บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์บันทึกจากเบย์เอเรีย 7 มิถุนายน 2557

สำหรับฉบับนี้ขอเชิญชมภาพกิจกรรมสังคมในเบย์แอเรียค่ะ