บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์แอเรีย 31 ตุลาคม 2558

บันทึกฉบับนี้ชมภาพกิจกรรมจากชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียภาคเหนือค่ะ

1.งานออกพรรษาและวันรำลึกถึงพระปิยมหาราช วัดพุทธานุสรณ์

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองฟรีมอนต์ และนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดพุทธานุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 พร้อมกับพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันออกพรรษา

2.ร่วมบุญกัณฑ์เทศกัณฑ์สุดท้ายวัดมงคลรัตนาราม

วัดมงคลรัตนาราม ฝากประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลายที่ไปร่วมงานบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ศกนี้ โดยมีเจ้าภาพนำโดย วิสุทธิ กุนทีกาญจน์ รวมยอดกัณฑ์เทศกัณฑ์นี้จำนวน 5,599.99 ขออนุโมทนา ชมภาพบรรยากาศญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในวันนั้น