บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์ปลื้มปีติ พระองค์โสมฯ เสด็จซานฟราน และฟรีมอนต์

และแล้ววันแห่งการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อของสมาชิกวัดพุทธานุสรณ์ และชุมชนชาวไทยก็มาถึง เมื่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และงาน กาล่าดินเนอร์ จัดโดยสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเสด็จเยี่ยมเยียนศูนย์กิจกรรมคนชราซีเนียร์เซ็นเตอร์ ณ เมืองฟรีมอนต์ ตามคำกราบทูลเชิญของนายกเทศมนตรีเมืองฟรีมอนต์

ทุกงานผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้มาร่วมงานทุกคนของทั้งสามงานดังกล่ว ล้วนแล้วแต่ชื่นชมโสมนัสในความเป็นกันเองของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เชิญชมภาพของบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติของกิจกรรมดังกล่าวข้างบนค่ะ ขอขอบคุณภาพจาก คุณยู-นารีรัตน์ นครศรี คุณสมจิตร เค้าอ้น แห่งหนังสือพิมพ์สยามทาวน์แอลเอ และจาก คุณเกศกนก รัตตกูล ค่ะ

พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีค่ะ