บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์ภาพแห่งความสำเร็จ

อบรมดนตรีไทยโดยครูชำนาญการจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ

สวัสดีมายังผู้อ่านคอลัมน์บันทึกจากเบย์แอเรียทุกท่าน ผู้เขียนห่างเหินการบันทึกไปหลายเดือน ติดธุระสำคัญหลายประการในการทำงานให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมของวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ หรือวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์ หากมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ผู้เขียนก็มิได้รั้งรอที่จะเข้าไปร่วม

ล่าสุดเพิ่งปฏิบัติภารกิจประสานงานโครงการสำคัญเสร็จสิ้นไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา นั่นก็คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นดนตรีไทย ครั้งที่สอง ของ สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ ส่งครูชำนาญการดนตรีไทยมาให้เราอีกเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2559) เพื่อให้การเรียนการสอนได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางสภาฯฟรีมอนต์จึงได้เรียนเชิญอาจารย์สองท่านที่ได้เดินทางมาสอนเมื่อครั้งแรกคือ อาจารย์ทรงยศ แก้วดี หัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ไทย และอาจารย์ ชัยรัตน์ วีระชัย ครูชำนาญการดนตรีไทย มาทำหน้าที่อบรมดังครั้งก่อน

สำหรับปีนี้ มีนักเรียนทั้งเยาวชนและผู้ปกครองจากซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนเรียนเครื่องดนตรีเกินหนึ่งชิ้น 14 คน การอบรมได้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 และสิ้นสุดลงในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ได้มีการแสดงผลงานและมอบสัมฤทธิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

นับเป็นความสำเร็จของโครงการเผยแพร่ดนตรีไทยของสภาฯฟรีมอนต์อีกครั้ง ขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งกรรมการสภาฯฟรีมอนต์ กรรมการบริหารวัดและกรรมการบริหารโรงเรียนวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ์ ขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอบคุณวิทยาลัยนาฏศิลป์ โดยเฉพาะ ดร.บำรุง พาทยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ที่เป็นส่วนสำคัญในการอนุญาตให้วิทยากรทั้งสองท่านได้กลับไปสอนอีกครั้ง

ดนตรีไทยไม่มีวันสูญหายหากพวกเราชุมชนไทยในอเมริกาช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่ เพื่อลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในอเมริกาจะได้สืบทอดเจตนารมณ์นี้ต่อไป

ขอเชิญชมภาพจากบรรยากาศการเรียนการสอน และงานแสดง แล้วท่านผู้อ่านก็จะสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นในการสอนจากวิทยากรทั้งสองท่าน ความมุ่งมั่นและชื่นชมในการเล่นดนตรีไทยของนักเรียนทุกคน ผ่านภาพประทับใจเหล่านี้ ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์ของสภาฯฟรีมอนต์ คุณนารีรัตน์ นครศรี และ คุณเอ็ด มิกซ์ ช่างภาพของวัดพุทธานุสรณ์ มา ณ ที่นี้ด้วย

และผู้เขียนจะกลับมารับใช้ในการบันทึกเรื่องราวในเบย์แอเรียนี้ในโอกาสต่อไปนะคะ


เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
บันทึก August 15, 2018