บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์บันทึกจากเบย์แอเรีย วันที่ 4 เมษายน 2558

บันทึกจากเบย์แอเรียฉบับนี้ ขอนำภาพจากกิจกรรมของวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โดยพิธีดังกล่าวได้จัดในเวลา ๑๙.๐๐ น. วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อุโบสถวัดพุทธานุสรณ์ โดยคณะกรรมการจัดงานเลือกจัดในวันที่ ๑ เมษายน เวลากลางคืน เพื่อที่จะได้ตรงกับวันที่ ๒ เมษายน ในประเทศไทย

ซึ่งในค่ำคืนที่ ๑ เมษายน ณ อุโบสถวัดพุทธานุสรณ์ ได้มีพสกนิกรไทยในแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และสมาชิกวัดพุทธานุสรณ์ มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก แต่ละคนมีสีหน้าปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสมาทำบุญ นั่งสมาธิ และฟังเทศนาธรรมจากพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านไปด้วยความสำเร็จดียิ่ง

ขอเชิญชมภาพจากงานในคืนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ค่ะ ขอบคุณประชาสัมพันธ์ นารีรัตน์ นครศรี และ สมชนก ปรารถนาดี สำหรับภาพค่ะ