บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์Asian Heritage Month in USA

เดือนพฤษภาคมย่างมาถึงพร้อมอากาศที่สดใส มีแดดยามเช้ามีลมพัดเย็นสบายตอนเย็น พร้อมๆ กับการเตรียมพร้อมของชุมชนอาเซียน-ปาซิฟิคที่ได้โอกาสเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ ของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ให้เป็นที่ประจักษ์ในชุมชนอเมริกันทั่้วสหรัฐอเมริกา ดังที่ประธานาธิบดี บารัก โอบาม่า ได้ลงนามประกาศไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ ให้เดือนพฤษภาคมทั้งเดือนเป็นเดือนของเทศกาลฉลองชุมชนอาเซียนอเมริกันปาซิฟิค ในฐานะที่เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความสำคัญของสหรัฐอเมริกา

ในเดือนนี้ทางสมาคมไทยและวัดไทยหลายๆ วัดในเบย์แอเรียต่างก็พากันได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน เพื่อแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การแสดงศิลปะไทย และอาหารไทย ตามสถานสำคัญๆ ของเมือง ซึ่งทางคอลัมน์นี้จะได้ติดตามนำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาเสนอในวีคหน้านะคะ ในวันนี้ขอนำเสนอภาพและเรื่องราวจากงานในวีคที่ผ่านมาดังนี้ค่ะ

จากสภาวัฒนธรรมฯ เบิร์กเล่ย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ สภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองเบิร์กเล่ย์ ได้รับเชิญไปร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยแคลิฟอร์เนีย (Muay Thai California) ที่ Unify Event Center in San Jose ซึ่งมีคุณ Faith Amsterdam ผู้เป็น Owner and Vice President of Muay Thai California/Owner and CEO at Muay Thai Ultimate promotion เป็นหนึ่งในผู้จัดงานครั้งนี้

ผู้ที่ทางสภาฯ ได้จัดส่งไปร่วมแสดงเป็นคณะครูอาสาและกรรมการของสภาฯ เบิร์กเล่ย์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ไอยศรา กิตติวัฒน์ ศุภโชค พงศ์ธนานนท์ วลัยพิศ พงศ์ธนานนท์ อติกันต์ พงศ์ธนานนท์ ภาภัทร์สร แก้วประดับ สุรีวัลย์ มั่นดี สิริมา ยืนยั่ง วรรณทิพย์ กาวินคำ

โดยทางสภาฯ ได้จัดส่งการขับร้องเดี่ยวในเพลงชาติไทย การแห่ขบวนกลองยาวรอบเวทีมวย การแสดงรำลาวกระทบไม้ ระบำฟ้อนที ในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ และก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันชิงแชมป์ ได้มีการแสดงดนตรีปี่กลองและฉิ่งบรรเลงประกอบในการแข่งขันมวยคู่เอกชกชิงแชมป์อีกด้วย

ชมภาพบรรยากาศการชกมวยแบบไทยๆ ที่ครบกระบวนการด้วยการเป่าปี่ตีกลอง และดนตรีนาฏศิลป์ไทยบนเวทีมวย ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในชุมชนอเมริกันได้อีกหนึ่งทาง คอลัมน์นี้ยินดีสนับสนุนค่ะ

พบกันใหม่โอกาสหน้า