บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
ขอต้อนรับ ครูเม เมศิณี มฆัษเฐียร และครูโด้ วชิรพงศ์ ยนตรกิจ จากวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ เดินทางมาถึงซานฟรานซิสโกแล้ว เพื่อช่วยงานแสดงโขนเฉลิมฉลอง 40 ปี วัดมงคลรัตนาราม  และจะจัดการสอนโขนเบื้องต้นให้ผู้สนใจ  เริ่ม พุธที่ 28 พฤหัส ที่ 29 ศุกร์ที่ 30 และเสาร์ 31 นี้เป็นเวลา 3 อาทิตย์ พิธีมอบสัมฤทธิบัตรโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ โดยมี รศ. พัชรี วรจรัสรังสี เป็นอาจารย์นิเทศก์ จากคณะครุศาสตร์ เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตร พร้อมด้วย อาจารย์ กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้แทนจากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้สนับสนุนโครงการเดินทางมาด้วย ครูอาสาภาคฤดูร้อนของโครงการนี้ ได้แก่ครู ณัฐวดี ธาตุดี ครูแพรฟ้า ชื่นรักชาติ ครูสุนิสา ชูชัยยะ กรรมการสภาวัฒนธรรมไทยฯฟรีมอนต์ ร่วมงานเมืองพี่เมืองน้อง Sister Cities ของเมือง Union City, California เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 August  2019ประมวลภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2562 ในเบย์แอเรีย แคลิฟอร์เนีย

บันทึกฉบับนี้ขอนำภาพกิจกรรมที่ผ่านในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ วันเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นเดือนที่เก้าของปีแล้ว ฤดูร้อนจบสิ้นในเดือนนี้ หลังจากวันหยุดยาว Labor Day วีคเอ็นด์นี้แล้ว ปีการศึกษาใหม่ในอเมริกาก็ได้ฤกษ์เปิดภาคเรียน แถวๆ บ้านผู้เขียนในเมืองยูเนี่ยนซิตี้รถติดเหมือนเมืองไทยเลย

นอกจากภาพแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ให้วัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์ อีกครั้งนะคะ เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่ทางวัดมงคลรัตนารามจะมีงานใหญ่ถึงสามงานด้วยกัน คือ งานครอบครูโขนละคร 8 กันยายน เวลาสิบโมงเช้า ณ วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St. Berkeley, CA 94703 งานฉลองวัดครบสี่สิบปี ในวันที่ 15 กันยา ตั้งแต่เก้าโมงเช้า ณ วัดมงคลรัตนาราม งานละครเวที ทวิภพ ภาคพิเศษ 22 กันยายน เวลา 3.30 p.m. Dinner 5 p.m. เริ่มการแสดง ณ โรงละคร Oakland Cultural Center, 388 Ninth St. Oakland, CA 94607 บัตรราคา $30 ติดต่อจองบัตรได้ที่วัดมงคลรัตนาราม 510 849-3419 หรือ คุณอัจฉรา วงศาโรจน์ 510 520-1468 ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนงานบุญทั้งสามงานนะคะ