนี้ผมได้ขอสัมปทานเนื้อที่จากพี่แมว “เพ็ญวิภา” อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย โดยเฉพาะนักธุรกิจร้านอาหารไทยทั่วไปในเบย์แอเรีย และเมืองใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย-อเมริกัน แห่งแคลิฟอร์เนีย ได้จัดงาน First Norcal Labor Law Workshop ที่วัดพุทธนุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ โดยมี วีระชัย จงรุ่งเรืองเจริญ คณะกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานจัดงาน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จาก U.S.Department of Labor San Francisco District Office สองท่าน คือ Jenifer Kihnley, Community Outreach & Resource Planning Specialist และ Michael Eastwood มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Fair labor Standard Acts และ Ann M Rossi, Rossi & Mac Donald,LLP บรรยายเรื่อง Wage & Hour Laws, record keeping, Joint and multiple employer determinations

และได้เชิญวิทยากรชาวไทย กิตติ ยินดีผล Farmer Insurance Agency และกรรมการบอร์ดสภาหอการค้าไทย-อเมริกัน แห่งแคลิฟอร์เนีย บรรยายเรื่อง Worker compensation Insurance คุณนิชา เทียนเงิน เจ้าของร้าน Nicha Thai Cuisine บรรยายเรื่อง หากเกิดปัญหาการถูกฟ้องร้องจากคนงานควรปฏิบัติอย่างไร คุณสิรีรัตน์ ประภาทัสสี Senior Accountant บรรยายเรื่อง Tax & business Formation

วิทยากรที่รับเชิญมาบรรยายในวันงาน เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน มีผู้มาร่วมรับฟังการบรรยายประมาณ 60 คน ทุกท่านได้ให้ความสนใจในการรับฟังและสอบถามผู้บรรยายเพื่อทำความเข้าใจ เพราะแต่ละประเด็นที่นำมาพูดนั้นล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นส่วนมาก สิ่งที่เกรงว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการคือการถูกตรวจสอบเรื่องค่าจ้างแรงงานและเวลาทำงานที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานแนะให้ทำให้ถูกต้อง ให้มีกรอกบัตรบันทึกการทำงานประจำรายวัน ค่าจ้างแรงงานก็ให้จ่ายตามที่กรมแรงงานกำหนด ข้อสำคัญต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถพิสูจน์ได้ หากมีการตรวจสอบจริง ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราทำให้ถูกต้อง

ข้อมูลที่วิทยากรแต่ละท่านได้บรรยายล้วนเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และจะช่วยให้ดำนินธุรกิจไปด้วยความราบรื่นเหมือนมีภูมิคุ้มกัน ผมเองในฐานะผู้ดำเนินงานจัดให้มีการสัมมนา เพราะได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว และอาจจะเกิดขึ้นได้อีกตราบเท่าที่เรายังต้องทำมาหากินกับร้านอาหาร ถ้าเกิดปัญหาดังกล่าวย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สิน เสียเวลา และชื่อเสียง เราจะไปโทษกฏหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาทำการตรวจสอบไม่ได้ เพราะกฏหมายนี้มีมานานแล้ว และตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเข้มงวดเอาจริงเอาจัง มีออฟฟิศของ Labor Board ในซานฟรานซิสโก อย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อผู้ประกอบการ แต่เราในฐานะผู้ประกอบการควรทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ผมรู้สึกเสียดายแทนท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมสัมมนา หลายท่านอยากมาแต่ไม่สะดวกเพราะติดเวลาทำงาน และการเดินทางไกล ผมประทับใจกับท่านเจ้าของร้านไทยเชพ สคราเมนโต อุตส่าห์เดินทางไกลมาร่วมงาน และอีกหลายท่านเรียกร้องให้สมาคมฯ ได้จัดอีก ก็น้อมรับและตั้งใจจะจัดการประชุมสัมมนาอีกหากมีโอกาส ผมเองไม่สามารถจะบันทึกรายละเอียดในการประชุมครั้งนี้มาแจกแจงให้ท่านได้ทราบกันทั่วไป หากท่านที่ไม่ได้ร่วมประชุม แต่ต้องเอกสารเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ที่เป็นภาษาไทยติดต่อขอรับได้ที่..สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โทร (831) 332-6653 หรือ Email : wanlopkachin@gmail.com ผมยินดีที่จะจัดส่งให้ท่าน

ทางสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้เอ่ยนามมา ขอขอบคุณมายังสภาหอการค้าไทย-อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่ช่วยให้คำปรึกษาหารือ ให้เอกสาร และงานนี้จะสำเร็จไปมิได้หากไม่ได้ คุณวีระชัย จงเจริญรุ่งโรจน์ เป็นผู้วิ่งเต้นประสานรับเป็นประธานจัดงาน และทีมงานผู้ช่วยทุกท่านมี คุณวันวิสา วัฒนธำรง Triple World Travel and Interpreter, คุณปุ๊กกี้ Orchid Boom Spa, คุณยูโกะ Nationwide Insurance, คุณน้ำฝน Banana House Restaurant San Francisco, ขอบคุณท่านที่นำอาหารมาร่วมเลี้ยงแขกในงาน และกราบขอบพระคุณ พระวิเทศธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ที่ช่วยเอื้อเฟื้อสถานที่ห้องเอนกประสงค์ และขอบคุณคณะครูวัดพุทธานุสรณ์ที่ช่วยบริการน้ำชากาแฟ

ชาวซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย และเมืองใกล้เคียงขอขอบคุณ คณะกงสุลสัญจรที่อำนวยความสะดวกให้บริการต่อพาสปอร์ต บัตรประชาชนและนิติกรรมอื่นๆ ที่วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ เมื่อเสาร์-อาทิตย์ 11-12 พฤษภาคม ที่ผ่าน บริการทุกระดับประทับใจ นำทีมโดย..กงสุลบรรณา วังวิวัฒน์ กงสุลคมกริช จองบุญวัฒนา และอาสาสมัครจากสมาคมไทยฯ ไพโรจน์ รัตนเถลิงศักดิ์ วีระชัย จงรุ่งเรืองเจริญ คุณสุธี วัดพุทธาฯ ท่านว่ากองทัพเดินด้วยท้อง.. วัลลภ คชินทร นายกสมาคมฯ ไพฑูรย์ สุขกสิกร อดีตนายกสมาคมฯ คุณแดง-กิ่งกาญจน์ สมิตามร และคณะกรรมการวัดพุทธานุสรณ์ ดูแลเรื่องอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญ มิขาดตกบกพร่อง

ก่อนจบบันทึกจากเบย์แอเรีย ขอแสดงความเสียใจมายัง คุณพรพิไล อัศวโกวิท อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และญาติพี่น้องที่สูญเสีย คุณแม่ยวดเอ็ง บัวศรี อายุ 85 ปี ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น วัลลภ คชินทร นายกสมาคมไทยฯ และคณะกรรมการนำพวงหรีดมาร่วมงานฌาปณกิจ ด้วยจิตคารวะและไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์ ขอให้ท่านไปสู่คติในสัมปรายภพนใหม่เทอญฯ

สวัสดีครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า


วัลลภ คชินทร รายงาน