บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ประสันโน) ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี ได้โปรดมาบรรยายพระธรรมเทศนาแก่ญาติโยม ณ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน ขอบคุณภาพจากคุณนารีรัตน์ นครศรี ค่ะเชิญร่วมงานสมโภช วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์ แคลิฟอร์เนีย

บันทึกฉบับนี้ ขอประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ถึงกิจกรรมสำคัญของวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์ นะคะ ขอเชิญชวนให้ท่านที่อาศัยอยู่ในบริเวณแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ หรืออยู่แห่งใดที่ท่านจะสามารถไปร่วมได้ ก็คืองานสมโภข 40 ปีและวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลวงพ่อพระพุทธโสธร ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ในเวลา 10.00 น. ถึง 15.30 น. ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์


รายละเอียดของพิธีในงานมีดังนี้ค่ะ

เวลา 10.00 น. ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 12 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายไทยทาน/กรวดน้ำ รับพร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ / ตีกลองสะบัดชัย

เวลา 11.00 น. พระสงฆ์ 59 รูป รับบิณฑบาตปัจจัยทิพย์ สาธุชนถวายภัตราหารเพล

เวลา 11.30 น. บริการอาหารโรงทานการกุศลแก่แขกผู้มีเกียรติ และทุกท่านที่มาร่วมงาน

เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จากนั้นพระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายแด่พระมงคลเทพโมลี (หลวงพ่อมงคล)

เวลา 14.00 น. การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย (โขน) โดยสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองเบิร์กเล่ย์ วัดมงคลารัตนาราม

เสร็จพิธีการประมาณ 15.30 น.


ประวัติวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย โดยสังเขป

วัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 หรือ ค.ศ. 1978 โดยมีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมลี อดีตเจ้าอาวาส เป็นผู้ก่อตั้ง ร่วมกับชุมชนชาวไทยเบย์แอเรีย อาคารหลังแรกของวัดอยู่ที่เมือง South San Francisco, California และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองเบิร์กเล่ย์ อันป็นสถานที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเขตชุมชน ทำให้สะดวกในการเดินทางไปวัดโดยสถานีรถไฟฟ้าลงที่สถานี Ashby BART อยู่ห่างจากวัดเพียงแค่ หนึ่งบล็อก นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางสาย 12 ผ่านข้างวัดด้วย

พระประธานของวัด พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒน์มหามุนี (ภ.ป.ร.) เป็นพระประธานของวัดมงคลรัตนาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนาม ทรงเจิม ทรงพระสุเหร่าและโปรดเกล้า ฯ พระราชทานมาประดิษฐานที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2523 มี สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (วาสน์ วาสโน) เป็นประธานในพิธีเททอง

และที่วัดยังมีพระประธานหลวงพ่อพระพุทธโสธร ซึ่งได้รับอนุญาตให้จำลองจากองค์จริงที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา และไว้สำหรับเป็นพระประธานภายในอุโบสถที่กำลังเตรียมการก่อสร้าง

ขอเล่าถึงความผูกพันของผู้เขียนกับวัดมงคลรัตนาราม

เมื่อผู้เขียนละครอบครัวได้มาตั้งรกรากอยู่ในเบย์แอเรียเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว ได้รับการชักชวนจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือคุณสมเจตน์ แพทยสมาน ให้ไปร่วมกิจกรรมวัดไทยแห่งแรกของชุมชนไทยแถวนี้ก็วัดมงคลรัตนาราม ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่เซาท์ซานฟรานซิสโก โดยมีหลวงพ่อมงคล หรือ พระมงคลเทพโมลีเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านก็ได้มีเมตตากับครอบครัวผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง และที่นี่ได้พบเพื่อนฝูงใหม่ๆ มากมาย ได้คบหาสมาคมผูกพันเป็นมิตรสนิทกันมาตราบปัจจุบัน ตั้งแต่เราเป็นรุ่นแรกๆ ของวัด อาทิ คุณเพลิน หรือ ดร.เพลินใจ กับ คุณวิสุทธิ กุณฑีกาญจน์ คุณจิ๋ว-สุวัฒนา วรรณรักษ์ คุณนา-จินตนา กาญจนามาระกุล คุณฉัตรชัย-จารุภา ชมภูพงษ์ คุณสมเกียรติ-สบสภาพ พงษ์กัณฑา คุณยุพิน แก่นจันทร์ คุณจันทรา วิไลแก้ว สายสุนี-ไพทูรย์ กสิกร คุณอนิตา จันทราภัย คุณปุ๊ก ศิริพร จมวัตร และอีกมากมายที่หากจะลงชื่อตรงนี้ก็คงต่อได้อีกหลายฉบับน่ะค่ะ รวมทั้งรุ่นพี่ๆที่จากไปแล้ว เช่น พี่น้อย-บุญศิริ โดนอม พี่น้อมจิต-ณรงค์ พิชัยศรแผลง เป็นต้น

ท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท่านพระครูมนัส หรือ พระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ ได้ฝากเชิญญาติโยม สาธุชนไปร่วมงานกันโดยไม่ต้องคำนึงว่าไปแล้วจะต้องไปบริจาคสิ่งใด ขอเพียงไปร่วมงานก็จะพร้อมซึ่งบุญกุศล นอกจากนี้ก็ยังเป็นการรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อมงคลผู้ก่อสร้างวัด ทางวัดจะจัดโรงทานการกุศลไว้บริการทุกท่านเต็มที่ เพียงมีจิตศรัทธา กุศลจิตที่จะไปร่วมงาน ทางคณะกรรมการวัดและคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาแล้ว

อ่านเช่นนี้แล้ว ก็อย่าลืมจดบันทึกวันและเวลา และพร้อมที่จะไปร่วมงานกันนะคะ ผู้เขียนเองก็จะไปอยู่ที่นั่น ไปร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อพระมงคลเทพโมลี อดีตเจ้าอาวาส ผู้มีคุณูประการต่อการหยั่งรากฐานพุทธศาสนาลง ณ แผ่นดิน สหรัฐอเมริกานี้

ไปฉลองวัด ไปทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา รับประทานอาหารร่วมกัน และชมการแสดงโขน ตอนนารายณ์ปราบนนทุก และระบำรำฟ้อนโดยคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดมงคลรัตนาราม และสมาชิกสภาวัฒนธรรมไทยฯเบิร์กเล่ย์

แล้วพบกันนะคะ