บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์บันทึกจากเบย์แอเรีย 30 สิงหาคม 2557

สวัสดีครับแฟนานุแฟนคอลัมน์ บันทึกจากเบย์แอเรีย ฉบับนี้ ผู้เฒ่าหัวใจสะออน ได้รับมอบหมายจากพี่แมว “เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์” ให้รายงานข่าวความเคลื่อนไหวในเบย์ แอเรีย แทนตัวชั่วคราว ด้วยมีภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ยากจะปฏิเสธ เพราะเป็นไฟลท์บังคับ จะบังคับ..หรือลับ ลวง พลาง มากน้อยประมาณใด ก็กระซิบกระซาบถามไถ่กันเองนะขอรับ

บันทึกจากเบย์แอเรียฉบับนี้ ผมต้องของดบทความหรือบันทึกชั่วคราว เพราะใคร่จะเสนอบันทึกเรื่องราวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมของ ท่านกงสุลใหญ่เจษฎา กตเวทิน และคณะ จากสถานกงสุลไทย ณ นครลอสเแอนเจลิส ได้จัดกงสุลสัญจรนัดพิเศษ มาพบปะเยี่ยมเยือนและสนทนาปราศรัยกับชุมชนไทยใน ซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย อย่างเป็นทางการ นับว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์และภาพแห่งความประทับใจแด่พี่น้องชาวใน ซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย และเมืองใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความสำคัญต่อชุมชนไทยในพื้นที่การปกครองของท่าน พวกเราชื่นชมยินดีที่มีท่านคอยห่วงใย และมีโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณมา โอกาสนี้

ท่านฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยความห่วงใยมาถึงชาวไทยที่อยู่ในเมือง American Canyon, Napa Valley และเมืองใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกี่ยวเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม ท่านขอให้รายงานตรงถึงสถานกงสุลใหญ่ (323) 962-9574 หรือที่สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ (831) 332-6653 และวัดไทยในเบย์แอเรีย ทุกแห่ง เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือกันต่อไป

และอีกงานหนึ่งครับ กงสุลสัญจรบริการต่อพาสปอร์ต ทำบัตรประชาชน และทำนิติกรรมทั่วไป วันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 กันยายน วัดไชยมงคล 1613 Fairfield Avenue Fairfield, CA 94533 ตั้งแต่เวลา 09:00 Am เป็นต้นไป พบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ


ผู้เฒ่าหัวใจสะออน รายงาน